Data: 28 czerwca 2021

Patriotyzm konsumencki jako szansa dla gospodarki

Czy pandemia COVID-19 wpłynęła postawy zakupowe? W przypadku indywidu-alnych wyborów konsumenckich obywateli Polski zaczynamy dostrzegać daleko idące zmiany trendów, a co za tym idzie – sieci handlowe zmieniają swoją poli-tykę marketingową i sprzedażową na rynku krajowym. Jaki to może mieć wpływ na gospodarkę? Czy patriotyzm konsumencki może mieć znaczenie w życiu codziennym?

ŹRÓDŁO: FLICKR

Według najnowszych badań ARC Rynek i Opinia obecnie patriotyzm konsumencki jest widoczny szczególnie w przypadku artykułów spożywczych – aż 70 proc. Polaków naj-chętniej wybiera krajowe produkty. Lokalne marki kojarzone są z wysoką jakością i świeżo-ścią, a polska żywność uważana jest za zdrową, bezpieczną i ekologiczną. Coraz częściej lokalne pochodzenie produktów zaczyna mieć wpływ w innych kategoriach wyborów konsumenckich takich jak odzież, obuwie czy kosmetyki, gdzie także cenimy sobie wysoką jakość rodzimych wytwórców. Warte uwagi stają się także działania sieci handlowych (częściej podmiotów pochodzenia zagranicznego), które zdominowały nasz rynek handlowy. Przez lata uczestniczyliśmy w polityce promocji trendów dostępności wszelkich produktów, która miała na celu unifikację żywności w marketach spożywczych na terenie Unii Europejskiej. Kryteriami wyboru konsumenta były cena oraz rozpoznawalność marki produktu.
Teraźniejszość i wyniki przywołane w pierwszej części artykułu to nie przypadek czy też błąd statystyczny. To także efekt doświadczeń i refleksji wynikających z okresu pandemii. Jako społeczeństwo częściej zwracamy teraz uwagę na kwestie związane ze zdrowiem i odpornością – ma na to wpływ jakość żywności, którą kupujemy. Jako przedsiębiorcy i pracownicy myślimy częściej o solidarności gospodarczej w obliczu trudności prowadzenia handlu w związku z sytuacją epidemiczną, a jako mieszkańcy miast i wsi odczuwamy ogromne natężenie ruchu drogowego i wzrastające zanieczyszczenie środowiska. Czy wybór produktu rodzimego pochodzenia może mieć wpływ na takie płaszczyzny jak gospodarka, zdrowie i środowisko? W tym miejscu warto przytoczyć wypowiedź dla Polskiego Radia 24 Zastępcy Dyrektora Generalnego KOWR Marcina Wrońskiego, który podczas ubiegłorocznego Forum Wizja Rozwoju w Gdyni stwierdził: „Zbyt mało konsumentów uwzględnia fakt, że kupując produkt z Polski, dajemy w ten sposób polskim rolnikom i fir-mom środki na inwestycje, a budżetowi państwa pieniądze na różne inwestycje. A dla pra-cowników tej branży taka postawa daje perspektywę stabilnego zatrudnienia. Co więcej, wydane na zakup polskich produktów pieniądze trafią z powrotem do konsumentów w postaci inwestycji w szpitale, drogi, szkoły, linie kolejowe”. Słowa przedstawiciela KOWR korespondują z wypowiedzią dr. Rafała Zgorzelskiego podczas konferencji dotyczącej strategii promocji produktów krajowych „PRODUKT POLSKI – odpowiedzialność w trudnych czasach”: „Kupując polskie produkty, mamy osobisty wpływ na rozwój polskiej gospodarki i świadomie kształtujemy swoją przyszłość. Patriotyzm ekonomiczny i świadome wybory konsumenckie to patriotyzm dnia codziennego, praktyczny. To nasze codzienne wybory”.

Przechodząc do omówienia strony ekonomicznej tego zagadnienia, okazuje się, że w przypadku produktów i usług spełniających dwa kryteria „polskości”, czyli wytwarzanych w Polsce przez firmy z polskim kapitałem, z każdej złotówki wydanej na taki produkt do krajowej gospodarki wróci aż 79 groszy. W przypadku produktów zagranicznych firm, ale produkowanych w Polsce kwota ta wyniesie 76 groszy. Natomiast dla produktów w pełni zagranicznych, a tylko sprzedawanych na terenie naszego kraju, z każdej złotówki przezna-czonej na ich zakup pozostanie w Polsce jedynie 25 groszy. Mając na uwadze przytoczone wyżej wypowiedzi ekspertów, warto odnieść się także do działań w skali całego państwa, które także mają ogromne znaczenie pod względem budowy mechanizmów patriotyzmu gospodarczego w kraju. Według badań opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, już 61,3% ankietowanych mieszkańców miast i wsi zwraca uwagę na certyfikację produktów żywnościowych, m.in. na promowany obecnie przez duże sieci handlowe znak PRODUKT POLSKI, który rozpoznaje już około 81% z nas. Celem wprowadzenia tego znaku było umożliwienie łatwiejszego rozpoznania produktu wytworzonego w kraju i z rodzimych surowców, tak by konsument mógł dokonać świadomego wyboru. Ma to miarodajny wpływ na krajową gospodarkę. Za zakupem lokalnej żywności przemawia także jej świeżość i jakość. Rodzime pochodzenie produktów to również krótsze łańcuchy dostaw do konsumenta, a co za tym idzie – zmniejszona ilość dwutlenku węgla CO2 wprowadzanego do atmosfery w trakcie długiej spedycji towarów z zagranicy. Warto tutaj zwrócić uwagę na zaangażowanie w promocję znaku PRODUKT POLSKI takich podmiotów jak spółki Grupy PKP, która postanowiła przygotować szeroką ofertę spedycyjną dla krajowych producentów żywności w celu zmniejszenia emisji spalin. PKP aktywnie uczestniczą w kampaniach promocyjnych, m.in. wyświetlając na dworcach oraz w pociągach spoty reklamowe akcji #KupujŚwiadomie #ProduktPolski.

Czy patriotyzm konsumencki i gospodarczy ma sens? Tak naprawdę, zamiast odpowiadać na to pytanie, lepiej zapytać, czemu tak późno o tej kwestii rozmawiamy i dlaczego jeszcze kilka lat temu w mediach częściej pojawiały się wypowiedzi na temat kapitału, który rzekomo miał nie mieć narodowości? Jak pokazuje przykład wysokorozwiniętych państw europejskich, zakorzeniona od wielu lat tradycja wyboru lokalnych produktów przez mieszkańców Niemiec, Francji, Włoch czy Austrii miała ogromny wpływ na całościowy rozwój gospodarczy i silną pozycję tych państw na arenie gospodarczej Europy i świata. W nowych postpandemicznych realiach ważny będzie fundament gospodarki, czyli to, na czym zaczniemy budować nową rzeczywistość, a patriotyzm konsumencki powinien być częścią tej podstawy na rzecz odbudowy gospodarki i rozwoju społeczeństwa.

Autor: Artur Krzeszowiak
Artur Krzeszowiak jest specjalistą ds. strategii komunikacji w agencji wykonawczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także członkiem komitetu PZPN ds. rozwoju piłki nożnej kobiet w Polsce. Studiował Administrację Publiczną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, absolwent studium Film&Television Production Management London Film Academy, koordynator projektów w ramach akcji „Kupuj Świadomie – Produkt Polski”.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top