Data: 17 maja 2021 Autor: Łukasz Kobierski

Spotkanie Chiny i Azja Centralna (C + C5)

12 maja odbyło się już drugie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Chin i Azji Środkowej (C + C5) w Xi’an, stolicy prowincji Shaanxi w północno-zachodnich Chinach. Rozmowa dotyczyła kwestii pandemii, współpracy gospodarczej i regionalnego bezpieczeństwa z naciskiem na sprawę Afganistanu.

ŹRÓDŁO: MFA.TJ

W spotkaniu uczestniczyli: szef MSZ Chin Wang Yi, wicepremier i minister spraw zagranicznych Kazachstanu Mukhtar Tleuberdi, minister spraw zagranicznych Kirgistanu Ruslan Kazakbaev, minister spraw zagranicznych Tadżykistanu Sirojiddin Muhriddin, wicepremier i minister spraw zagranicznych Turkmenistanu Rashid Meredov oraz minister spraw zagranicznych Uzbekistanu Abdulaziz Kamilov.
Wang powiedział, że Chiny i kraje Azji Środkowej nieustannie nadawały impet skoordynowanemu rozwojowi regionalnemu i ożywieniu gospodarczemu, wnosząc konkretny wkład w pokój i rozwój w regionie. Zauważył, że w tym roku przypada 30. rocznica niepodległości krajów C5, a przez ten czas rozwijały się przyjaźń i współpraca między nimi. Dotyczyły one m.in. rozwiązanie kwestii granicznych czy kooperacji w ramach Pasa i Szlaku.

Szef MSZ Chin zaproponował wspólną walkę z pandemią COVID-19. Zaoferował przedstawicielom Azji Centralnej wprowadzenie mechanizmu powiadamiania o poważnych epidemiach, rozważenie zaoferowania nowej partii szczepionek oraz prowadzenia współpracy w zakresie rozwoju i wspólnej produkcji szczepionki.

Wang powiedział, że Chiny są gotowe do lepszej synergii z krajami C5 w zakresie finansowania, budowy pilotażowej strefy gospodarczej Jedwabnego Szlaku, poprawy jakości i skali handlu. W kwestii zwiększania bezpieczeństwa regionalnego zaprosił do współpracy w zapobiegania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i kontroli handlu narkotykami oraz wzajemnego wsparcia w ochronie suwerenności narodowej. Wezwał ponadto do wyraźnego sprzeciwu wobec zagranicznych interwencji. W kwestii Afganistanu, jego zdaniem, zagraniczne wojska powinny opuścić ten kraj. Strona chińska zobowiązała się także do współpracy z państwami C5 w zakresie reagowania na zmiany klimatu i ochronę różnorodności biologicznej.

Przygotowano trzy wspólne oświadczenia wydane na posiedzeniu. Pierwsze dotyczyło pogłębienia współpracy w odpowiedzi na pandemię. W drugim wskazano na wymóg wzmocnienia lokalnej współpracy i wprowadzenia mechanizmów kooperacji na szczeblu niższym niż krajowy. W trzecim z kolei omówiono działania na rzecz pokojowego pojednania w Afganistanie.

Wang wskazał również, że konieczne jest, aby kraje sąsiadujące z Afganistanem, w tym Uzbekistan i Tadżykistan, koordynowały swoje stanowiska, przemawiały jednym głosem i w pełni wspierały proces pokojowy w sąsiednim państwie. Jak podała rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunyinga, przyjęto także memorandum w sprawie ustanowienia mechanizmu spotkań ministrów spraw zagranicznych C + C5.
Przedstawiciel Chin przedstawił wizję dalszej współpracy z państwami Azji Centralnej. Przede wszystkim nastawia się na kooperację w walce z pandemią, dalszy rozwój inicjatywy Pasa i Szlaku, częstsze spotkania przedstawicieli międzynarodowej administracji różnego szczebla oraz rozmowy na temat przyszłości Afganistanu.

Azja Centralna jest punktem starcia głównie dwóch mocarstw – Chin i Rosji. Przez Moskwę uważana jest za ich sferę wpływów i wciąż nią jest w wymiarze politycznym i militarnym. Chiny skupiają się w ramach współpracy z grupą C5 na ekspansji handlowej i inwestycyjnej. Według China Global Investment Tracker w okresie 2005-2020 zaangażowanie inwestycyjne Chin w Azji Centralnej wyniosło ponad 55 mld dolarów. Państwa tego regionu są punktem spornym między Moskwą a Pekinem, choć strona chińska stara nie narażać się Kremlowi, to ma świadomość, jak ważne są one dla Federacji Rosyjskiej. Także USA stara się utrzymać dobre relacje z państwami C5. W kwietniu tego roku miało miejsce spotkanie przedstawicieli grupy państw C5 z Sekretarzem Stanu USA Antonym Blinkenem. Uwydatnia to fakt, że trwa rywalizacja mocarstw o państwa regionu.

Kwestia Afganistanu jest również interesująca, gdyż Pekin jest zwolennikiem opuszczenia tego kraju przez wszystkie siły zagraniczne. Rosną też obawy Chin, że amerykańscy planiści wojskowi szukają opcji bazowania sił i sprzętu w Azji Środkowej po opuszczeniu Afganistanu, a preferowane byłyby Uzbekistan i Tadżykistan. Dlatego też przedstawiciele Uzbekistanu i Tadżykistanu zostali wezwani podczas konferencji do konsultacji w takich sprawach z Pekinem.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top