BELARUSALERT – DZIEŃ 73

Data: 22 października 2020

Łukaszence kończy się czas

Łukaszenka stawia wszystko na szali i planuje zorganizować w Mińsku ogromny wiec przeciwko opozycji. Według doniesień, władze obwodowe otrzymały nakaz, który zobowiązywał je do zapewnienia określonej liczby uczestników wiecu. Niektórym osobom mają być oferowane premie za udział w tym wydarzeniu. Instytucje, takie jak np. Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny, zostały zmuszone do wysłania całego swojego personelu celem udziału w prorządowym zgromadzeniu. Wiec zostanie zorganizowany najprawdopodobniej w weekend 24-25 października.

W międzyczasie autokracie kończy się czas określony przez Cichanouską na wywiązanie się z ultimatum narodu. W oświadczeniu w sprawie komunikatora Telegram, prawowita zwyciężczyni wyborów zachęciła naród do podjęcia strajku w poniedziałek 26 października. Powiedziała, że koniec reżimu jest już bliski, ale każdy dzień jego istnienia jest bardzo kosztowny dla Białorusi i jej narodu – również pod względem finansowym. Jak powiedziała – naród, który się zjednoczył, pozbawił reżimu strachu – jego „odwiecznej broni”. Wśród rodzajów strajku wymieniła: nieprzychodzenie do pracy lub na uczelnię, brak udziału w marszach, zamykanie zakładów i biur, niekorzystanie z usług administracji państwowej, czy wypłacanie wszystkich pieniędzy z kont bankowych. Cichanouska zapewniła, że po przywróceniu praworządności w kraju, nowy, legalny rząd udzieli gwarancji tym, którzy ucierpieli z powodu represji ekonomicznych, wyrażając swoją dezaprobatę dla autokraty i jego współpracowników. Oświadczyła, że wszystkie mandaty, nieopłacone rachunki za media, wyroki skazujące i kary administracyjne zostaną anulowane.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top