ROMANIA MONITOR

Data: 26 marca 2019

Nowy impuls w projekcie Unii Europejskiej

Premier Rumunii Viorica Dăncilă, podczas czwartkowego (21.03.2019) wystąpienia w Parlamencie Europejskim w Brukseli stwierdziła, że Unia Europejska potrzebuje nowego impulsu dla swoich dalszych działań. Rumuńska premier podkreśliła, że Rumunia, która objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w styczniu 2019 roku działać będzie na rzecz przemian we wspólnocie.

ŹRÓDŁO: ZF.RO

Według Vioricy Dăncili Unia Europejska w ostatnich latach straciła zaufanie ludności państw członkowskich. Na ten stan rzeczy złożyło się wiele czynników, jednakże najważniejszym według rumuńskiej polityczki, był kryzys migracyjny, którego konsekwencje doprowadziły do podziałów w Europie oraz wzrostu tendencji populistycznych i ksenofobicznych w społeczeństwach europejskich. Rumuńska premier podkreśliła zagrożenie zewnętrznymi ingerencjami zarówno w procesy wyborcze w poszczególnych państwach UE, jak i w proces wyborów europejskich. Zjawisko to jest związane z prowadzoną kampanią celowej dezinformacji. Stanowisko zaprezentowane przez Premier Rumunii wpisuje się w dotychczasową politykę tego państwa prowadzoną na arenie europejskiej. Viorica Dăncilă podkreśliła również, jak ważna jest odbudowa zaufania do projektu europejskiego, który powinien zagwarantować bezpieczeństwo i stabilizację obywateli Europy. Unia Europejska powinna sama odbudować swoją pozycję regionalną. Wydaje się, że w okresie narastających napięć związanych z Brexitem, taki przekaz jest istotny w kontekście budowy tożsamości europejskiej. W szczególności, jeżeli jest on podnoszony przez nowego członka UE, wobec którego istnieje wiele obaw związanych z jego dostosowaniem się do projektu europejskiego. Podjęcie inicjatywy w kwestii budowy pozytywnej wizji UE będzie ważnym elementem uporania się wspólnoty z kłopotami związanymi z Brexitem. Podkreślenie przez rumuńską premier pozycji Unii Europejskiej jako siły gwarantującej demokrację, dobrobyt i postęp oraz krytyka populizmu wpisuje się w nurt debaty odbieranej pozytywnie przez Brukselę. Rumunia kojarzona dotąd przez pryzmat kłopotów z wymiarem sprawiedliwości może odbudować swoją międzynarodową pozycję. Chociaż potencjał polityczny w budowaniu agendy europejskiej przez Rumunię jest ograniczony, to można stwierdzić, że budowa nowego wizerunku tego państwa może przyczynić się do pogłębienia konsolidacji Unii Europejskiej.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: migration crisis, NATO, Belarus, Russia

 

Powiązane wpisy
Top