Data: 4 grudnia 2020
Autor: Łukasz Kobierski

Wywiad Szwajcarii o Chinach

Federalna Służba Wywiadowcza (FIS) w corocznym raporcie (Switzerland’s Security 2020), dokonała przeglądu zagrożeń, jakie stoją przed ich państwem. Nie zabrakło wielu odniesień w stosunku do Państwa Środka.

ŹRÓDŁO: WORLD ECONOMIC FORUM (CC BY-NC-SA 2.0)

Autorzy raportu zauważają, że ład międzynarodowy ewoluuje. Może przez to dojść do powstania systemu dwubiegunowego USA-Chiny, ale nie jest to obecnie w pełni dostrzegalne. Strategiczne otoczenie Szwajcarii jest kształtowane przez rywalizację między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, ambicje Rosji do konsolidacji sfery wpływów w Europie, ale także różne konflikty oraz kryzysy na jej granicach.

Raport zaznacza, że Chiny zyskują dostęp do nowych rynków i inwestują w projekty infrastrukturalne oraz wydobywcze surowców naturalnych. Pekin w coraz większym stopniu dąży do kontrolowania infrastruktury związanej z Pasem i Szlakiem m.in. portów, szlaków komunikacyjnych, kopalni i tam. ChRL jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych na świecie, a jego siła gospodarcza umożliwia mu tworzenie dalszych zależności, w tym wśród krajów zachodnich.

Zdaniem analityków wywiadu Szwajcarii, nadmiernie zadłużona gospodarka Państwa Środka i spowolnienie wzrostu, które rozpoczęło się jeszcze przed pandemią, mogą stanowić wyzwanie dla utrzymania władzy przez Komunistyczną Partię Chin. Pekin w coraz większym stopniu pretenduje do roli światowego lidera ze względu na zwiększone globalne zaangażowanie, ale jak dotąd nie podjął zdecydowanych działań, która się z tym wiążą. FIS przewiduje również, że przepaść między liberalnym modelem zachodnim a autorytarnym kapitalizmem państwowym Chin będzie się nadal powiększać. Jej zdaniem zagrożenie ze strony Państwa Środka będzie potęgowane przez krążące w obiegu medialnym informacje o propagandzie, dezinformacji, cenzurze, tłumieniu aktywności społecznej w Hongkongu oraz łamaniu praw mieszkańców Sinciangu i Tybetu.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Autorzy wskazują, że Chiny tworzą teraz nowy środek ciężkości, w którego orbicie pojawiają się innowacje i nowe technologie oraz silny rynek wewnętrzny. Pekin rzuca wyzwanie Waszyngtonowi w dziedzinie nowych technologii, a kto będzie liderem w infrastrukturze sieci 5G, wyznaczy globalne standardy na nadchodzące dziesięciolecia. Zauważono również, że Chiny rozumieją znaczenie większej dynamiki w sektorze prywatnym dla rozwoju ich sił zbrojnych, świadomie tworząc kanały transferu technologii.

Jako drugie największe zagrożenie dla Szwajcarii w tej sferze, po działalności szpiegowskiej Rosji, wskazano właśnie Chiny. Aktywność chińskich oficerów wywiadu jest zauważalna nie tylko pod osłoną dyplomatyczną, ale także pod nieoficjalną przykrywką, na przykład funkcjonariuszy udających naukowców, studentów, turystów lub ludzi biznesu. Zdaniem FIS, działalność polityczna, cybernetyczna, wojskowa i wywiadowcza Chin będzie nadal rosła.

Wywiad Szwajcarii, podobnie jak większość państw Zachodu, w coraz większym stopniu zwraca uwagę na rosnącą potęgę Chin i zwiększające się jej wpływy na świecie, w tym na kontynencie europejskim. Autorzy nie rozstrzygają, kto wygra w rozgrywce USA-Chiny, ale wskazują, że zakończył się pewien paradygmat myślenia o relacjach międzynarodowych. Pekin, poprzez inwestycje oraz swoją gospodarkę, będzie budował pozycję na arenie globalnej. Po rosyjskich, chińscy szpiedzy będą w coraz większym stopniu wyzwaniem dla Szwajcarów, szczególnie ci spoza codziennego zainteresowania kontrwywiadu. Ponadto, istotne jest również zwrócenie uwagi autorów na sprawy problemów strukturalnych Chin, które rzadko pojawiają się w podobnych opracowaniach.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top