RUSSIA MONITOR

Date: 29 marca 2020

Łukoil chwali się większym zyskiem

Jeden z największych rosyjskich koncernów naftowych, choć nie może liczyć na takie względy państwa, jak choćby Rosnieft, może się pochwalić dobrymi wynikami za 2019 rok. I to mimo spadku cen ropy. Wpływ na to ma m.in. rosnące znaczenie segmentu gazowego w działalności Łukoilu oraz nacisk na inwestycje zagraniczne.

ŹRÓDŁO: KREMLIN.RU

Spółka Łukoil podała informację o znaczącym wzroście zysku netto w 2019 roku. Wyniósł on 640,2 mld rubli (8,64 mld dolarów). Rok wcześniej było 619,17 mld rubli. Spółka twierdzi, że wzrost ten wynika z bardzo dobrych wyników sektora rafineryjnego oraz segmentów marketingu i dystrybucji. Pozwoliło to przykryć spadek dochodu związany z niższymi cenami ropy i paliw. Wystarczy spojrzeć na wyniki finansowe sprzedaży spółki w 2019 roku, niższe o 2,4 proc. wobec roku 2018. Częściowo złagodził to słabszy rubel (wszystkie rosyjskie koncerny zarabiają w dolarach, a wydają w rublach), zwiększenie wielkości produkcji ropy, jej sprzedaży oraz wyższe ceny gazu. EBIDTA Łukoilu w 2019 roku wzrósł o 10,9 proc. rok do roku. Zysk akcjonariuszy zwiększył się rok do roku o 3,4 proc. Spółka miała też do dyspozycji znacząco więcej wolnej gotówki (wzrost o 26,4 proc.). Wydatki kapitałowe były niemal takie same, jak w 2018 roku i wyniosły w 2019 roku 450 mld rubli. Coraz ważniejszym segmentem działalności spółki jest sektor gazu.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

W 2019 roku produkcja Łukoilu wyniosła 35 mld m³, a więc 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Głównym motorem napędowym rozwoju gazowego segmentu koncernu jest rozwój jego projektów w Uzbekistanie. Łukoil coraz aktywniej rozwija swoją działalność poza granicami Rosji. Nie tylko w Afryce i Ameryce Południowej. Tradycyjnym kierunkiem są Bałkany, ale też Azja Centralna. Łukoil jest kluczowym inwestorem w sektorze ropy i gazu Uzbekistanu. Suma zainwestowanych tych środków sięgnęła już 8 mld dolarów. Główne projekty to Kandym, gdzie produkuje się ponad 8 mld m³ gazu rocznie, oraz złoża Południowo-Zachodni Gissar oraz Ust-Jurt. Produkcja gazu Łukoilu w Uzbekistanie wzrosła w 2019 roku o 7 proc. (do 14,1 mld m³) dzięki uruchomieniu drugiego etapu zakładów Kandym. O znaczeniu inwestycji Łukoilu w Uzbekistanie świadczyć może fakt przyjęcia przez prezydenta Szawkata Mirzijojewa prezesa Łukoilu Wagita Alekpierowa i dwóch jego zastępców, Denisa Rogaczewa (odpowiada za produkcję ropy i gazu za granicą) i Siergieja Nikiforowa (odpowiada za Azję Środkową, Bliski Wschód i Północną Afrykę).

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

TAGS:

Related posts
Top