WYDARZENIA

Data: 19 czerwca 2020

Debata: polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej. Oczekiwania, wyzwania i szanse – podsumowanie

W czwartek 18 czerwca odbyła się pierwsza debata ekspercka z cyklu #RODMonline. Wydarzenie z udziałem wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka, dr. hab. Piotra Bajdy, prof. UKSW oraz Víta Dostála, dyrektora Centrum Badawczego AMO w Czechach, zorganizowały think-tank Warsaw Institute i redakcja The Warsaw Institute Review we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Krakowie.

W lipcu br. roku rozpocznie się polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej. W związku z tym eksperci zgromadzeni na debacie rozmawiali o oczekiwaniach, jakie stoją przed roczną prezydencja, która przypada na trudny czas związany z pandemia koronawirusa na świecie. Poruszono wątki wyzwań, jakie staną przed Polską podczas organizacji poszczególnych wydarzeń oraz obchodów 30. rocznicy zawiązania porozumienia w węgierskim Wyszehradzie przez Polskę, Węgry, Czechy i Słowacje, która dała początek współpracy w formacie V4.

Podczas spotkania wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślił, że czas pandemii przynosi nowe wyzwania. Dzieje się tak zarówno w wymierzę krajowym – pod kątem zabezpieczenia zdrowia obywateli, jak również w wymiarze międzynarodowym, bowiem dyplomacja przenosi się w wymiar wirtualny. W tym kierunku także będą podążać – przynajmniej częściowo – wydarzenia związane z polską prezydencją w V4.

Wiceminister zwrócił uwagę, że istotnym komponentem polskiego przewodnictwa będzie kwestia sztucznej inteligencji i wymiaru technologicznego, a punkt kulminacyjny nastąpi w lutym 2021 roku. Profesor Piotr Bajda podkreślił, że obszarem, w którym polska prezydencja będzie mogła zaznaczyć swoją obecność są kontakty międzyludzkie, które zostały znacznie ograniczone i nadszarpnięte przez pandemię. Możliwe jest również połączenie w wielu aspektach dwóch wymiarów współpracy – w ramach Trójmorza i V4.

Vít Dostál z Centrum Badawczego AMO w Czechach podsumował upływającą czeską prezydencję zaznaczając, że Grupa Wyszehradzka jest bardzo ważnym ogniwem współpracy, a w ramach czeskiej prezydencji udało się polepszyć jej wizerunek i perspektywy na przyszłość.

Spotkanie prowadziła koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie – Karolina Wanda Olszowska.

Całe spotkanie dostępne jest w zapisie wideo:
YouTube MSZ: https://youtu.be/bwncWkzYsdg

Facebook RODM Kraków:
https://www.facebook.com/RODMcracow/videos/188954679192566

Facebook i Twitter Warsaw Institute
Zachęcamy do odsłuchania debaty!

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top