BELARUSALERT – DZIEŃ 71

Data: 20 października 2020

Areszty dla dziennikarzy, protesty emerytów

19 października w Mińsku odbyły się dwie demonstracje emerytów: zwolenników i przeciwników reżimu. Demonstracja opozycyjna była kilkakrotnie większa od akcji prorządowej. Obie demonstracje odbyły się w tym samym miejscu – na placu Niepodległości. Miały spokojny przebieg, milicja nie interweniowała. Demonstracje emerytów odbyły się też w Brześciu i Grodnie. W poniedziałek sąd w Mińsku skazał na kilkanaście dni aresztu pięcioro dziennikarzy zatrzymanych podczas demonstracji w weekend. Główne zarzuty to niepodporządkowanie się poleceniom funkcjonariuszy milicji i udział w nielegalnej akcji. Ministerstwo spraw wewnętrznych ogłosiło w poniedziałek, że za złamanie przepisów dotyczących masowych zgromadzeń zatrzymano dzień wcześniej 280 osób, w tym 215 w Mińsku. Według Centrum obrony praw człowieka Wiasna, w niedzielę zatrzymano łącznie 242 osoby. Większość z nich została zatrzymana podczas marszu opozycji w Mińsku, ale do zatrzymań doszło też w innych miastach, m.in. Brześciu, Homlu, Swietłahorsku i Witebsku. Areszt KGB opuścił tymczasem Wital Szklarau, politolog i doradca polityczny, zatrzymany jeszcze w lipcu pod zarzutem „organizowania działań naruszających porządek publiczny”. Sąd zmienił mu środek zapobiegawczy na areszt domowy. Tak samo władze postąpiły nieco wcześniej z Ilją Salejem, prawnikiem Maryi Kalesnikawej, zatrzymanym 9 września. Zarówno Szklarau, jak i Salej, uczestniczyli w spotkaniu Łukaszenki z opozycjonistami w areszcie KGB 10 października. Była tam też obecna Lilija Ułasawa. W poniedziałek poinformowano, że i ona została przeniesiona do aresztu domowego. Ułasawa została zatrzymana 31 sierpnia i ma sprawę o niepłacenie podatków. Zasiada w prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top