Data: 27 stycznia 2021
Autor: Łukasz Kobierski

Przemówienie Xi Jinpinga w Davos

25 stycznia przewodniczący Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping wziął udział w Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos. W tym roku odbyło się ono w trybie zdalnym, online. Przemówienie było pierwszym wystąpieniem chińskiego przywódcy w Davos od czterech lat, po przemówieniu w 2017 roku. Było ono manifestem Pekinu na temat odgrywania większego globalnego znaczenia, utrzymania multilateralizmu oraz wsparcia dla państw rozwijających się.

ŹRÓDŁO: YOUTUBE

Xi Jinping w swoim przemówieniu podał cztery główne zadania, jakie stoją przed ludzkością. Po pierwsze, zwiększenie koordynacji polityki makroekonomicznej z powodu światowej recesji. Po drugie, odrzucenie „ideologicznych uprzedzeń” i wspólne „podążanie drogą pokojowego współistnienia”. Po trzecie, zlikwidowanie przepaści między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Po czwarte, wspólne stawienie czoła globalnym wyzwaniom, takim jak pandemia COVID-19, zmiany klimatu, oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.

Przewodniczący KPCh wezwał kraje do otwartości i multilateralizmu. Jak dodał, „konfrontacja doprowadzi nas do ślepej uliczki”. Wyrazem jego poparcia dla tej kwestii była propozycja wzmocnienia roli G-20 – „głównego forum globalnego zarządzania gospodarczego”, jak powiedział Xi – w koordynowaniu polityki makroekonomicznej. Zwrócił też uwagę na konieczność utrzymywania stabilnych i otwartych globalnych łańcuchów przemysłowych oraz dostaw.

Xi podkreślił znaczenie przestrzegania prawa i zasad międzynarodowych oraz systemu skupionego wokół ONZ. Dodał, że zarządzanie światowe powinno opierać się na określonych regułach i konsensusie, a nie nakazach jednego lub kilku graczy. Przewodniczący Xi Jinping ostrzegł, że „nowa zimna wojna” może stać się „gorąca” i należy jej unikać. Xi nie odniósł się bezpośrednio do napięć między USA a Chinami, ale można się domyśleć, że chodzi o ich rywalizację. Jak powiedział, „Historia i rzeczywistość wielokrotnie wskazywały na to, że błędne podejście do antagonizmu i konfrontacji – czy to w postaci zimnej wojny, „gorącej” wojny, wojny handlowej czy wojny technologicznej – ostatecznie zaszkodzi interesom wszystkich krajów i podważy dobrobyt wszystkich”.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

W przemówieniu Xi wskazał na ważną rolę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w walce z pandemią, konieczność przyspieszenia reformy Światowej Organizacji Handlu (WTO), międzynarodowego systemu finansowego i walutowego oraz zrealizowania porozumienia paryskiego, wraz z promocją zielonego rozwoju.

Xi skorzystał z okazji i pochwalił się historycznym osiągnięciem Chin w walce ze skrajnym ubóstwem, pomocą ponad 150 krajom i 13 organizacjom międzynarodowym w walce z pandemią oraz współpracę w zakresie udostępniania szczepionek na koronawirusa w przystępnych cenach dla państw rozwijających się. Zapowiedział też, że Chiny będą inwestować więcej w naukę i technologie oraz opracować systemy sprzyjające innowacjom.

Przez przemówienie Xi przebrzmiewa przede wszystkim otwartość na świat oraz wychwalanie zalet multilateralizmu, dzięki którym Pekinowi udało się osiągnąć sukces gospodarczy. Wiatru w żagle dla przywództwa KPCh dodało ostatnie zakończenie negocjacji Kompleksowego Porozumienia Inwestycyjnego (CAI) z UE oraz wcześniej Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP) z państwami Azji. Co jakiś czas pojawiała się też informacja o udzielaniu szerszej pomocy państwom rozwijającym się. Obie te kwestie są często powtarzającymi się motywami w wystąpieniach na forach globalnych przedstawicieli KPCh, tworząc trzon retoryczny mający budować wizerunek globalnego przywództwa Pekinu. Nie zabrakło również przytyków w stronę USA, choć nie wypowiedzianych wprost. W przyszłości należy spodziewać się, dalszego tworzenia tego typu narracji.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top