WYDARZENIA

Data: 26 czerwca 2020

Podsumowanie debaty: Bardzo Bliski Wschód – sytuacja w regionie i jej implikacje dla Polski

Wysiłki na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie znowu wymagają radykalnego wzmocnienia i tylko stanowcze działania podjęte przez społeczność międzynarodową niosą ze sobą możliwość trwałej stabilizacji w tym jakże ciekawym, ale niespokojnym regionie świata. Polska polityka zagraniczna wiąże się z wieloma zobowiązaniami wobec jej zarówno ekonomicznych, jak i politycznych partnerów. Pozornie wydarzenia na Bliskim Wschodzie są dla Polski i Europy Środkowej odległe, jednakowoż przez wielkie znaczenie wspomnianych mechanizmów budowania międzynarodowych porozumień formalnych i nieformalnych okazuje się, że interesy partnerów Polski na Bliskim Wschodzie sprawiają, że wszelkie tamtejsze zjawiska geopolityczne nie mogą być traktowane jako neutralne z perspektywy polskiej racji stanu, gdyż zgodnie z odwieczną zasadą sojusze umożliwiają zachowanie bezpieczeństwa kraju równocześnie generując oczekiwania względem ich wszystkich stron. Dlatego właśnie uzasadniona jest teza, iż Bliski Wschód w wymiarze nie geograficznym, ale politycznym już jak najbardziej jest dla Polski Bardzo Bliskim Wschodem.

O tych geopolitycznych zjawiskach, dynamice w regionie i jej wpływie na bieżącą sytuację Polski zaproszeni goście opowiedzieli w debacie online zorganizowanej we współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warsaw Institute oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, która odbyła się 25 czerwca 2020 r. Zaproszonymi ekspertami byli:

Dr Maciej Milczanowski – doktor nauk politycznych, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, były żołnierz 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, weteran misji ONZ na Wzgórzach Golan w latach 1997/1998 oraz misji stabilizacyjnej w Iraku w latach 2005/2006. Trener w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni prof. Zimbardo z którym współpracuje poprzez Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów, pełnił także funkcję asystenta profesora w wykładach. Jest absolwentem, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu – tytuł inżyniera podporucznika i Akademii Obrony Narodowej – tytuł magistra oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – stopień doktora; jest również stypendystą Hoover Institution na Uniwersytecie Stanforda oraz ekspertem Fundacji Pułaskiego. Jest autorem m. in. książki „Sztuka budowania pokoju”.

Marcin Krzyżanowski – ekspert ds. Bliskiego Wschodu, w latach 2008-2011 Konsul RP w Kabulu, jest absolwentem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył również Instytut Nauki Języka Arabskiego w Damaszku, orientalista, afganolog, kulturoznawca, przedsiębiorca – praktyk biznesu międzynarodowego, a także podróżnik.

Spotkanie moderował Maciej Śmigiel – ekspert i koordynator projektów w Warsaw Institute, doktorant arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Zaproszeni eksperci przedstawili mechanizmy, na bazie których Bliski Wschód w sposób istotny determinuje teraźniejszość gospodarczą i polityczną w Polsce i całej Europie Środkowej, podkreślali również, że polskie reakcje na wydarzenia na Bardzo Bliskim Wschodzie nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od relacji Polski z państwami Europy Zachodniej. Goście debaty wskazali, że decyzje geopolityczne Białego Domu odnośnie do Bliskiego Wschodu są niezwykle istotne i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, jednakowoż zalecali ostrożność w redukowaniu znaczenia spraw bliskowschodnich dla Polski do opisu rzeczywistości geopolitycznej w postaci relacji dwustronnych Warszawy z Waszyngtonem. Dr Maciej Milczanowski m. in. wskazywał na złożoność kwestii prowadzenia długofalowej polityki na Bliskim Wschodzie przez dużych graczy geopolitycznych.

Argumentował, iż strategie takich podmiotów polityki międzynarodowej bywają zbyt zmienne, na co wpływ ma specyfika funkcjonowania ich własnych ustrojów, zwłaszcza kadencyjność władz. Marcin Krzyżanowski w swoim wystąpieniu akcentował m.in. aspekt tradycji politycznych Iranu, który od starożytności aspiruje do odgrywania roli największego mocarstwa regionu, a jego działania nierzadko sprowadzają się do chęci obrony własnego terytorium i wpływów geopolitycznych.

Było to już drugie wspólne wydarzenie MSZ, Warsaw Institute i poszczególnych Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w formie debaty eksperckiej online, które organizowane są cyklicznie co tydzień w czwartki o godz. 18:00 na kanałach komunikacji internetowej MSZ, na Facebooku Warsaw Institute i Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top