The Warsaw Institute Review

The Warsaw  Institute Review to angielskojęzyczny kwartalnik wydawany przez naszą Fundację. Prezentuje on szerokie spektrum tematów dotyczących Polski – lidera krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w formie artykułów analitycznych dotyczących zagadnień politycznych, prawnych, gospodarczych, społecznych, historycznych i instytucjonalnych. Autorami artykułów publikowanych w The Warsaw  Institute Review są analitycy i eksperci oraz osoby mające aktywny i praktyczny wpływ na życie polityczne, gospodarcze i kulturalne w Polsce.

ARTYKUŁY
Polska w strategicznych relacjach Unia Europejska – Bałkany

Polska w strategicznych relacjach Unia Europejska – Bałkany

Ponieważ konsekwentnie opowiadamy się za Unią Europejską, budowaną na bazie partnerskich relacji i wzajemnego poszanowania różnorodności oraz suwerenności państw, zasady te stały się również podstawą planów naszej prezydencji w Procesie Berlińskim, mającym zachęcać kraje Bałkanów Zachodnich do przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej.

Nord Stream 2, czyli pułapka na Ukrainę

Nord Stream 2, czyli pułapka na Ukrainę

Nord Stream 2 jest projektem politycznym – wymierzonym między innymi w Ukrainę. Projekt jest ważnym elementem antyukraińskiej strategii Rosji, będąc narzędziem umożliwiającym eliminację Kijowa z europejskiego systemu tranzytu gazu. To byłby poważny polityczny i finansowy cios dla państwa ukraińskiego.

Bałkany Zachodnie – trochę zapomniane miejsce na mapie Europy

Bałkany Zachodnie – trochę zapomniane miejsce na mapie Europy

Rzeczpospolita Polska od stycznia 2019 r. przejęła roczne przewodnictwo w tzw. Procesie Berlińskim – zainicjowanym w roku 2014 formacie współpracy regionalnej mającej na celu wsparcie integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Polska ma być gospodarzem szczytu Unia Europejska – Bałkany Zachodnie w połowie bieżącego roku.

Warszawa – miasto, którego już nie ma

Warszawa – miasto, którego już nie ma

W 1918 r. po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość, a Warszawa ponownie stała się stolicą i siedzibą władz państwowych. W ciągu kolejnych 20 lat miasto dynamicznie się rozwijało, przybywało nowych budynków i gmachów użyteczności publicznej.

Wojna po wojnie. Polska w latach 1944–1963.

Wojna po wojnie. Polska w latach 1944–1963.

Dla Polaków II wojna światowa zaczęła się najwcześniej w Europie – 1 września 1939 roku. Polska była pierwszym krajem, który zbrojenie przeciwstawił się wspólnej agresji Niemiec i Związku Sowieckiego oraz ich dążeniu do zmiany porządku na świecie.

Top