Data: 16 listopada 2020
Autor: Łukasz Kobierski

Przemówienie Xi Jinpinga podczas 20. posiedzenia Szanghajskiej Organizacji Współpracy

10 listopada odbyło się online 20. posiedzenie Rady Szefów Państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO), zrzeszającej Rosję, Chińską Republikę Ludową, Indie, Pakistan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan oraz Uzbekistan. Swoje przemówienie dał również przewodniczący Komunistycznej Partii Chin (KPCh) Xi Jinping.

ŹRÓDŁO: KREMLIN.RU

Na wstępie wypowiedzi przewodniczący Xi podziękował prezydentowi Putinowi i Rosji za przemyślaną organizację spotkania i sumienne wypełnianie swoich obowiązków podczas kończącego się już rosyjskiego przewodnictwa w SCO. Zwrócił uwagę, że pandemia COVID-19 przyspieszyła zmiany w krajobrazie międzynarodowym. Społeczność globalna, zdaniem chińskiego przywódcy, stoi teraz w obliczu poważnego testu, będącego wyborem między multilateralizmem a unilateralizmem. Dalej wymienił on cztery „recepty” na pogłębienie współpracy i budowanie ,,wspólnoty wspólnego przeznaczenia”:

Po pierwsze, w jego opinii, należy zintensyfikować kooperację w zakresie zwalczania pandemii. Zdaniem Xi powinno się wspierać przywódczą rolę Światowej Organizacji Zdrowia i oponować wobec prób upolitycznienia pandemii. Chiny proponują prowadzenie infolinii między centrami zapobiegania i kontroli chorób członków SCO w celu uzyskania aktualnych informacji na temat transgranicznego przenoszenia chorób zakaźnych. Przewodniczący podkreślił wyjątkową wartość medycyny tradycyjnej w walce z COVID-19. Dodał również, że Pekin dołączył do inicjatywy COVAX i będzie rozważał wsparcie szczepionkami państw SCO.

Po drugie, należy zapewnić bezpieczeństwo i stabilność. Oznaczać ma to przeciwstawianie się ingerencji sił zewnętrznych w sprawy wewnętrzne członków SCO. Ważne jest, aby przestrzegać bezpieczeństwa biologicznego, bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa przestrzeni kosmicznej. Kluczowe jest również powstrzymanie terroryzmu, separatyzmów i ekstremizmu. W kontekście cyberbezpieczeństwa, Xi przypomniał o chińskiej Globalnej Inicjatywie na rzecz Bezpieczeństwa Danych. Kilka zdań poświęcił też sytuacji w Afganistanie, którego destabilizacja wpływa na bezpieczeństwo regionu, stąd konieczność współpracy w ramach grupy kontaktowej SCO-Afganistan.

Po trzecie, państwa SCO powinny pogłębiać praktyczną współpracę: m.in. wypracować większą synergię Inicjatywy Pasa i Szlaku z inicjatywami współpracy regionalnej, takimi jak Euroazjatycka Unia Gospodarcza. Xi zachęcał do zacieśnianie współpracy w dziedzinie gospodarki cyfrowej, handlu elektronicznego, sztucznej inteligencji i inteligentnych miast.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Po czwarte, należy pielęgnować stosunki międzyludzkie. Jak powiedział Xi, ,,każda cywilizacja jest odrębna i żadna nie jest lepsza od innych. Musimy promować wzajemne uczenie się między naszymi cywilizacjami i wzmacniać dobrosąsiedzkie stosunki i przyjaźń między naszymi krajami”. Aby osiągnąć większe poparcie społeczne dla wizji współpracy SCO, proponuje on wymiany w zakresie edukacji, kultury, sportu, mediów i „dobrobytu kobiet”.

Na koniec wypowiedzi lider KPCh zaproponował, aby SCO rozszerzyło swoją sieć partnerstw i prowadziło szeroką współpracę m.in. z ONZ i innymi organizacjami międzynarodowymi. SCO powinno ,,odgrywać bardziej aktywną rolę w sprawach międzynarodowych i regionalnych oraz nadal angażować się w budowanie otwartego, inkluzywnego, czystego i pięknego świata, który cieszy się trwałym pokojem, powszechnym bezpieczeństwem i wspólnym dobrobytem”. Dodał też, że ,,Chin nie można odłączyć od świata w osiąganiu rozwoju, a świat również potrzebuje Chin do dobrobytu”.

Co do samego spotkania, uczestnikom udało się przyjąć m.in. plan działań SCO na lata 2021-2025, koncepcję współpracy państw członkowskich SCO w zakresie rozwoju obszarów oddalonych i wiejskich w erze cyfrowej oraz kompleksowy wspólny plan działania państw wobec przeciwdziałania epidemiom. Zatwierdzono raport Sekretarza Generalnego SCO i Dyrektora RATS (Regional Anti-Terrorist Structure) na temat ich działalności w 2019 r. Uczestnicy poparli też inicjatywę Republiki Kirgiskiej w sprawie budowy Centrum Kultury i Integracji SCO w Biszkeku.

Xi Jinping, w swoim stylu, przede wszystkim zachęcał do multilateralizmu, który przyniósł dobrobyt Pekinowi, a jest obecnie zagrożony z powodu pandemii COVID-19, wojny handlowej z USA czy redefiniowaniu przez państwa na świecie swoich łańcuchów dostaw. Stąd też zachęcał do współpracy na różnych polach, od handlu, aż po przestrzeń kosmiczną, która dla Chin nabiera coraz większego znaczenia. Docenił rolę WHO, która wspierała od początku narrację Państwa Środka wobec pandemii oraz promował medycynę chińską, którą używano w Chinach w walce z COVID-19, choć jej faktyczną skuteczność trudno potwierdzić. Zaprosił państwa SCO do wspólnego stanowiska wobec prób (w domyśle Zachodu i USA) upolitycznienia sprawy pandemii, które to często przypominają o tym, gdzie rozpoczęła się pandemia. Xi zareklamował również Globalną Inicjatywę na rzecz Bezpieczeństwa Danych, która stoi w kontrze do amerykańskiej propozycji dla świata – Czystej Sieci. SCO jest dla Pekinu, dobrym miejscem, które pozwala na poszerzenie współpracy z Rosją, ale też z partnerami, z którymi zdarza się toczyć różne spory np. z Indiami. Od początku istnienia SCO miała również wyraźny wymiar antyzachodni, który dobrze wpisuje się w pekińską dyplomację. Jest to też platforma do podkreślenia gospodarczej atrakcyjności Chin wobec Azji Centralnej. Należy się spodziewać wzmacniania roli tej organizacji przez KPCh.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top