NOWOŚCI

Data: 30 stycznia 2019

Lech Kaczyński. Prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992–1995

Ukazała się właśnie książka „Lech Kaczyński. Prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992–1995”, której autorką jest Anna Karolina Piekarska, absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego; od 2006 r. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, współautorka publikacji zbiorowej „Lech Kaczyński. Biografia polityczna (1949–2005)” (Wydawnictwo Zysk i S–ka, Poznań 2013), w latach 2017–2018 redaktor naczelnej anglojęzycznego kwartalnika „The Warsaw Institute Review”.

Jak pisze Piekarska we wstępie do publikacji, celem niniejszej pracy jest przybliżenie Czytelnikowi (…) początku urzędniczej drogi późniejszego Prezydenta RP, znanej lepiej jedynie wąskiemu gronu specjalistów od kontroli państwowej i najbliższym współpracownikom w NIK. W 1992 r. otrzymał bowiem możliwość objęcia kierownictwa ogromnej instytucji państwowej i rozwinięcia swoich umiejętności menedżerskich.

(…) Książka – jak wyjaśnia dalej Piekarska – stanowi usystematyzowany w dziewięciu rozdziałach przegląd wiedzy na temat okoliczności powołania Lecha Kaczyńskiego na stanowisko Prezesa NIK, szczegółów reformy instytucji (w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i kadrowym), objęcia zasięgiem badań kontrolnych najważniejszych obszarów aktywności państwa, współpracy z instytucjami zagranicznymi, nadania ram prawnych działalności instytucji poprzez przygotowanie i przeprowadzenie procesu legislacyjnego nowej ustawy, wreszcie okoliczności odejścia z zajmowanego stanowiska. Pracę zamykają przytoczone w ostatnim rozdziale oceny, opinie, a także wspomnienia o Lechu Kaczyńskim jego najbliższych współpracowników w Najwyższej Izbie Kontroli. (…)

Publikacja Piekarskiej jest o tyle cenna, że przybliża karierę urzędniczą tragicznie zmarłego 10 kwietnia 2010 r. w wyniku katastrofy lotniczej polskiego samolotu wojskowego Tu–154 w Smoleńsku, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a więc te elementy działalności Lecha Kaczyńskiego, które są na ogół mniej znane szerszemu gronu odbiorców – do tej pory, dzięki powstającym w ostatnich latach publikacjom, były przybliżane bowiem przede wszystkim przez biografów, historyków czy publicystów aspekty politycznej działalności Lecha Kaczyńskiego.

Jak wskazuje Piekarska, podkreślić należy, że ów drugi – obok kariery politycznej – równoległy i komplementarny względem niej aspekt biografii przebiegał w sposób niezwykle konsekwentny i stanowił przykład modelowego urzędniczego cursus honorum w Trzeciej Rzeczpospolitej.

Wydawcą książki jest The Warsaw Institute Review Sp. z o.o., partnerem merytorycznym zaś Fundacja Warsaw Institute. Patronat medialny nad wydawnictwem objął kwartalnik „The Warsaw Institute Review”. Książkę można nabyć w Księgarni Internetowej Warsaw Institute – szczegóły zamówienia dostępne są tutaj.

Anna Karolina Piekarska, „Lech Kaczyński. Prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992–1995”, The Warsaw Institute Review Sp. z o.o., Warszawa 2018, s. 184.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top