RUSSIA MONITOR

Data: 24 lutego 2020

Rosja coraz bardziej uzależniona od węglowodorów

Władimir Putin nie wykorzystał długich lat naftowego boomu i ogromnych wpływów do kasy państwa z tytułu eksportu ropy do zreformowania gospodarki. Zamiast dywersyfikacji i umacniania innych sektorów przemysłu, okazuje się, że w latach 2010-2018 Rosja jeszcze bardziej uzależniła się od węglowodorów.

ŹRÓDŁO: MEDIA.GAZPROM-NEFT.COM

Państwowa służba statystyczna w Rosji (Rosstat) przeliczyła wskaźnik produkcji przemysłowej w tym kraju, jako nowy bazowy rok przyjmując 2018 r. (wcześniej był 2010 r.). Okazało się, że udział produkcji ropy i gazu w gospodarce rosyjskiej wzrósł z 34,3 proc. do 38,9 proc. Udział innych typów aktywności produkcyjnej, zwłaszcza przemysłu wytwórczego, zmniejszył się z 53,2 proc. do 50,7 proc. Rosstat opublikował również wstępne dane szacujące, że produkcja przemysłowa w Rosji w 2020 roku wzrośnie o 1,1 proc. wobec 2019 roku. W styczniu 2019 roku wzrost wyniósł 2 proc., zaś w styczniu 2018 roku – 2,7 proc. W styczniu 2020 roku produkcja ropy spadła o 0,8 proc., produkcja gazu naturalnego i kondensatu gazowego wzrosła o 4,3 proc., zaś produkcja LNG gwałtownie podskoczyła o 36,3 proc. To ostatnie to zasługa uruchomienia drugiej i trzeciej linii zakładów Yamal LNG.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Choć rząd już dawno ogłosił kurs na dywersyfikację gospodarki, dane Rosstatu pokazują, że w ciągu ośmiu lat zależność od ropy i gazu zwiększyła się. Jak groźne może być to uzależnienie, pokazuje sytuacja na światowym rynku ropy naftowej związana z epidemią koronawirusa w Chinach. W pierwszych sześciu tygodniach 2020 roku eksport rosyjski do Chin zmalał o niemal jedną trzecią w związku z gwałtownym spadkiem popytu drugiej na świecie gospodarki. Największe spadki nastąpiły w eksporcie ropy i gazu. Do tego dochodzi – także będący efektem epidemii – spadek cen ropy. Tymczasem rosyjscy producenci ropy nie popierają propozycji komitetu technicznego OPEC+ ws. dodatkowej redukcji wydobycia ropy. Rosnieft zaproponowała nawet zupełne wycofanie się z kartelu. Decyzja krajów skupionych w formule OPEC+ zapadną na szczycie na początku marca.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top