Data: 26 października 2020

Łukoil zamraża projekty. Powodem niskie ceny ropy

Sytuacja na globalnym rynku ropy odbija się na inwestycjach koncernów naftowych, także w Rosji. Ogromne ilości zmagazynowanej ropy i cena surowca stabilnie ok. 40 dolarów za baryłkę oznaczają, że mniej opłacalna jest produkcja ropy, a tym bardziej poszukiwanie nowych złóż. Szef Łukoilu Wagit Alekpierow poinformował, że niska cena surowca doprowadziła do ostrego spadku aktywności inwestycyjnej w sektorze naftowym, więc także jego spółka rezygnuje z szeregu projektów.

ŹRÓDŁO: FLICKR/PERETZP (CC BY-SA 2.0)

Projekty, które zamraża teraz Łukoil, są łącznej wartości ok. 1,5 mld dolarów. Alekpierow zastrzegł też od razu, że jeśli ten okres bessy się przedłuży, to konieczny będzie jeszcze jeden przegląd programów inwestycyjnych pod kątem wstrzymania. Jak powiedział Alekpierow, ograniczeniom poddano głównie projekty obecnie najmniej opłacalne, czy to z powodu wyeksploatowania złóż czy komunikacyjnej odległości. Inaczej to wygląda w przypadku choćby złóż kaspijskich. I jak zapewnił szef Łukoilu, na ten segment wydobycia spółki nie mają wpływu ograniczenia wynikające z porozumienia OPEC+. Łukoil nadaje priorytet niektórym projektom i są kontynuowane. Spółka przystąpiła na przykład do 2. etapu wierceń eksploatacyjnych na złożu im. Władimira Filanowskiego na Morzu Kaspijskim. Drugi etap wierceń ma na celu utrzymanie projektowanego poziomu wydobycia na złożu w wielkości 6 mln ton ropy rocznie. Planowana jest budowa dwóch szybów i toru bocznego na lodoodpornej platformie stacjonarnej (LSP-2). Łukoil prowadzi prace badawcze w północnej części Morza Kaspijskiego od 1995 roku, a głębokie wiercenia od 1999 roku. Na koncesjach spółki wykonano 26 odwiertów poszukiwawczych i rozpoznawczych. W sumie Łukoil odkrył 10 złóż na Morzu Kaspijskim z łącznymi możliwymi do wydobycia rezerwami wynoszącymi 7 miliardów baryłek ekwiwalentu ropy. Kilka z nich to duże wielowarstwowe depozyty: im. W. Filanowskiego, im. J. Korczagina, im. W. I. Grajfera, Sarmackie, Chwałynskoje. Na przykład możliwe do pozyskania rezerwy w złożu im. W. Filanowskiego szacuje się na 129 mln ton ropy i 30 mld m³ gazu – złoże zaczęto eksploatować jesienią 2016 roku.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top