Data: 21 czerwca 2023 Author: Grzegorz Kuczyński

Rosja legalizuje werbunek przestępców do służby w wojsku

Niższa izba parlamentu Rosji, czyli Duma przyjęła w trzecim czytaniu dwa projekty ustaw dotyczące udziału w operacjach bojowych osób, które popełniły przestępstwa lub są podejrzane o ich popełnienie. Najważniejszy zapis? Ministerstwo obrony będzie mogło zawierać umowy z osobami skazanymi za najcięższe przestępstwa oprócz takich, jak naruszenie nietykalności seksualnej nieletnich, terroryzm i ekstremizm.

ŹRÓDŁO: duma.gov.ru

Więźniowie od dawna masowo walczą na Ukrainie, ale teraz są rekrutowani przez ministerstwo obrony, podobnie jak wcześniej przez Grupę Wagnera, w drodze pozasądowej procedury tajnego prezydenckiego ułaskawienia. Po przyjęciu poprawek do ustaw udział Władimira Putina w uzupełnianiu armii więźniami nie będzie już wymagany. Procedura zwolnienia z odpowiedzialności karnej jest przewidziana tylko dla tych, którzy popełnili przestępstwa przed wejściem w życie nowych przepisów, ale umowa nie jest zamknięta dla osób skazanych po ich wejściu w życie. Jedna z przyjętych ustaw określa zasady warunkowego zwalniania więźniów z kolonii karnych i aresztów śledczych. Ministerstwo obrony będzie mogło wcielić ich do armii na podstawie kontraktu lub w przypadku nowej fali mobilizacji. Aby uzyskać pełne zwolnienie z kary lub postępowania karnego, skazani podejrzani walczący na Ukrainie będą musieli zdobyć odznaczenie państwowe lub zostać zwolnieni z wojska. Taki prawny „stan wyjątkowy” ma na celu nadanie pozorów legalności rekrutacji więźniów na wojnę z Ukrainą. Nowe prawo oznacza możliwość warunkowego zwolnienia z aresztu skazanych, którzy zostali zmobilizowani lub podpisali kontrakt z ministerstwem obrony. Przewiduje też zwolnienie z aresztu tymczasowego podejrzanych i oskarżonych o czyny mniejszej lub średniej wagi zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności przy jednoczesnym zawieszeniu śledztwa. Obejmują one w szczególności kradzieże, rozboje, oszustwa oraz, w niektórych przypadkach, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Oprócz „warunkowego” zwolnienia w zamian za udział w wojnie, nowy projekt ustawy zawiera szereg zachęt do pójścia na wojnę dla więźniów, a także osób przebywających na wolności podejrzanych w sprawach karnych. Proponowane zmiany odnoszą się do rekrutacji więźniów przez armię podczas mobilizacji i w czasie wojny. 18 maja 2023 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że mobilizacja ogłoszona we wrześniu 2022 trwa w Rosji do czasu odwołania jej dekretem prezydenckim, a czas wojny to okres od faktycznego rozpoczęcia do faktycznego zaprzestania działań wojennych.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top