WYDARZENIA

Data: 1 października 2020

Okrągły Stół w sprawie Białorusi

Od 9 sierpnia 2020 r., a więc od czasu białoruskich wyborów prezydenckich jesteśmy świadkami przemian demokratycznych zachodzących w Białorusi, których dalszy los waży się obecnie na ulicach Mińska. Obserwując bieg toczących się wydarzeń nasuwają się pytania w jaki sposób Polska może efektywnie zaangażować się w kwestię białoruską oraz jaka powinna być w tej sytuacji rola organizacji międzynarodowych?
Zaproszeni eksperci z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Fundacji Warsaw Institute, Klubu Jagiellońskiego, Ośrodka Studiów Wschodnich, Instytutu Studiów Wschodnich, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Fundacji Republikańskiej i Polskiego Instytutu Ekonomicznego wspólnie omówili zarówno kwestie bezpieczeństwa militarnego Polski i regionu wobec zwiększającej się obecności wojsk rosyjskich w Białorusi, możliwości jakimi dysponuje Polska w zakresie wsparcia białoruskich ruchów demokratycznych oraz mocne i słabe strony organizacji międzynarodowych wobec dynamicznej sytuacji na Wschodzie Europy.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top