OPINIE

Data: [08.05.2024 r.] Autor: Kinga Szurc

Przełom w sprawie praw kobiet w UE

Nowo przyjęte przepisy poprzez Parlament Europejski mają na celu zapobiegać przemocy, zwłaszcza tej która dotyka kobiet. Dyrektywa wzywa do wprowadzenia silniejszych przepisów przeciwdziałających cyberprzemocy, umożliwiających szerszą pomoc dla ofiar i podjęcie kroków zapobiegających gwałtom. Nowe przepisy zabraniają okaleczania żeńskich narządów płciowych i przymusowych małżeństw oraz określają szczegółowe wytyczne dotyczące przestępstw popełnianych w Internecie, takich jak ujawnianie prywatnych informacji.


ŹRÓDŁO: Shutterstock

Priorytetem zawsze powinno być bezpieczeństwo i dobro ofiar, w tym poprzez dostęp do mieszkań chronionych. Należy udostępnić opiekę zdrowotną, między innymi usługi w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Władze państw członkowskich UE będą miały zwiększone obowiązki w zakresie sprawozdawczości i gromadzenia dowodów oraz będą musiały podnosić świadomość społeczną na temat faktu, że seks bez zgody jest uważany za przestępstwo. Ze względu na nalegania Parlamentu Europejskiego, Komisja będzie co pięć lat przedstawiać sprawozdanie dotyczące konieczności przeglądu przepisów. W Europarlamencie głośno wybrzmiał również głos kobiet w tej kwestii. Przedstawicielki Komisji Praw Kobiet oraz Równouprawnienia jak i Komisji Wolności Obywatelskich jasno wyraziły swoje zdanie i zadowolenie, iż Parlament podjął kroki w kierunku zapewniania kobietom bezpieczeństwa.

 

Opinia zawarta w artykule reprezentuje prywatne poglądy autora, które są integralną częścią jego indywidualnego stanowiska.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top