BELARUSALERT – DZIEŃ 74

Data: 23 października 2020

Białoruscy protestujący nagrodzeni przez Parlament Europejski

Dyrektor ds. bezpieczeństwa metropolitalnego w Mińsku, na wniosek rządu podpisał rozkaz zamknięcia prawie całego miasta. Oznacza to, że 25 października – w dniu wygaśnięcia narodowego ultimatum, wszystkie stacje metra zostaną wyłączone z ruchu. Ponadto, w przypadku wystąpienia siły wyższej, urzędnik wyraził zgodę na uruchomienie wszelkich niezbędnych środków, adekwatnie do sytuacji. Pomocnicze jednostki mobilne, składające się z byłych i emerytowanych oficerów Głównej Dyrekcji ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, zostaną oddelegowane na stacje metra w Mińsku.

Parlament Europejski przyznał Nagrodę im. Sacharowa – najwyższe odznaczenie w dziedzinie praw człowieka – wszystkim Białorusinom aktywnie zaangażowanym w walkę z dyktaturą Łukaszenki. Ruch, któremu przewodzi Cichanouska, został doceniony za niestrudzoną walkę o demokrację, a „prawdę” nazwano bronią przeciwko brutalnym siłom reżimu.

Estonia, która od 2011 roku jest zaangażowana we współpracę na rzecz rozwoju z Ukrainą, Mołdawią, Gruzją i Białorusią, umożliwia składanie wniosków o dofinansowanie projektów, których celem jest wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w ostatnim reżimie w Europie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że wnioski powinny koncentrować się na wspieraniu niezależnych mediów, udzielaniu pomocy medycznej lub rehabilitacji ofiarom represji, a także wspomaganiu pracowników oświaty i programów edukacyjnych. W sumie przeznaczono na ten cel kwotę 500 tys. euro.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top