AKTUALNOŚCI

Data: 1 lipca 2019

Kapitalizm, Nowe Wojny i Prywatne Firmy – Książka pod patronatem Warsaw Institute

Na rynku wydawniczym ukazała się książka Wojciecha Pałki – doktora nauk o bezpieczeństwie, absolwenta ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim oraz wieloletniego konsultanta, analityka i menedżera w szeregu podmiotów zbrojeniowych, obecnie kierującego realizacją wybranych projektów badawczo–rozwojowych w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia, zatytułowana „Kapitalizm, nowe wojny i prywatne firmy”.

ŹRÓDŁO: WYDAWNICTWA DRUGIE

Książka stanowi istotny wkład w dyskusję zarówno nad funkcjonowaniem współczesnego przemysłu zbrojeniowego, jak i państw oraz ich gospodarek w ogóle. Jest o tyle nietypowa, a co się z tym wiąże potrzebna, że omawia kwestie, które do tej pory nie wzbudzały specjalnego zainteresowania szerszej gamy polskich autorów, i są tym samym dalece niedostatecznie znane krajowemu odbiorcy. Tym bardziej więc warto by do tej książki sięgnęły nie tylko osoby zajmujące się bezpieczeństwem, ale również rozwojem współczesnych gospodarek, konfliktami zbrojnymi, zjawiskami kulturowymi czy też po prostu ciekawe świata i wiedzy.

W swej publikacji Pałka omawia zjawisko prywatnych firm wojskowych (Private Military Companies, PMC), których rola nabiera, począwszy od lat 90–tych XX wieku, coraz bardziej istotnego znaczenia, a samo użycie w konfliktach zbrojnych formacji złożonych z kontraktorów (dawnych najemników) jest coraz bardziej powszechne. Jest to zjawisko na tyle istotne, że dziś państwa i korporacje wydają na usługi prywatnych przedsiębiorstw rocznie ponad dwieście miliardów, co stanowi przecież całkiem pokaźną kwotę.

Wojciech Pałka zastanawia się w swej książce nad tym jakie są współczesne trendy i przyszłość najemniczych formacji zbrojnych, a także nad tym, czy sfera bezpieczeństwa powinna podlegać prywatyzacji, czy też (i jeśli tak, to w jakim zakresie) winno ono stanowić wyłączną prerogatywę państwa. Jak słusznie zauważył płk Dariusza Zawadka, szef JW GROM w latach 2008–2010, publikacja Pałki stanowi profesjonalną i wielopłaszczyznową analizę prywatnych przedsiębiorstw wojskowych. Wg dra Rafała Zgorzelskiego, autora wstępu do książki, wpisuje się ona w ważny trend badań nad bezpieczeństwem współczesnego świata, wnosząc niezwykle ciekawą perspektywę dotyczącą stosowania przez państwa prywatnych formacji zbrojnych.

Książka Wojciecha Pałki jest ze wszech miar interesująca i pożyteczna, przybliża modelowo współczesne konflikty i ich funkcje, pozycję państw w stosunkach międzynarodowych i ich cele polityczne, paradygmat użycia siły militarnej, systemy wojenne oraz modele użycia, a także skutki zaangażowania w konflikty prywatnych firm. Przedstawia też warunki do efektywnego wykorzystania prywatnych firm oraz dalsze perspektywy rozwoju zjawiska PMC. Pokazuje również związki PMC – jako militarnego narzędzia realizacji celów politycznych rządów – z polityką obronną, energetyczną czy zagraniczną.

Patronem wydania publikacji jest Fundacja Warsaw Institute. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Drugie. Recenzentami naukowymi tej publikacji są profesorowie Jan Czaja i Ryszard Wróblewski, redaktorami wydania natomiast Anna Skowrońska i Agata Wawrzaszek. Książkę można zakupić w dobrych księgarniach.

Książka jest do nabycia w sklepie Warsaw Institute -> KUP KSIĄŻKĘ

TAGS:

Powiązane wpisy
Top