Data: 27 stycznia 2021
Autor: Łukasz Kobierski

Przemówienie Xi Jinpinga w Davos

25 stycznia przewodniczący Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping wziął udział w Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos. W tym roku odbyło się ono w trybie zdalnym, online. Przemówienie było pierwszym wystąpieniem chińskiego przywódcy w Davos od czterech lat, po przemówieniu w 2017 roku. Było ono manifestem Pekinu na temat odgrywania większego globalnego znaczenia, utrzymania multilateralizmu oraz wsparcia dla państw rozwijających się.

ŹRÓDŁO: YOUTUBE

Xi Jinping w swoim przemówieniu podał cztery główne zadania, jakie stoją przed ludzkością. Po pierwsze, zwiększenie koordynacji polityki makroekonomicznej z powodu światowej recesji. Po drugie, odrzucenie „ideologicznych uprzedzeń” i wspólne „podążanie drogą pokojowego współistnienia”. Po trzecie, zlikwidowanie przepaści między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Po czwarte, wspólne stawienie czoła globalnym wyzwaniom, takim jak pandemia COVID-19, zmiany klimatu, oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.

Przewodniczący KPCh wezwał kraje do otwartości i multilateralizmu. Jak dodał, „konfrontacja doprowadzi nas do ślepej uliczki”. Wyrazem jego poparcia dla tej kwestii była propozycja wzmocnienia roli G-20 – „głównego forum globalnego zarządzania gospodarczego”, jak powiedział Xi – w koordynowaniu polityki makroekonomicznej. Zwrócił też uwagę na konieczność utrzymywania stabilnych i otwartych globalnych łańcuchów przemysłowych oraz dostaw.

Xi podkreślił znaczenie przestrzegania prawa i zasad międzynarodowych oraz systemu skupionego wokół ONZ. Dodał, że zarządzanie światowe powinno opierać się na określonych regułach i konsensusie, a nie nakazach jednego lub kilku graczy. Przewodniczący Xi Jinping ostrzegł, że „nowa zimna wojna” może stać się „gorąca” i należy jej unikać. Xi nie odniósł się bezpośrednio do napięć między USA a Chinami, ale można się domyśleć, że chodzi o ich rywalizację. Jak powiedział, „Historia i rzeczywistość wielokrotnie wskazywały na to, że błędne podejście do antagonizmu i konfrontacji – czy to w postaci zimnej wojny, „gorącej” wojny, wojny handlowej czy wojny technologicznej – ostatecznie zaszkodzi interesom wszystkich krajów i podważy dobrobyt wszystkich”.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

W przemówieniu Xi wskazał na ważną rolę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w walce z pandemią, konieczność przyspieszenia reformy Światowej Organizacji Handlu (WTO), międzynarodowego systemu finansowego i walutowego oraz zrealizowania porozumienia paryskiego, wraz z promocją zielonego rozwoju.

Xi skorzystał z okazji i pochwalił się historycznym osiągnięciem Chin w walce ze skrajnym ubóstwem, pomocą ponad 150 krajom i 13 organizacjom międzynarodowym w walce z pandemią oraz współpracę w zakresie udostępniania szczepionek na koronawirusa w przystępnych cenach dla państw rozwijających się. Zapowiedział też, że Chiny będą inwestować więcej w naukę i technologie oraz opracować systemy sprzyjające innowacjom.

Przez przemówienie Xi przebrzmiewa przede wszystkim otwartość na świat oraz wychwalanie zalet multilateralizmu, dzięki którym Pekinowi udało się osiągnąć sukces gospodarczy. Wiatru w żagle dla przywództwa KPCh dodało ostatnie zakończenie negocjacji Kompleksowego Porozumienia Inwestycyjnego (CAI) z UE oraz wcześniej Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP) z państwami Azji. Co jakiś czas pojawiała się też informacja o udzielaniu szerszej pomocy państwom rozwijającym się. Obie te kwestie są często powtarzającymi się motywami w wystąpieniach na forach globalnych przedstawicieli KPCh, tworząc trzon retoryczny mający budować wizerunek globalnego przywództwa Pekinu. Nie zabrakło również przytyków w stronę USA, choć nie wypowiedzianych wprost. W przyszłości należy spodziewać się, dalszego tworzenia tego typu narracji.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top