OPINIE

Data: 12 lipca 2022 Autor: Kacper Gatlik

Zwycięstwo Kishidy po śmierci Shinzo Abe

Partia Premiera Fumio Kishidy, LDP (Liberal Democratic Party) zwyciężyła w niedzielnych wyborach do izby wyższej parlamentu japońskiego. Wraz ze swoim koalicjantem, Komeito, obóz rządzący zdobył 76 mandatów, z czego aż 70 pozyskało LDP. Pomimo śmierci premiera Shinzo Abe, w niedzielę 10.07.22, partia premiera Kishidy, odniosła zwycięstwo, zdobywając większość parlamentarną w izbie wyższej. Koalicja rządowa przekroczyła wymagane 125 mandatów do osiągnięcia większości parlamentarnej. Obecnie w izbie znajduje się 146 radnych ze wspomnianego obozu rządzącego. Opozycja jako obóz walczący o głosy wyborców LDP, w postaci: konserwatystów z Japanese Innovation Party, centro-prawicowców z DPP (Democratic Party for The People), liberałów z CDP (Constitutial Democratic Party) i komunistów z Japanese Communist Party, w niedzielnych wyborach zdobyła 46 mandatów, co daje im maksymalnie 102 mandaty w izbie wyższej.

ŹRÓDŁO: Twitter

Obóz Kishidy potrzebował osiągnąć dwie trzecie większości głosów w japońskiej izbie wyższej, by móc przeprowadzić referendum narodowe i zacząć głosowanie nad zmianą konstytucji, która od 75 lat funkcjonuje w niezmienionej postaci. Radni i reprezentanci dwóch izb będą mogli rozpocząć dyskusję na tematy bezpieczeństwa militarnego Japonii, a Premier Kishida może przejść do historii jako pierwszy premier Japonii, któremu udało się zerwać z polityką państwa pacyfistycznego, utrzymywaną przez rządy japońskie od 1945 roku.

Nowa kwestia, nad którą musi się zastanowić japoński establishment to ochrona osób fizycznych i bezpieczeństwo japońskich polityków ze względu na zaistniałą sytuację w ostatni piątek. LDP straciło wieloletniego członka partii i doświadczonego polityka, który poprowadził obóz rządzący do zwycięstwa w dwóch ostatnich wyborach. Utrzymanie LDP jako siły politycznej u władzy było wyzwaniem dla ekipy 3 ostatnich premierów z LDP. Kadencja premiera, którą objął Shinzo Abe po wyborach do niższej izby parlamentu w 2017 roku, przyniosła Japonii wzrost wskaźników ekonomicznych, aż do momentu wybuchu pandemii Covid-19 w 2020 r. W przeszłości ze względu na nieudane i przeniesione w czasie igrzyska olimpijskie na rok 2021 (już po dymisji Shinzo Abe w 2020 roku), w czasie wzrostu zachorowań na covid -19, nowy premier Yoshihide Suha, musiał podać się do dymisji (po rocznych rządach). Już wtedy sytuacja była trudna a diametralne zmiany na scenie politycznej w Japonii, były do osiągalne. Tak jak w przypadku kryzysu w roku 2008, gdy część japońskich pracodawców zaczęła masowo zwalniać swoich robotników i pracowników z japońskich firm, koncernów i spółek, w czasie pandemii Covid – 19, wirus spowodował, że ten trend powrócił. W przeciągu kilku następnych miesięcy sytuacja na japońskim rynku pracy może się pogorszyć ze względu na postępującą wojnę na Ukrainie.

Część ekonomistów przewiduje, że na jesieni 2022 roku nastąpi nowy światowy kryzys gospodarczy (recesja), który obejmie swoimi skutkami również Japonię. Zwolnienia z pracy, które miały miejsce w roku 2008 i 2020, mogą się wydarzyć ponownie w czwartym kwartale 2022 roku. W obecnej sytuacji rząd Kishidy z większością parlamentarną będzie musiał poprzez populistyczną retorykę pozyskać ponownie głosy swoich wyborców. Możliwe, że tematem zastępczym, będzie przeforsowanie zmiany konstytucji. W Innym scenariuszu, jeśli na globalnych rynkach finansowych, w światowym dyskursie politycznym nie pojawiają się nowe niekorzystne zmienne: jak kryzys ekonomiczny, bądź wojna, rząd Kishidy powinien utrzymać poparcie. W innym przypadku możemy spodziewać się zmian na japońskiej scenie politycznej.

Obecnie, gdy wybory do obu izb parlamentu (w latach 2021 i 2022) zakończyły się a partia LDP utrzymała swoje rządy, poparcie dla zwycięzców może w przyszłości urosnąć, szczególnie po śmierci Shinzo Abe. Przewiduje się, że pozycja premiera Kishidy umocni się. Po tym wszystkim widać, że LDP nie straciło na tyle poparcia przez wojnę na Ukrainę i rosnące ceny paliw i żywności, by przegrać wybory. Działalność LDP i Komeito po wyborach ma skupić się na podjęciu kolejnych kroków w walce z rosnącą inflacją w Japonii i spadającą wartością jena, przez którą część Japończyków nadal znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Kontynuacja polityki abenomics i doktryny „trzech strzał” tj. agresywnej polityki monetarnej, działań fiskalnych na dużą skalę oraz dalszych kroków w deregulacji japońskiej gospodarki może ożywić budżety japońskich gospodarstw domowych, a także polepszyć sytuację japońskiej waluty w międzynarodowym systemie finansowym IMF i międzynarodowym funduszu walutowym. Pozycja wielkich koncernów technologicznych na decyzje polityków w Japonii może się jeszcze bardziej umocnić a populistyczne hasła partii LDP jak innych ugrupowań konserwatywnych w Japonii mogą nie zostać zastąpione realnymi reformami państwa by społeczeństwu żyło się lżej.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top