Data: 13 listopada 2023 Autor: Szymon Polewka

Przedłużający się protest polskich przewoźników zagrożeniem dla ukraińskiej gospodarki

Początek sejmu X kadencji RP upłynął w relacjach polsko-ukraińskim pod znakiem strajku przewoźników, którzy blokują przejście graniczne między krajami. Przedłużający się strajk oznacza paraliż w ruchu tranzytowym, powodując po obu stronach granicy kilometrowe korki.

ŹRÓDŁO: Jacek Szydlowski / / FORUM

Od 6 listopada trwa kolejna odsłona polskiego strajku przewoźników, którzy blokują trzy przejścia graniczne z Ukrainą. 22 marca 2023 roku odbył się w warszawie strajk ostrzegawczy z udziałem 200 ciężarówek, który ostatecznie nie przyniósł rezultatów. Głównym powodem protestów jest Umowa między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów z czerwca bieżącego roku. Umowa doprowadziła do liberalizacji transportu towarów wraz z czasowym cofnięciem zezwoleń na transport ciężarowy.

Decyzja ta szczególnie mocno uderza w europejskich przewoźników świadczących swoje usługi na ścianie wschodniej unii, w takich krajach jak: Słowacja, Węgry, Rumunia czy Polska. Ze względu na rozmiar i znaczenie strategiczne umowa transportowa największy sprzeciw wywołała w Polsce, w której to branża transportowa odpowiada za 6% PKB, generując tysiące miejsc pracy, będąc przy tym jednym z filarów narodowej gospodarki. Wynikła z wojny liberalizacja ruchu transportowego dopuszcza ukraińskich przewoźników na uprzywilejowanych warunkach względem przewoźników unijnych, którzy obarczeni są krajowymi i unijnymi regulacjami takimi jak m.in. pakiet mobilności.

Protestujący domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego, zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenia ich kontroli oraz likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. 16 listopada w geście solidarności z Polakami do strajku dołączyli również słowaccy przewoźnicy w ostrzegawczej blokadzie przejścia granicznego Użhorod-Vyšné Nemecké.

Strajk zbiega się w czasie z procesem wyłaniania się nowego rządu w Polsce, co osłabia reakcję rządzących na paraliż tranzytu pomiędzy Polską a Ukrainą. Z perspektywy ukraińskiej sytuację pogarsza fakt, że w 2022 roku Polska zajęła pierwsze miejsce pod względem dwustronnego handlu towarami między Ukrainą a krajami europejskimi, stanowiąc prawie 25% całkowitego wolumenu.

Paraliż strategiczny krytycznej dla logistyki prowadzenia wojny granicy polsko-ukraińskiej przy przedłużającym się strajku może bezpośrednio wpływać na działania wojenne strony ukraińskiej. Negocjacyjne po stronie ukraińskiej prowadzone są przez Ministerstwo Infrastruktury, które zgodziło się na funkcjonowanie pasów dla pustego transportu bezpośrednio na przejściu Jagodzin-Dorohusk oraz aktualizację systemu kolejki elektronicznej. Równocześnie strona ukraińska podkreśla brak możliwości spełnienia wszystkich postulatów protestujących, zarzucając stronie polskiej niewystarczające zaangażowanie w sprawie zażegnania kryzysu.

Obserwowany strajk przedsiębiorców jest kolejną odsłoną pogarszających się relacji polsko-ukraińskich. Po obu stronach granicy blokada budzi ogromne emocje. Jako przykład służy tu petycja do prezydenta Włodymira Zełeńskiego, jaka pojawiła się w drugim tygodniu protestu kierowana w sprawie objęcia sankcją uczestników protestów wraz z politykami ich popierającymi. Kluczowe dla rozwiązania kryzysu powinny być połączone działania polskiego rządu wraz z Unią Europejską.
 
Źródła:

Artur Lysionok, Strajk przewoznikow na granicy z Ukrainą. Czy dojdzie do porozumienia?, Trans.info, 13.11.2023 https://trans.info/pl/strajk-przewoznikow-na-granicy-z-ukraina-czy-dojdzie-do-porozumienia-reportaz-ofni-371058

Gabriela Bogaczyk, Kolejka tirów do Ukrainy na 2 tygodnie. Trwa protest przewoźników w Dorohusku, Bankier.pl, 15.11.2023 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kolejka-tirow-do-Ukrainy-na-2-tygodnie-Trwa-protest-przewoznikow-w-Dorohusku-8646565.html

Marek Trojan, Na ukrainie domagają się Nałożenia sankcji na protestujących poslskich przewoźników, Kresy.pl. 16.11.2023 https://kresy.pl/wydarzenia/na-ukrainie-domagaja-sie-nalozenia-sankcji-na-protestujacych-polskich-przewoznikow/

Protest przewoźników na granicy. Ukraina zapowiada rozmowy z Polską, Bankier.pl 11.11.2023 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Protest-przewoznikow-na-granicy-Ukraina-zapowiada-rozmowy-z-Polska-8644397.html

Umowa między unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów, EUR-lex https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:22022A0706%2801%29

Yuriy Grigorenko, Blockade of border crossings with Poland threatens Ukraine’s entire economy, GMK Center, 16.11.2023.

https://gmk.center/en/posts/blockade-of-border-crossings-with-poland-threatens-ukraines-entire-economy/

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top