RUSSIA MONITOR

Date: 29 marca 2020

Łukoil chwali się większym zyskiem

Jeden z największych rosyjskich koncernów naftowych, choć nie może liczyć na takie względy państwa, jak choćby Rosnieft, może się pochwalić dobrymi wynikami za 2019 rok. I to mimo spadku cen ropy. Wpływ na to ma m.in. rosnące znaczenie segmentu gazowego w działalności Łukoilu oraz nacisk na inwestycje zagraniczne.

ŹRÓDŁO: KREMLIN.RU

Spółka Łukoil podała informację o znaczącym wzroście zysku netto w 2019 roku. Wyniósł on 640,2 mld rubli (8,64 mld dolarów). Rok wcześniej było 619,17 mld rubli. Spółka twierdzi, że wzrost ten wynika z bardzo dobrych wyników sektora rafineryjnego oraz segmentów marketingu i dystrybucji. Pozwoliło to przykryć spadek dochodu związany z niższymi cenami ropy i paliw. Wystarczy spojrzeć na wyniki finansowe sprzedaży spółki w 2019 roku, niższe o 2,4 proc. wobec roku 2018. Częściowo złagodził to słabszy rubel (wszystkie rosyjskie koncerny zarabiają w dolarach, a wydają w rublach), zwiększenie wielkości produkcji ropy, jej sprzedaży oraz wyższe ceny gazu. EBIDTA Łukoilu w 2019 roku wzrósł o 10,9 proc. rok do roku. Zysk akcjonariuszy zwiększył się rok do roku o 3,4 proc. Spółka miała też do dyspozycji znacząco więcej wolnej gotówki (wzrost o 26,4 proc.). Wydatki kapitałowe były niemal takie same, jak w 2018 roku i wyniosły w 2019 roku 450 mld rubli. Coraz ważniejszym segmentem działalności spółki jest sektor gazu.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

W 2019 roku produkcja Łukoilu wyniosła 35 mld m³, a więc 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Głównym motorem napędowym rozwoju gazowego segmentu koncernu jest rozwój jego projektów w Uzbekistanie. Łukoil coraz aktywniej rozwija swoją działalność poza granicami Rosji. Nie tylko w Afryce i Ameryce Południowej. Tradycyjnym kierunkiem są Bałkany, ale też Azja Centralna. Łukoil jest kluczowym inwestorem w sektorze ropy i gazu Uzbekistanu. Suma zainwestowanych tych środków sięgnęła już 8 mld dolarów. Główne projekty to Kandym, gdzie produkuje się ponad 8 mld m³ gazu rocznie, oraz złoża Południowo-Zachodni Gissar oraz Ust-Jurt. Produkcja gazu Łukoilu w Uzbekistanie wzrosła w 2019 roku o 7 proc. (do 14,1 mld m³) dzięki uruchomieniu drugiego etapu zakładów Kandym. O znaczeniu inwestycji Łukoilu w Uzbekistanie świadczyć może fakt przyjęcia przez prezydenta Szawkata Mirzijojewa prezesa Łukoilu Wagita Alekpierowa i dwóch jego zastępców, Denisa Rogaczewa (odpowiada za produkcję ropy i gazu za granicą) i Siergieja Nikiforowa (odpowiada za Azję Środkową, Bliski Wschód i Północną Afrykę).

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Related posts
Top