RUSSIA MONITOR

Date: 25 listopada 2019

ŹRÓDŁO: NOVATEK.RU

W 2019 roku produkcja LNG w ramach projektu Jamał LNG znacznie przewyższy planowane wielkości – pochwalił się prezes Novateku, Leonid Michelson. Na Euroazjatyckim Forum Ekonomicznym powiedział, że uruchomiony w 2018 roku projekt Jamał LNG w 2019 roku osiągnie ponad 18 mln ton produkcji, a więc 1,5 mln ton powyżej projektowanych początkowo mocy. Michelson nie podał przyczyn tak dobrych wyników, ale już wcześniej wspominał, że wszystkie trzy linie produkcyjne działają dużo skuteczniej dzięki dodatkowej ekspozycji na arktyczne temperatury. Większa niż zakładano produkcja oznacza, że konieczne mogą być też większe, niż dotąd planowano, moce eksportowe. LNG trzeba bowiem załadować i wysłać za granicę. Wydaje się, że głównym kierunkiem będzie tu azjatycki Daleki Wschód, gdzie kluczowe znaczenie zyska planowany terminal na Kamczatce. Michelson nie wyklucza, że Novatek w przyszłości zwiększy moce budowanych obecnie terminali przeładunkowych LNG w Murmańsku i na Kamczatce, być może nawet o jedną trzecią. Wiadomo, że w budowie obu terminali Novatekowi pomogą japoński koncern Mitsui O.S.K. Lines (MOL) i Bank Japonii Międzynarodowej Współpracy (JBIC). Porozumienie przewiduje przejęcie udziałów w projektach przez Japończyków w zamian za ich współfinansowanie. Współpraca biznesowa Novateku z Japończykami ma już pewną tradycję – wcześniej doszło do niej w projektach Jamał LNG i Arktik LNG-2. W budowę terminali zamierza też inwestować francuski Total. To część umowy z Novatekiem, którego udziałowcem jest zresztą Total. Koncern ten ma być partnerem w obu terminalach, przejmując łącznie 10 proc. udziałów.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

W marcu 2019 roku rząd już zatwierdził kompleksowy plan realizacji projektu inwestycyjnego budowy morskiego przeładunkowego terminalu LNG na Kamczatce. Porozumienie przewiduje łączną wartość inwestycji Novateku na ok. 70 mld rubli. Spółka ma pełne wsparcie federalnego ministerstwa ds. rozwoju Dalekiego Zasięgu i rządu Kraju Kamczackiego. Terminal ma być ważnym elementem forsowanego przez Władimira Putina planu szybkiego rozwoju Dalekiej Północy, z priorytetem w postaci zwiększenia potencjału Północnego Szlaku Morskiego. Realizacja projektu terminalu na Kamczatce ma pozwolić zwiększyć przewozy morską drogą arktyczną z 9,7 mln ton w 2017 roku do 31,4 mln ton do końca 2026 roku. W pierwszym kwartale 2020 roku Novatek powinien już dostać zgodę na budowę kompleksu przeładunkowego. Plan przewiduje, że w latach 2020-2021 ma być on zbudowany. Z kolei oddanie do użytkowania obiektów portowej infrastruktury i pierwszej instalacji do załadunku powinno nastąpić do 2022 roku, zaś drugiej instalacji załadunkowej – do 2023 roku.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Related posts
Top