The Warsaw Institute Review

ODWIEDŹ NOWĄ STRONĘ KWARTALNIKA THE WARSAW INSTITUTE REVIEW

PRZEJDŹ DO STRONY

The Warsaw  Institute Review to angielskojęzyczny kwartalnik wydawany przez naszą Fundację. Prezentuje on szerokie spektrum tematów dotyczących Polski – lidera krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w formie artykułów analitycznych dotyczących zagadnień politycznych, prawnych, gospodarczych, społecznych, historycznych i instytucjonalnych. Autorami artykułów publikowanych w The Warsaw  Institute Review są analitycy i eksperci oraz osoby mające aktywny i praktyczny wpływ na życie polityczne, gospodarcze i kulturalne w Polsce.

ARTYKUŁY
Unia Europejska wobec światowych mocarstw

Unia Europejska wobec światowych mocarstw

Rywalizacja USA z Rosją i Chinami otworzyła nowy etap zmiany post-zimnowojennego ładu międzynarodowego. Europa póki co w ograniczonym stopniu uczestniczy w tej rywalizacji, ale ma ambicje odgrywania jednej z głównych ról w nowym, wielobiegunowym ładzie geopolitycznym. Chciałaby też podtrzymać instytucje globalizacji gospodarczej, gwarantującej korzystną dla niej wymianę handlową i inwestycyjną w skali światowej.

Tajwan – jedyna chińska demokracja

Tajwan – jedyna chińska demokracja

Republika Chińska bardziej znana jako Tajwan utrzymuje oficjalne stosunki dyplomatyczne zaledwie z 17 państwami na świecie . Pomimo tego jest istotnym graczem w geopolitycznej układance południowo-wschodniej Azji i światowej gospodarce. Jednocześnie Formoza jest przykładem udanej transformacji społeczno-politycznej oraz gospodarczej.

Europa Środkowa – nowe wyzwania w polityce zagranicznej

Europa Środkowa – nowe wyzwania w polityce zagranicznej

Dla państw Europy Środkowej najbliższe miesiące będą ogromnym wyzwaniem w niebezpiecznych czasach. Decyzje podejmowane w poszczególnych stolicach wyznaczą na lata główne kierunki rozwoju i pozycję regionu na arenie międzynarodowej. Pisząc te słowa państwa środkowoeuropejskie są już po wyborach do Parlamentu Europejskiego, po kolejnym szczycie Inicjatywy Trójmorza, a przed poznańską konferencją Procesu Berlińskiego na rzecz Bałkanów Zachodnich.

Port Lotniczy Solidarność. Inwestycja potrzebna i opłacalna

Port Lotniczy Solidarność. Inwestycja potrzebna i opłacalna

Europa Środkowo-Wschodnia to obszar o wielkim potencjale dla rozwoju ruchu lotniczego. Prognozy ekonomiczne wskazują na spodziewaną wysoką rentowność budowy nowego lotniska między Warszawa i Łodzią. Mądrze zarządzane kraje mają na swoim terenie duże lotnicze huby zintegrowane z siecią kolejową i drogową. Najwyższy czas na Polskę

Francusko-niemiecki dysonans strategiczny

Francusko-niemiecki dysonans strategiczny

Na zewnątrz wszystko wydaje się być w jak najlepszym porządku. Politycy celebrują hucznie uroczystości rocznicowe. 22 stycznia 2019 roku Emmanuel Macron i Angela Merkel uroczyście odnowili traktat elizejski. Jednak nawet niezbyt uważny obserwator polityki europejskiej wie, że ze słynnego „motoru integracji” nie pozostało już nic, a przywódcy obu krajów nie są w stanie uzgodnić nawet ogólnych podstaw wspólnej strategii.

Armenia: pierwszy rok Paszinjana

Armenia: pierwszy rok Paszinjana

Przed rokiem miał miejsce jeden z najważniejszych punktów zwrotnych we współczesnej historii Armenii: wiosną obywatele masowo wyszli na ulice, odbierając władzę rządzącej od dwóch dekad Republikańskiej Partii Armenii. Nowo wybrany rząd stara się łączyć agendę dogłębnych reform z sojuszem z Rosją, co rodzi jednak nieufność ze strony Moskwy.

Zbrodnia Katyńska – droga do prawdy

Zbrodnia Katyńska – droga do prawdy

Zbrodnia Katyńska to określenie symbol. Nazywamy nim mord popełniony wiosną 1940 r. przez funkcjonariuszy sowieckiego NKWD na Polakach, więzionych w obozach specjalnych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz w więzieniach na obszarze tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi (Kresy Wschodnie II RP, które po agresji 17 września 1939 r. zostały włączone do ZSRS).

Relacje polsko-włoskie – konserwatywne marzenie o „rzymskiej formie”

Relacje polsko-włoskie – konserwatywne marzenie o „rzymskiej formie”

To co w ostatnich latach połączyło Polskę i Włochy to sprzeciw polskiej i włoskiej partii rządzącej wobec nadmiernych wpływów niemieckiej kultury politycznej i niemieckiego myślenia o gospodarce, dominującym zwłaszcza w obecnej praktyce instytucji europejskich, oraz większe otwarcie na wpływy, a w konsekwencji także na interesy unijnego Południa.

Top