RUSSIA MONITOR

Date: 21 października 2019

„Postsowiecka UE” służy interesom Rosji

Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza (EaWG) miała być czymś w rodzaju odpowiedzi na UE, organizacją wolnego handlu na obszarze postsowieckim. Po czterech latach widać, że wymiana handlowa między członkami EaWG jest większa, niż przed powołaniem organizacji. Ale wciąż są to relatywnie niewielkie wielkości, więc trudno mówić o postępującej integracji gospodarczej. EaWG służy przede wszystkim ekspansji ekonomicznej Rosji.

ŹRÓDŁO: KREMLIN.RU

EaWG powstała w 2015 roku. Skupia Rosję, Armenię, Białoruś, Kazachstan i Kirgistan. W 2000 roku obroty handlowe pomiędzy wspomnianą piątką wynosiły 14,1 mld dolarów. Z tego aż 13,9 mld dolarów to handel Rosji z pozostałą czwórką (98,6 proc.). Później te wartości rosły stale, osiągając 73,1 mld dolarów w 2012 r. Ale po aneksji Krymu nastąpiło załamanie (sankcje zachodnie), do którego przyczynił się też spadek cen węglowodorów na świecie. Powołanie EaWG było odpowiedzią Moskwy na te problemy, miało ograniczyć spadek i ułatwić ekspansję na rynki sąsiadów. Członkowie EaWG nie nakładają ceł importowych na dobra sprowadzane z innych krajów Wspólnoty, zaś import spoza wspólnego obszaru celnego jest obłożony takimi samymi cłami.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wynika, że w 2018 roku aż 96,9 proc. całej wymiany handlowej wewnątrz EaWG przypadło na Rosję. Handel między pozostałymi czterema członkami to już tylko pozostałe 3,1 proc. Przy tej dominującej pozycji Rosja jest zarazem najmniej zależna od EaWG jeśli chodzi o jej handel zagraniczny. Jeszcze w 2000 roku na Armenię, Białoruś, Kazachstan i Kirgistan przypadało 10 proc. rosyjskiej wymiany handlowej. W 2018 roku było to już tylko 8 proc. Zdominowana przez Rosję EaWG nie jest typowym związkiem celnym. Przepływy kapitału i siły roboczej z i do mniejszych krajów wspólnoty koncentrują się na wymianie z Rosją. Małe postsowieckie kraje skupiają się na współpracy z największym członkiem EaWG zamiast rozwijać handel między sobą. EaWG przypomina tak naprawdę specyficzną, koncentryczną sieć z Rosją w środku i jej silnymi połączeniami z pozostałymi czterema krajami, przy bardzo słabych połączeniach między tą pozostałą czwórką.

1 października w Erywaniu odbył się szczyt Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. Doszło na nim m.in. do zatwierdzenia budżetu EaWG na 2020 rok oraz podpisania umowy z Singapurem o strefie wolnego handlu. Prezydenci Białorusi i Kazachstanu wezwali pozostałe państwa EaWG do usunięcia barier handlowych wewnątrz Wspólnoty. Potrzebę usuwania barier handlowych zauważył także prezydent Rosji Władimir Putin. Wśród priorytetów wymienił także wprowadzenie wspólnych regulacji w sektorze finansowym. Kolejnym krokiem ma być powstanie do 2025 roku jednolitego rynku energii elektrycznej, gazu, ropy i produktów naftowych. Tymczasem już niebawem EaWG może się powiększyć o kolejny kraj – i to wcale nie postsowiecki. Jeszcze w październiku 2019 roku podpisana ma być umowa o przystąpieniu Serbii do unii celnej w ramach EaWG. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić podkreślił, że proces integracji Serbii z UE nie powinien odsuwać jej od EaWG. Możliwe, że przystąpienie Serbii do wspólnoty nastąpi z początkiem 2020 r. Kolejna może być Mołdawia, obecnie posiadająca status obserwatora.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

TAGS:

Related posts
Top