WYDARZENIA

NATO w XXI w. Szanse i zagrożenia

26 kwietnia 2021 r. think-tank Warsaw Institute zorganizował wydarzenie pt. „NATO w XXI wieku: przygotowanie Sojuszu na dzisiejsze i przyszłe wyzwania”. Gościem Tomasza Kijewskiego, Prezesa Warsaw Institute, był Daniel Kochis, starszy analityk ds. polityki europejskiej w The Heritage Foundation.

Podsumowanie:
• Państwa bałtyckie bez wsparcia NATO byłyby bezbronne.
• Rosyjska oraz chińska dezinformacja i propaganda to nowe wyzwanie dla państw NATO.
• Walka z zagrożeniami hybrydowymi, takimi jak dezinformacja, wymaga przede wszystkim zrozumienia źródła zagrożenia i weryfikacji informacji.
• Bałkany to obszar „niedokończonych spraw”, Kosowo to przykład nieokreślonej sytuacji.
• Cyberataki są nowym rodzajem wyzwania. Napastnik może być równie dobrze podmiotem państwowy jak i niezależnym. NATO całkiem dobrze rozumie zagrożenie.
• Turcja jest ważną częścią NATO. Jest drugą siłą militarną traktatu, ale jest też jedną z jej największych wyzwań.

Przełom wieków zmusił NATO do zmiany perspektywy. Dawni przeciwnicy inicjatywy przestali istnieć. Stare wyzwania zostały zastąpione nowymi. Komputeryzacja świata sprawiła, że wiele zagrożeń stało się niemal nieuchwytnymi, ale nie mniej niebezpiecznymi. W ostatnich latach byliśmy świadkami licznych i zakrojonych na szeroką skalę kampanii dezinformacyjnych i propagandowych, głównie po stronie rosyjskiej i chińskiej. W ostatnim czasie wzrosła również liczba afer szpiegowskich – m.in. ostatnie przypadki z Belgii, Włoch i Czech. W dziś możemy zaobserwować, że NATO wraca do swoich korzeni – problemu obrony terytorialnej.

DZISIEJSZE WYZWANIA

Na początku rozmowy gość Warsaw Institute wspomniał o przygotowanej przez Wojsko Polskie symulacji wojny Zima-20, która pokazała, że sama Polska jest zbyt słaba, aby odeprzeć potencjalny atak ze strony Rosji. Według raportu klęska polskiej armii miałaby nastąpić w ciągu 5 dni od agresji. Podobnie jest z innymi krajami bałtyckimi. Bez wsparcia innych krajów NATO – potencjalna rosyjska agresja może się powieść. Według obliczeń NATO, wsparcie dla wschodniej flanki może dotrzeć w ciągu około 60 godzin, zakładając optymistyczny scenariusz.

Ekspert Heritage Foundation wypowiedział się również na temat polityki bezpieczeństwa cybernetycznego NATO, oceniając ją pozytywnie. Siły Sojuszu są w stanie szybko zidentyfikować zagrożenia ze strony krajów takich jak Chiny czy Iran, ale także ze strony niepaństwowej. Wyzwaniem jest stworzenie sprawnej sieci działającej w każdym kraju NATO, nie tylko na obszarze głównych aktorów.

ZAGROŻENIA JUTRA

W kontekście nowych i ewoluujących zagrożeń wspomniano o dezinformacji i problemie wojny hybrydowej. Daniel Kochis podkreślił, że dezinformacja jest jednym z kluczowych wyzwań stojących przed NATO. Jeszcze 10 lat temu stworzenie strategii wokół problemu dezinformacji brzmiałoby mało poważnie, lecz dziś wszyscy są świadomi ryzyka. Problem dezinformacji to swego rodzaju powrót do zimnej wojny. Dzisiaj fałszywe informacje mogą dostać się do wszystkich gałęzi życia publicznego, które z kolei wzmacniają efekt pożądany przez agresora. Największe zagrożenie dezinformacją pochodzi z Rosji, ale warto pamiętać o działaniach chińskiej propagandy.

