BELARUSALERT – DZIEŃ 71

Data: 20 października 2020

Areszty dla dziennikarzy, protesty emerytów

19 października w Mińsku odbyły się dwie demonstracje emerytów: zwolenników i przeciwników reżimu. Demonstracja opozycyjna była kilkakrotnie większa od akcji prorządowej. Obie demonstracje odbyły się w tym samym miejscu – na placu Niepodległości. Miały spokojny przebieg, milicja nie interweniowała. Demonstracje emerytów odbyły się też w Brześciu i Grodnie. W poniedziałek sąd w Mińsku skazał na kilkanaście dni aresztu pięcioro dziennikarzy zatrzymanych podczas demonstracji w weekend. Główne zarzuty to niepodporządkowanie się poleceniom funkcjonariuszy milicji i udział w nielegalnej akcji. Ministerstwo spraw wewnętrznych ogłosiło w poniedziałek, że za złamanie przepisów dotyczących masowych zgromadzeń zatrzymano dzień wcześniej 280 osób, w tym 215 w Mińsku. Według Centrum obrony praw człowieka Wiasna, w niedzielę zatrzymano łącznie 242 osoby. Większość z nich została zatrzymana podczas marszu opozycji w Mińsku, ale do zatrzymań doszło też w innych miastach, m.in. Brześciu, Homlu, Swietłahorsku i Witebsku. Areszt KGB opuścił tymczasem Wital Szklarau, politolog i doradca polityczny, zatrzymany jeszcze w lipcu pod zarzutem „organizowania działań naruszających porządek publiczny”. Sąd zmienił mu środek zapobiegawczy na areszt domowy. Tak samo władze postąpiły nieco wcześniej z Ilją Salejem, prawnikiem Maryi Kalesnikawej, zatrzymanym 9 września. Zarówno Szklarau, jak i Salej, uczestniczyli w spotkaniu Łukaszenki z opozycjonistami w areszcie KGB 10 października. Była tam też obecna Lilija Ułasawa. W poniedziałek poinformowano, że i ona została przeniesiona do aresztu domowego. Ułasawa została zatrzymana 31 sierpnia i ma sprawę o niepłacenie podatków. Zasiada w prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top