WYDARZENIA

Data: 15 marca 2021

Polityka USA w czasie prezydentury Bidena

Fundacja Warsaw Institute oraz redakcja kwartalnika The Warsaw Institute Review mają zaszczyt zaprosić Państwa kolejne spotkanie z cyklu Warsaw Institute Diplomacy Talks Series: „Polityka USA w czasie prezydentury Bidena. Szanse i wyzwania dla Polski i Europy Środkowej” z Ambasadorem Polski w USA – profesorem Piotrem Wilczkiem.

Kiedy: 18 marca (czwartek), godz. 18:00 CET

Gdzie: wszystkie platformy Warsaw Institute – Facebook, Twitter, YouTube.

Forma: wywiad online prowadzony w języku polskim

Zachęcamy do rejestracji przez Eventbrite aby otrzymać przypomnienie oraz bezpośredni link do streamu 10 minut przed rozpoczęciem wydarzenia:

W trakcie wywiadu poruszone zostaną kwestie takie jak:

  • Polityka Bidena a geopolityka w Europie Środkowo-Wschodniej i stosunki transatlantyckie
  • Kwestia obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce i Europie oraz współpraca w ramach NATO
  • Strategia względem Rosji po aresztowaniu Nawalnego
  • Gazociąg Nord Stream 2
  • USA i inicjatywa Trójmorza, jako narzędzie współpracy transatlantyckiej.
  • Relacje USA – UE
  • Wyzwania i szanse dla relacji USA z krajami w Europie Środkowo-Wschodniej

Przewidziana została również sesja Q&A, w której Ambasador postara się odpowiedzieć na pytania zadawane przez widzów.

MÓWCY

Gość specjalny:

Prof. dr hab. Piotr Wilczek

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Prof. dr hab. Piotr Wilczek pełni funkcję Ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych od listopada 2016 r. Do czasu nominacji na to stanowisko był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicielem w Polsce Fundacji Kościuszkowskiej (The Kosciuszko Foundation), amerykańskiej organizacji non-profit założonej w 1925 r., która promuje relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi poprzez wymianę edukacyjną, naukową i kulturalną. W latach 1998-2001 był profesorem wizytującym na uniwersytetach w USA (Rice University, University of Illinois at Chicago, University of Chicago). W maju 2017 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Cleveland State University. Ambasador Wilczek jest szeroko zaangażowany w promowanie i wzmacnianie stosunków transatlantyckich, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, obronności, energetyki i handlu. W 2020 roku został uhonorowany Nagrodą Ministra Spraw Zagranicznych Amicus Oeconomiae za szczególne osiągnięcia w obszarze wspierania i ochrony interesów gospodarczych polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

 

Moderator:

Tomasz Kijewski

Prezes

Warsaw Institute

Tomasz Kijewski ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim (stypendium w Centrum Studiów Transatlantyckich w Maastricht, Holandia) oraz studia podyplomowe na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Absolwent m.in. programu studyjnego w zakresie bezpieczeństwa narodowego (PASS) w Europejskim Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem im. gen. Marshall`a (Garmisch-Partenkirchen / Washington DC). Ukończył kurs w Międzynarodowej Agencji Energii (Paryż) oraz był doradcą ds. energetycznych w Calgary. Pełniąc obowiązki dyplomatyczne, przez szereg lat aktywnie działał na rzecz Polski i Polonii w Ameryce Północnej. Obszary zainteresowań: nowe formy konfliktów międzynarodowych (wojna hybrydowa, konflikty asymetryczne), przeciwdziałanie terroryzmowi, bezpieczeństwo energetyczne. Przygotowuje rozprawę doktorską.

Zapraszamy do rejestracji i do zobaczenia!

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top