Data: 6 sierpnia 2021 Autor: Patryk Szczotka

Nowe inicjatywy Pekinu elementem przeciwdziałania wpływom Indii

Chińska Republika Ludowa po raz kolejny dowodzi, że region Azji Południowo-Wschodniej jest dla rządu w Pekinie niezwykle istotny. W lipcu oficjalnie ruszyły dwa kolejne projekty dedykowane państwom regionu.

ŹRÓDŁO: FLICKR

Na wirtualnym spotkaniu 27 kwietnia bieżącego roku, w którym brał udział minister spraw zagranicznych ChRL Wang Yi oraz jego odpowiednicy z Afganistanu, Bangladeszu, Nepalu, Pakistanu oraz Sri Lanki zgodzili się utworzyć Rezerwę Dostaw Awaryjnych (China-South Asia Emergency Supplies Reserve) i Centrum Współpracy w Zakresie Ograniczania Ubóstwa i Rozwoju (Poverty Alleviation and Cooperative Development Center), a także organizować forum współpracy w zakresie ograniczania ubóstwa na obszarach wiejskich w oparciu o handel elektroniczny[1]. Przedstawiciele tych państw spotkali się ponownie 9 lipca w chińskim Chengdu, aby inaugurować działanie tych platform, których celem jest praca na rzecz szczepień przeciwko COVID-19 i zmniejszania ubóstwa w państwach Azji Południowej[2].

Pierwszy z formatów ma na celu opracowanie wspólnej strategii zwalczania pandemii COVID-19 poprzez opracowywanie i dystrybucję szczepionek, a także stworzenie rezerwy na wypadek sytuacji kryzysowych spowodowanych zmianą klimatu. Druga z nich skupia się przede wszystkim na połączeniu sił i zintegrowaniu zasobów, aby wspomóc rozwój gospodarczy krajów Azji Południowej, poprawę warunków życia i zmniejszenie ubóstwa.

Zainteresowanie Chin rozwojem relacji z państwami zaangażowanymi w obie nowe inicjatywy nie jest niczym nowym, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że są one także zaangażowane w projekt Nowego Jedwabnego Szlaku, mającego na celu stworzenie i umocnienie powiązań ekonomicznych z Państwem Środka. Nowe propozycje zainaugurowane we współpracy z Pekinem mają na celu wzmocnienie intensywności kontaktów z państwami regionu. Jest to kwestia szczególnie istotna w obliczu wątpliwości wyrażanych przez część badaczy oraz mediów, jeśli chodzi o pogłębianie współpracy z Chinami w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

Za istotny powód zacieśniania współpracy można także uznać chęć przeciwdziałania wpływom Indii w regionie oraz próbę budowy własnego „bloku” przyjaznych państw w Azji. Gdy Indie zawiesiły eksport szczepionek na COVID-19, powołując się na swoje potrzeby krajowe[3], Chiny wykorzystały tę okazję, by zaproponować w ich miejsce preparaty swojej produkcji. Ten ruch miał na celu nie tylko ocieplenie wizerunku Państwa Środka, lecz także uzyskanie większych wpływów politycznych w regionie. Aktualnie jest to dla Chin kwestia o stosunkowo wysokim priorytecie, ze względu na napięte stosunki z Indiami. Kraj ten po granicznych potyczkach w dolinie Galwan zwrócił się w kierunku wzmocnienia inicjatywy Quad (grupy państw składającej się oprócz Indii także z USA, Australii oraz Japonii), by stworzyć efektywną przeciwwagę dla chińskich działań.

Wsparcie Indii dla amerykańskiej strategii Indo-Pacyfiku i regularne ćwiczenia wojskowe z marynarką wojenną USA to także znak ostrzegawczy dla rządu w Pekinie, który zachęcił Chińczyków do konsolidacji współpracy z innymi państwami regionu. Inauguracja nowych inicjatyw to także dalsze zacieśnienie współpracy z tradycyjnym sojusznikiem Chin, Pakistanem. Większa integracja chińsko-pakistańska poprzez współpracę regionalną sprawiłaby, że utrzymanie wpływów w regionie byłoby wyzwaniem dla Indii, szczególnie jeśli chodzi o dyplomatyczną izolację Pakistanu. Oba świeże formaty wysyłają wiadomość, że Chiny nadal cieszą się zaufaniem wielu krajów i są w stanie współpracować z państwami o podobnych zapatrywaniach, nawet pomimo prób izolacji ze strony krajów zachodnich. Zainteresowanie Pekinu utrzymaniem wpływu w Azji potwierdza także wypowiedź ministra Wang Yi, który stwierdził, że jeśli prowadzenie polityki z pozycji siły będzie nadal dominować, kraje rozwijające się oraz małe i średnie narody „pierwsze padną jej ofiarą”, zaś Chiny staną w obronie sprawiedliwości i zbojkotują obcą ingerencję[4]. Z punktu widzenia państw zachodnich,  w starciu o wpływy z Chinami z pewnością istotne będzie zintensyfikowanie współpracy z państwami Azji szczególnie w ramach nowo ogłoszonej inicjatywy Build Back Better World, która może być alternatywą zarówno dla Nowego Jedwabnego Szlaku, jak i nowo powołanych przez Pekin inicjatyw związanych z mitygacją skutków pandemii COVID-19.

[1] http://global.chinadaily.com.cn/a/202104/28/WS60889799a31024ad0babad38.html

[2] https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1891007.shtml

[3] https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56513371

[4] http://global.chinadaily.com.cn/a/202104/28/WS60889799a31024ad0babad38.html

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: economy, USA, Bliski Wschód 

Powiązane wpisy
Top