NOWOŚCI

Data: 26 września 2018

Pierwsza publikacja Muzeum II Wojny Światowej i Warsaw Institute

Muzeum II Wojny Światowej we współpracy w Warsaw Institute wydało dwujęzyczną publikację „Poland First to Fight”. Zawarty w publikacji tekst autorstwa dr hab. Bogusława Kopki i dr Pawła Kosińskiego pierwotnie ukazał się w kwartalniku The Warsaw Institute Review.

ŹRÓDŁO: MUZEUM1939.PL

„Publikacja przystępnie ukazuje poświęcenie Polaków w walce z niemieckim i sowieckim najeźdźcą w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Opowiada o Polakach, którzy jako pierwsi przeciwstawili się agresji nazistowskich Niemiec i Związku Sowieckiego, następnie walczyli u boku aliantów zachodnich na obczyźnie, a także w okupowanym kraju, płacąc olbrzymią daninę krwi.”

dr hab. Bogusław Kopka – historyk, autor licznych publikacji z zakresu II wojny światowej, w tym m.in. Konzentrationslager Warschau: historia i następstwa (2007).

dr Paweł Kosiński – pracownik Biura Badań Historycznych IPN, historyk i archiwista, badacz stosunków polsko-niemieckich w pierwszej połowie XX w.; autor m.in. Prusy Zachodnie 1914 – Pomorze 1920. Ludność regionu wobec przemian politycznych okresu pierwszej wojny światowej (2002).

Muzeum II Wojny Światowej o „Poland First to Fight”
Artykuły The Warsaw Institute Review

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top