RUSSIA MONITOR

Data: 28 lutego 2019

Zadłużona Rosnieft szuka gazowych możliwości

Po raz kolejny Rosnieft sygnalizuje władzom Rosji, że należy znieść monopol Gazpromu na eksport gazu rurociągami. Niewykluczone, że ma to związek z ostatnim zamieszaniem w kierownictwie energetycznego rywala. Szanse na sukces w tej kwestii Igor Sieczin ma jednak wciąż niewielkie. Inaczej jest w przypadku finansowej pomocy państwa dla Rosnieftu. A ta jest coraz bardziej potrzebna, bo koncern bije kolejne rekordy pod względem zadłużenia. Przy czym należy od razu zaznaczyć, że taka działalność Rosnieftu nie byłaby możliwa bez akceptacji obecnych władz.

ŹRÓDŁO: KREMLIN.RU

Kilka dni po ogłoszeniu zmian w zarządzie Gazpromu i fali spekulacji o możliwym osłabieniu pozycji Aleksieja Millera w wyniku tzw. afery Araszukowów, odwieczny rywal gazowego koncernu, czyli Rosnieft, wraca do sprawy zniesienia monopolu na eksport gazu. Wiceprezes koncernu ds. handlu i logistyki Otabek Karimow stwierdził, że Rosja może zwiększyć swój udział w światowym rynku gazu dzięki liberalizacji prawodawstwa dotyczącego eksportu gazu ziemnego. Na IP Week w Londynie 27 lutego Karimow podkreślał, że choć wydobycie gazu w Rosji rośnie, to udział rosyjski w światowym rynku gazu wciąż spada. Receptą na to ma być liberalizacja prawa pozwalająca niezależnym producentom gazu wyjść na zagraniczne rynki. Zgodnie z prawem, monopol na eksport gazu rurociągami posiada Gazprom. Wcześniej Rosniefti wspólnie z Novatekiem udało się znieść monopol Gazpromu na eksport LNG. Rosnieft ma ambicje zwiększenia udziału w gazowym rynku rosyjskim. Strategia do 2022 roku przewiduje, że realizacja szeregu projektów wydobycia gazu pozwoli spółce uzyskać 20 proc. gazowego rynku Rosji przy wzroście produkcji do poziomu ponad 100 mld m³. Koncern Sieczina ma już potencjalnego partnera na Zachodzie – jeszcze w 2017 roku podpisano umowę o współpracy w sferze gazowej z British Petroleum. Szef BP Bob Dudley mówił wtedy, że jego firma gotowa jest od 2019 roku kupować gaz od Rosnieftu, jeśli będzie na to zgoda władz Rosji.

Tymczasem łączne zadłużenie Rosnieftu sięga już 5,8 bln rubli. Eksperci szybko podliczyli, że to oznacza, iż w ciągu siedmiu lat rządów Igora Sieczina, zadłużenie największego koncernu naftowego Rosji zwiększyło się ośmiokrotnie. Długoterminowe kredyty, pożyczki i inne finansowe zobowiązania spółki niemal podwoiły się przez ostatni rok – z 1,78 bln do 3,4 bln rubli. Przy tym krótkoterminowe zobowiązania zmniejszyły się z 2,2 bln rubli do 978 mld rubli. W sumie pożyczki i inne finansowe zobowiązania Rosnieftu zwiększyły się z 4,012 bln rubli do 4,49 bln rubli. Rosnieft jest też winny klientom, w tym chińskiemu koncernowi CNPC oraz szwajcarskiemu traderowi Glencore nie wydobytą jeszcze ropę. To zastaw pod środki finansowe uzyskane na początku tej dekady. Uwzględniając te zobowiązania łączny dług Rosnieftu w 2018 roku wzrósł o 224 mld rubli i sięgnął poziomu 5,822 bln rubli.

Zadłużenie spółki rośnie praktycznie bez przerwy od początku istnienia Rosnieftu. W 2003 roku firma była winna innym podmiotom ok. 100 mld rubli. W 2011 roku suma ta wynosiła już 748 mld rubli, zaś w 2016 roku – aż 3,5 bln rubli. Nie przeszkadza to zarządowi regularnie przyznawać sobie miliardowe (w rublach) premie za „efektywną pracę”. Jednocześnie Sieczin ciągle występuje do rządu z kolejnymi wnioskami o udzielanie jego firmie wielomiliardowych (w dolarach) kredytów ze środków Funduszu Narodowego Dobrobytu. Rosnieft wystąpił też ostatnio o ulgi podatkowe na jednym z eksploatowanych złóż ropy. Większość wniosków Sieczina jest rozpatrywana pozytywnie – decyzja zapada bowiem na Kremlu, gdzie prezes ma ogromne wpływy, a nie w rządzie, który jest wobec Sieczina mało przychylny. Szef Rosnieftu nie wygrywa tylko tam, gdzie trafia na innych faworytów Putina, choćby Ramzana Kadyrowa. Powrót do sprawy zniesienia monopolu Gazpromu może oznaczać, że Sieczin poczuł, iż słabnie pozycja Millera.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top