WYDARZENIA

Data: 19 lutego 2021

Stan relacji transatlantyckich – perspektywy na rok 2021 | Podsumowanie

Ryzyko kryzysu finansowego, bezpieczeństwo energetyczne i Nord Stream 2, polsko-kanadyjska wymiana handlowa, wizerunek Polski za granicą oraz rozwój gospodarczy po COVID-19 znalazły się wśród tematów omówionych w czasie rozmowy z Ambasadorem Polski w Kanadzie dr Andrzejem Kurnickim. Spotkanie, które 16 lutego poprowadził prezes Warsaw Institute Tomasz Kijewski, zostało zorganizowane przy współpracy z redakcją kwartalnika The Warsaw Institute Review i było pierwszym z nowego cyklu Diplomacy Talks Series.

Ambasador Polski w Kanadzie przybliżył widzom 5 trendów społeczno-ekonomicznych, które będą nadawały ton w relacjach transatlantyckich. Pierwszym z nich jest starzejące się społeczeństwo i pogłębiające się różnice społeczne. Dr Kunicki przytoczył statystyki, według których Europa Zachodnia potrzebuje około 50 – 70 milionów młodych pracowników, by być w stanie podtrzymać wzrost gospodarczy i funkcjonujące systemy emerytalne. Drugą obserwacją jest przesunięcie globalnego bilansu sił na wschód – do Chin oraz Indii. Kolejnymi trendami są postępująca rewolucja technologiczna – szczególnie w zakresie cyfryzacji – oraz transformacja energetyczna ku źródłom alternatywnym. Ostatnim z głównych czynników, które będą kształtowały relacje transatlantyckie, jest narastające ryzyko kryzysu finansowego wynikające z rosnącego zadłużenia, które może doprowadzić do kryzysu systemów gospodarczych na całym świecie.

Ambasador pochwalił również aktywność Polski w regionalnych organizacjach geopolitycznych, szczególnie w Grupie Wyszehradzkiej i Inicjatywie Trójmorza. W jego opinii jest to przejaw uczenia się na błędach historycznych oraz szukania wspólnych mianowników, które mogą posłużyć ogólnemu rozwojowi ekonomicznemu, technologicznemu oraz systemów bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto dr Kurnicki stwierdził, że inicjatywy te stają się wizytówką oraz mechanizmem napędzającym pozycję Unii Europejskiej w polityce międzynarodowej, szczególnie w grupie G3, zrzeszającej Stany Zjednoczone, Chiny i Unię Europejską.
Następnie przybliżona została kwestia niepewności na arenie międzynarodowej w kontekście pandemii oraz przemian politycznych. Ambasador opowiedział też o perspektywie polskiego rynku papierów wartościowych, jako stymulanta post-pandemicznego rozwoju gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Poruszono też problem sankcji na Rosję – ich skuteczności oraz perspektywy ich wpływu na relacje Moskwy z Zachodem. Doktor Kurnicki odpowiedział też na pytanie dotyczące rosnącego wolumenu inwestycji Chin w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz ocenił ich możliwy wpływ na rozwój relacji transatlantyckich. Ambasador podzielił się również swoim bezpośrednim doświadczeniem zainteresowania inwestorów i polityków kanadyjskich Inicjatywą Trójmorza. Poruszono także kwestię polsko-kanadyjskiej wymiany handlowej i możliwości dalszego wzmacniania pozytywnego wizerunku Polski w Kanadzie i Ameryce Północnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym nagraniem ze spotkania!

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top