Data: 13 października 2020 Autor: Łukasz Kobierski

Chiny w misjach pokojowych ONZ

18 września Rada Państwa Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) opublikowała Białą Księgę pt. „Chińskie Siły Zbrojne: 30 lat uczestnictwa w misjach pokojowych”. Jest to użyteczny z punktu widzenia analizy polityki Państwa Środka dokument, który przedstawia dynamikę oraz obecną aktywność Chin w ramach działań misji pokojowych ONZ.

ŹRÓDŁO: UN PHOTO/HARANDANE DICKO

Raport został podzielony na pięć rozdziałów. W przedmowie przypomniano, że „pokój jest wieczną aspiracją narodu chińskiego” oraz że Pekin chronił system międzynarodowy skoncentrowany na ONZ oraz ich celach i zasadach. Chiny są drugim co do wielkości płatnikiem, zarówno wsparcia misji pokojowych, jak i składek członkowskich ONZ, a także największym krajem wysyłającym żołnierzy na misje pokojowe wśród stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (ponad 40,000 żołnierzy na 25 misjach).

W pierwszym rozdziale wymieniono powody uczestnictwa ChRL w misjach pokojowych. Napisano, że dążenie do pokoju tkwi od tysiącleci w genach narodu chińskiego. Zależy mu na dobrobycie ludzkości oraz służeniu jej, gdyż jest to podstawowy cel sił zbrojnych, a także jest odpowiedzialnym członkiem społeczności międzynarodowej. Dalej podano zasady, którymi ChRL zobowiązuje się kierować, tj. przestrzeganie celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, globalnego zarządzania opartego na szerokich konsultacjach i współpracy (wymieniono tu chociażby dążenie do niskoemisyjnego rozwoju), pokojowego rozwiązywania sporów czy wykorzystywanie roli organizacji regionalnych i subregionalnych w promowaniu partnerstwa dla pokoju.

W drugim rozdziale przedstawiono zadania jakie podejmują chińskie siły na misjach pokojowych. Służą w jednostkach inżynieryjnych, medycznych, transportowych, śmigłowcowych, sił ochrony i piechoty, a także jako oficerowie sztabowi, obserwatorzy wojskowi i oddelegowani oficerowie. Mowa była o nadzorze nad misjami pokojowymi, stabilizacji sytuacji na miejscu, ochronie ludności, zapewnieniu Sił Ochronnych, ułatwianiu pomocy humanitarnej i wsparciu w odbudowie po konfliktach. W prawie każdej części przedstawiono bohaterskie działania przedstawicieli Chin oraz dane statystyczne. Zwrócono rolę na dużą grupę kobiet uczestniczących w misjach z nadania Pekinu.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

W trzecim rozdziale omówiono realizację zobowiązań przewodniczącego Xi Jinpinga, które przedłożył podczas przemówieniu na szczycie ONZ ws. utrzymywania pokoju w Nowym Jorku w 2015 r. W 2017 r. Chiny ukończyły rejestrację 8 tysięcy żołnierzy i policjantów w Systemie Gotowości do Utrzymywania Pokoju (Peacekeeping Capability Readiness System, PCRS). Chiny stały się krajem z największą liczbą dyżurnych sił pokojowych o najbardziej zróżnicowanym profilu. Pekin zapewnia też skuteczne wsparcie inżynieryjne, medyczne oraz szkoleniowe dla ponad 1,5 tysiąca zagranicznych żołnierzy sił pokojowych z ponad 60 krajów. Władze KPCh przekazały także pomoc wojskową dla Unii Afrykańskiej w wysokości 100 milionów dolarów w celu wsparcia afrykańskich sił gotowości oraz blisko 70 milionów dolarów na 80 projektów w ramach Funduszu Powierniczego ONZ dla Pokoju i Rozwoju.

W rozdziale czwartym wymieniono liczne wysiłki Chin na rzecz rozszerzenia współpracy wielostronnej, w tym spotkania, konsultacje, szkolenia, konferencje czy wymiany międzynarodowe. Piąty rozdział odnosi się do hasła Xi Jinpinga o budowaniu wspólnoty wspólnego przeznaczenia. Chiny wspierają ONZ w ulepszaniu systemu utrzymywania pokoju i reform temu służącym. Na końcu umieszczono kalendarium działań Chin w ramach misji pokojowych ONZ, misje w których brały udział oraz ofiary śmiertelne po ich stronie.

Biała Księga pokazała Chiny jako istotnego gracza w prowadzeniu misji pokojowych na świecie i lidera w tej sferze. Faktycznie trzeba przyznać, że ChRL z państwa wycofanego z działań podjęła ambitne kroki, by to zmienić, szczególnie w XXI wieku, gdzie skala chińskiego wsparcia finansowego oraz kadrowego zaczęła należeć do światowej czołówki. Podano też kilka spraw, które mogą się podobać opinii międzynarodowej. Zdaniem twórców dokumentów, Chiny dążą wyłącznie do pokoju, który jest wpisany ich DNA i prowadzą politykę zgodnie z prawem międzynarodowym. Także wspomnienie o konieczności dbania o środowisko oraz wyróżnienie działań kobiet na misjach może budzić sympatię społeczeństwa. Trzeba jednak pamiętać, że aktywność Pekinu jest związana z twardymi interesami gospodarczymi, zwłaszcza w Afryce, oraz budowaniem dobrego wizerunku na zewnątrz, który ma odciągać innych od spraw wewnętrznych, tj. prześladowań mniejszości religijnych i etnicznych.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top