WYDARZENIA

Data: 6 lipca 2020

Nagranie: Polska – Europa – Świat. Wymiar gospodarczy

2 lipca odbyła się kolejna debata z cyklu #RODMonline, który jest efektem współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej i Warsaw Institute.

W debacie “Polska – Europa – Świat. Wymiar gospodarczy.” gośćmi byli dr Rafał Zgorzelski – ekspert ds. patriotyzmu gospodarczego oraz Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Spotkanie moderowała dr Magdalena Markiewicz – Prodziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ds. rozwoju i współpracy z biznesem.

Na wstępie dr. Markiewicz zwróciła uwagę na kluczowe w każdej debacie ekonomicznej wskaźniki, które pozwalają porównywać i analizować zmiany zachodzące zarówno w globalnej, jak i krajowej gospodarce, jakimi są PKB, poziom inflacji, poziom bezrobocia, a także deficyt budżetowy. To właśnie ich analiza pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące wpływu poszczególnych wydarzeń, takich jak np. pandemia na gospodarkę.

W pierwszym pytaniu prelegenci zostali poproszeni o wskazanie, czego nauczyła nas pierwsza fala pandemii i jakie wskaźniki makroekonomiczne przede wszystkim powinniśmy monitorować oceniając jej skutki? Dyrektor KOWR, Marcin Wroński wskazał wartość eksportu i konsumpcję wewnętrzną jako ważne i wymowne wskaźniki zmian ekonomicznych w kraju. Zawodowo jest on związany z eksportem żywności i, co ciekawe, Polska nie odnotowała spadku eksportu towarów rolno-spożywczych, choć łańcuchy dostaw zostały znacznie utrudnione.

Drugie pytanie nawiązywało do wcześniejszej wypowiedzi dr. Zgorzelskiego i dotyczyło słuszności zarządzania przedsiębiorstwem „just in time” – czy sytuacja pojawienia się pandemii nie udowodniła, że magazynowanie i zapasy mogą być lepszą opcją i czy dotyczy to wszystkich produktów, czy tylko tych pierwszej potrzeby? Jak odpowiedział Marcin Wroński – Polska produkuje więcej żywności niż Polacy potrzebują, więc eksport jest dla nas niezwykle istotny. Kraje które opierają swoją gospodarkę na np. handlu ropą, a nie są samowystarczalne w sferze żywności odczuły problem z ograniczonym transportem znacznie mocniej i pomimo pozornego bogactwa państwa, mieszkańcy spotkać się mogli z rzeczywistym problemem „pustych półek”, który w Polsce pojawił się przelotnie i to nie przez wzgląd na braki żywności, a na wszechobecną panikę i nagle zwiększone zapotrzebowanie.

Następną poruszoną kwestią była możliwa druga fala zachorowań, co w sytuacji gdy granice zostaną ponownie zamknięte – należy zmienić podejście do aktualnego eksportu czy jednak dotychczasowe rozwiązania okazały się słuszne? A może specjalne czasy to specjalne rozwiązania? Dr. Rafał Zgorzelski zasugerował potrzebę przyjrzenia się temu jak wygląda relacja eksport – import z poszczególnymi krajami, w celu wskazania kluczowych dla nas rynków i skupieniu się na rozwiązaniach eksportowo-importowych z nimi. Ponadto dodał, że z doświadczenia zawodowego na poziomie zarządu spółki widział, że zalanie rynku wschodnimi – tańszymi produktami bardzo się na spółce i jej przychodach odbija. Trudno z nimi konkurować i oczywistym jest że konsument wybiera tańszy produkt.

Debata przez wszystkich uczestników została ocenione za bardzo wartościową i merytoryczną. Ponadto szerokie spektrum poruszanych zagadnień pozwala nam mieć nadzieję, że jeszcze przez długi czas będziemy mogli do niej wracać.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top