Data: 25 sierpnia 2020

Mniej petrorubli w rosyjskim budżecie

W pierwszym półroczu 2020 roku udział dochodów z ropy i gazu w budżecie Rosji wyniósł poniżej jednej trzeciej. Już dawno nie był on tak niski. Dane na ten temat można znaleźć w raporcie Izby Obrachunkowej na temat realizacji budżetu federalnego.

ŹRÓDŁO: GAZPROM-NEFT.COM

Jak można przeczytać w dokumencie, „udział dochodów z ropy i gazu w ogólnej sumie dochodów budżetu federalnego wyniósł 29,3 proc. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku zmniejszył się o 13,9 punktów procentowych”. Co wchodzi w zakres „dochodów z ropy i gazu”? Ministerstwo finansów za takie uważa wpływy z podatku od wydobywanych kopalin (NDPI) od ropy i gazu, ceł eksportowych na nośniki energii oraz podatku VAT od wydobycia surowca węglowodorowego, który dotyczy określonych złóż. Poczynając od 2005 roku udział tych dochodów w budżecie Federacji Rosyjskiej kształtował się w przedziale od 36 do 51 proc. Resort finansów prognozował jego zmniejszenie w najbliższych latach, ale nie w takim tempie. Zgodnie z obowiązującą trzyletnią ustawą o budżecie, nawet do końca 20222 roku na dochody z ropy i gazu przypadać będzie ponad jedna trzecia wpływów do skarbu państwa. Skąd więc już teraz tak gwałtowny spadek tych wpływów? Jak pisze Izba Obrachunkowa, wynika to ze zmniejszenia wpływu dochodów z cła eksportowego na ropę, gaz i produkty ropopochodne oraz ze spadku wpływów z podatku od wydobywanych kopalin (aż o jedną trzecią). To ostatnie wiąże się ze zmniejszeniem produkcji ropy, do czego zobowiązała się w porozumieniu OPEC+ Rosja. Generalnie spadek udziału ropy i gazu w zyskach budżetowych wynika ze spadku cen na ropę na świecie, zmniejszenia eksportu gazu (pogoda plus spadek aktywności gospodarek UE) i działań związanych z walką z koronawirusem. Warto przypomnieć, że średnia cena za ropę w okresie od grudnia 2019 do maja 2020 wyniosła 43,1 dolara za baryłkę, podczas gdy rok wcześniej było 65,2 dolara. Już w maju szef Izby Obrachunkowej Aleksiej Kudrin ostrzegał, że budżet nie będzie dostawał poprzednich dochodów z ropy i gazu nawet po zakończeniu kryzysu związanego z koronawirusem. Bowiem już przed pandemią był wyraźny trend na zmniejszanie roli węglowodorów w światowej gospodarce.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top