WYDARZENIA

Data: 19 lutego 2021

Stan relacji transatlantyckich – perspektywy na rok 2021 | Podsumowanie

Ryzyko kryzysu finansowego, bezpieczeństwo energetyczne i Nord Stream 2, polsko-kanadyjska wymiana handlowa, wizerunek Polski za granicą oraz rozwój gospodarczy po COVID-19 znalazły się wśród tematów omówionych w czasie rozmowy z Ambasadorem Polski w Kanadzie dr Andrzejem Kurnickim. Spotkanie, które 16 lutego poprowadził prezes Warsaw Institute Tomasz Kijewski, zostało zorganizowane przy współpracy z redakcją kwartalnika The Warsaw Institute Review i było pierwszym z nowego cyklu Diplomacy Talks Series.

Ambasador Polski w Kanadzie przybliżył widzom 5 trendów społeczno-ekonomicznych, które będą nadawały ton w relacjach transatlantyckich. Pierwszym z nich jest starzejące się społeczeństwo i pogłębiające się różnice społeczne. Dr Kunicki przytoczył statystyki, według których Europa Zachodnia potrzebuje około 50 – 70 milionów młodych pracowników, by być w stanie podtrzymać wzrost gospodarczy i funkcjonujące systemy emerytalne. Drugą obserwacją jest przesunięcie globalnego bilansu sił na wschód – do Chin oraz Indii. Kolejnymi trendami są postępująca rewolucja technologiczna – szczególnie w zakresie cyfryzacji – oraz transformacja energetyczna ku źródłom alternatywnym. Ostatnim z głównych czynników, które będą kształtowały relacje transatlantyckie, jest narastające ryzyko kryzysu finansowego wynikające z rosnącego zadłużenia, które może doprowadzić do kryzysu systemów gospodarczych na całym świecie.

Ambasador pochwalił również aktywność Polski w regionalnych organizacjach geopolitycznych, szczególnie w Grupie Wyszehradzkiej i Inicjatywie Trójmorza. W jego opinii jest to przejaw uczenia się na błędach historycznych oraz szukania wspólnych mianowników, które mogą posłużyć ogólnemu rozwojowi ekonomicznemu, technologicznemu oraz systemów bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto dr Kurnicki stwierdził, że inicjatywy te stają się wizytówką oraz mechanizmem napędzającym pozycję Unii Europejskiej w polityce międzynarodowej, szczególnie w grupie G3, zrzeszającej Stany Zjednoczone, Chiny i Unię Europejską.
Następnie przybliżona została kwestia niepewności na arenie międzynarodowej w kontekście pandemii oraz przemian politycznych. Ambasador opowiedział też o perspektywie polskiego rynku papierów wartościowych, jako stymulanta post-pandemicznego rozwoju gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Poruszono też problem sankcji na Rosję – ich skuteczności oraz perspektywy ich wpływu na relacje Moskwy z Zachodem. Doktor Kurnicki odpowiedział też na pytanie dotyczące rosnącego wolumenu inwestycji Chin w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz ocenił ich możliwy wpływ na rozwój relacji transatlantyckich. Ambasador podzielił się również swoim bezpośrednim doświadczeniem zainteresowania inwestorów i polityków kanadyjskich Inicjatywą Trójmorza. Poruszono także kwestię polsko-kanadyjskiej wymiany handlowej i możliwości dalszego wzmacniania pozytywnego wizerunku Polski w Kanadzie i Ameryce Północnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym nagraniem ze spotkania!

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top