BELARUSALERT – DZIEŃ 74

Data: 23 października 2020

Białoruscy protestujący nagrodzeni przez Parlament Europejski

Dyrektor ds. bezpieczeństwa metropolitalnego w Mińsku, na wniosek rządu podpisał rozkaz zamknięcia prawie całego miasta. Oznacza to, że 25 października – w dniu wygaśnięcia narodowego ultimatum, wszystkie stacje metra zostaną wyłączone z ruchu. Ponadto, w przypadku wystąpienia siły wyższej, urzędnik wyraził zgodę na uruchomienie wszelkich niezbędnych środków, adekwatnie do sytuacji. Pomocnicze jednostki mobilne, składające się z byłych i emerytowanych oficerów Głównej Dyrekcji ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, zostaną oddelegowane na stacje metra w Mińsku.

Parlament Europejski przyznał Nagrodę im. Sacharowa – najwyższe odznaczenie w dziedzinie praw człowieka – wszystkim Białorusinom aktywnie zaangażowanym w walkę z dyktaturą Łukaszenki. Ruch, któremu przewodzi Cichanouska, został doceniony za niestrudzoną walkę o demokrację, a „prawdę” nazwano bronią przeciwko brutalnym siłom reżimu.

Estonia, która od 2011 roku jest zaangażowana we współpracę na rzecz rozwoju z Ukrainą, Mołdawią, Gruzją i Białorusią, umożliwia składanie wniosków o dofinansowanie projektów, których celem jest wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w ostatnim reżimie w Europie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że wnioski powinny koncentrować się na wspieraniu niezależnych mediów, udzielaniu pomocy medycznej lub rehabilitacji ofiarom represji, a także wspomaganiu pracowników oświaty i programów edukacyjnych. W sumie przeznaczono na ten cel kwotę 500 tys. euro.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top