Daniel Kochis wyjaśnił, że NATO reaguje dwuetapowo, aby przeciwdziałać atakom hybrydowym – zrozum i zaangażuj się. NATO regularnie monitoruje wiadomości z potencjalnie niebezpiecznych źródeł. Gość zauważa, że żyjemy w świecie „postprawdy”, w którym najskuteczniej jest przedstawiać fakty w celu obalenia fałszu. Najnowszym przykładem masowego wprowadzania w błąd przez państwa są dezinformacje na temat COVID-19.

Daniel Kochis nakreślił także kilka zagrożeń dla NATO na następne 10 lat. Wśród nich jest Rosja, chociaż nie w sensie czysto wojskowym, lecz w sensie szpiegowskim i dezinformacyjnym. Gość twierdzi, że Władimir Putin nie zmieni swojego nastawienia, a obecna polityka Moskwy będzie kontynuowana. Zweryfikowane zostanie wspólne działanie państw członkowskich NATO, ich skuteczność i chęć współpracy.

Zdaniem Danela Kochisa NATO będzie rozwijało się poprzez ewolucję, nie zaś rewolucję. Główna presja będzie dotyczyła budżetu. Konieczne jest kontynuowanie wspólnych ćwiczeń wojskowych i wzmacnianie już istniejących struktur.

Q&A

Jeden z widzów Warsaw Institute zapytał o znaczenie Kosowa dla NATO i możliwe konsekwencje dla innych krajów spoza Sojuszu. Według gościa naszego wydarzenia sprawa Kosowa i Bałkanów została nieco porzucona przez USA i przeniesiona na barki Unii Europejskiej. UE ma też problem z Bałkanami z powodu m.in. blokady ze strony Francji.

Kolejne pytanie widzów dotyczyło przewidywanego wpływu prezydentury Bidena na stosunki transatlantyckie w ramach NATO. Ekspert powiedział, że zmieni się jedynie retoryka – na łagodniejszą, zaś pozostałe kwestie pozostaną bez zmian. Trudno ocenić realne zmiany z perspektywy trwającej pandemii COVID-19.

Następne pytanie dotyczyło Turcji w NATO. Daniel Kochis stwierdził, że był to bardzo skomplikowany temat w świetle ostatnich wydarzeń. Nie sposób pozbyć się Turcji ze względu na jej siłę i wpływy. Problemem jest autorytarny rząd Erdogana, który wygląda źle w porównaniu z innymi państwami Sojuszu. Jednocześnie Turcja jest drugą największą siłą militarną NATO.

GOŚĆ SPECJALNY

Daniel KOCHIS, starszy analityk ds. polityki europejskiej, The Heritage Foundation
Pan Daniel Kochis jest starszym analitykiem ds. polityki europejskiej w The Heritage Foundation. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa transatlantyckiego, regularnie publikuje na temat polityki USA w Europie, NATO, relacji USA-Rosja i Arktyki. Kochis jest także regionalnym autorem corocznego indeksu siły zbrojnej USA Heritage Foundation. Posiada tytuł magistra nauk humanistycznych w zakresie porównawczych nauk politycznych na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku, gdzie otrzymał stypendium Richarda A. Bennetta. Tytuł licencjata uzyskał w dziedzinie nauk politycznych na Catholic University of America w Waszyngtonie.

MODERATOR

Tomasz Kijewski, prezes think-tanku Warsaw Institute
Tomasz Kijewski ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim (stypendium w Centrum Studiów Transatlantyckich w Maastricht, Holandia) oraz studia podyplomowe na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Absolwent m.in. programu studyjnego w zakresie bezpieczeństwa narodowego (PASS) w Europejskim Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem im. gen. Marshalla (Garmisch-Partenkirchen / Washington DC). Ukończył kurs w Międzynarodowej Agencji Energii (Paryż) oraz był doradcą ds. energetycznych w Calgary. Pełniąc obowiązki dyplomatyczne, przez szereg lat aktywnie działał na rzecz Polski i Polonii w Ameryce Północnej. Obszary zainteresowań: nowe formy konfliktów międzynarodowych (wojna hybrydowa, konflikty asymetryczne), przeciwdziałanie terroryzmowi, bezpieczeństwo energetyczne. Przygotowuje rozprawę doktorską.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną rozmową i obserwowania naszej dalszej działalności!

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top