The Warsaw Institute Review

The Warsaw Institute Review (WIR) to angielskojęzyczny kwartalnik prezentujący szerokie spektrum tematów dotyczących spraw międzynarodowych z perspektywy Polski – lidera krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Treści prezentowane są w formie artykułów analitycznych dotyczących zagadnień politycznych, prawnych, gospodarczych, społecznych, historycznych, kulturowych i instytucjonalnych. Autorami artykułów publikowanych w kwartalniku są profesorowie, analitycy, eksperci oraz osoby mające aktywny i praktyczny wpływ na życie polityczne, gospodarcze i kulturalne w Polsce i na świecie.

Redakcja kwartalnika The Warsaw Institute Review prowadzi oddzielną stronę internetową, na której prezentowane są artykuły, a także pozostała działalność. The Warsaw Institute jest wydawcą i organizatorem cotygodniowych debat eksperckich online, podcastów, wywiadów, bierze także aktywny udział promocji Polski zagranicą, np. poprzez cotygodniowe występy w mediach polonijnych w Chicago.

ARTYKUŁY
Mechanizmy dezinformacji XXI wieku

Mechanizmy dezinformacji XXI wieku

O manipulacji, wojnie informacyjnej i szeroko zakrojonych operacjach dezinformacyjnych opowiedział Kamil Basaj, założyciel i prezes Fundacji INFO OPS Polska w rozmowie z Izabelą Wojtyczką, redaktor naczelną The Warsaw Institute Review.

Czy polityka „maksymalnej presji” może zmusić Iran do negocjacji z USA?

Czy polityka „maksymalnej presji” może zmusić Iran do negocjacji z USA?

Połączenie skutków amerykańskich sankcji, krachu na rynku ropy naftowej i pandemii COVID-19 postawiło gospodarkę Iranu w bardzo trudnym położeniu. Sytuacja ekonomiczna kraju jest obecnie pod kontrolą władz, jednak może ulec dalszemu pogorszeniu, jeśli zawiodą rządowe plany finansowania budżetu państwa

Baltic Fund – nowa idea dla regionu

Baltic Fund – nowa idea dla regionu

Utworzenie Funduszu Bałtyckiego (Baltic Fund) to propozycja strategicznego ruchu państwa polskiego na kierunku północnym – początkowo względem państw bałtyckich i następnie państw nordyckich. Inicjatorem i pomysłodawcą tego projektu geopolitycznego jest polski think tank – Fundacja Warsaw Institute, a projekt wspierany jest przez cztery think tanki z państw bałtyckich.

Niewidzialna wojna

Niewidzialna wojna

Choć dla Komunistycznej Partii Chin (KPCh) wolna gospodarka i demokracja stanowią dziś największe zagrożenie, dostęp do zachodniego kapitału umożliwia finansowanie rozwoju gospodarczego, militarnego i technologicznego Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).

Białoruskie protesty w kontekście przemian w strefie postradzieckiej

Białoruskie protesty w kontekście przemian w strefie postradzieckiej

Białoruś pozostawała w ciągu ostatnich lat jedynym państwem regionu, który utrzymywał swoistą stabilność w ramach autorytarnego systemu politycznego Aleksandra Łukaszenki. Przywódca Białorusi utrzymywał władzę budując narrację, w której strach przed oligarchizacją życia politycznego, wojną i destabilizacją, jaka miała miejsce w sąsiedniej Ukrainie, zwyciężał potrzebę budowania demokratycznego państwa.

Szorstka współpraca transatlantycka

Szorstka współpraca transatlantycka

Wobec narastającego kryzysu gospodarczego i strukturalnego oraz globalnego wzrostu potęgi Chin, Europa i Stany Zjednoczone powinny przezwyciężyć wzajemne żale i uprzedzenia, wskrzeszając dawnego ducha współpracy transatlantyckiej, który przynosił obopólne korzyści w przeszłości.

Białoruś: wojna o „ruski mir”

Białoruś: wojna o „ruski mir”

Wybory prezydenckie na Białorusi 9 sierpnia 2020 roku oficjalnie wygrał urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka. Nie ulega jednak wątpliwości, że wybory sfałszowano, co wywołało falę protestów na skalę niewidzianą na niepodległej Białorusi.

Zawiłości (nie)trwałych turecko-rosyjskich sojuszy

Zawiłości (nie)trwałych turecko-rosyjskich sojuszy

Sojusz turecko-rosyjski miał być czymś krótkotrwałym. Wydawało się, że zderzanie się interesów Ankary i Moskwy w rejonie Morza Czarnego i Kaukazu na trwałe uniemożliwi długoterminową współpracę. Do tego dodać należy wojny w Syrii oraz Libii, w których państwa wspierają przeciwne strony konfliktu.

Top