Data: 23 grudnia 2020

Gazprom i Łukoil będą wspólnie eksploatować dwa złoża węglowodorów

Szefowie Gazpromu i Łukoilu podpisali umowę o warunkach realizacji projektu eksploatacji działek Wanejwisskiej i Łajawożskiej w Nienieckim Okręgu Autonomicznym. To kolejne wspólne przedsięwzięcie w ramach strategicznego partnerstwa państwowego gazowego giganta z prywatnym największym koncernem naftowym.

ŹRÓDŁO: GAZPROM.COM

W ceremonii podpisania porozumienia 21 grudnia, oprócz Aleksieja Millera i Wagita Alekpierowa, uczestniczył gubernator Nienieckiego Okręgu Autonomicznego Jurij Biezdudnyj. Dokument opiera się na porozumieniu ramowym zawartym jeszcze podczas Petersburskiego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego 2018 i uszczegóławia proces przygotowań do rozpoczęcia wydobycia węglowodorów na obu wspomnianych złożach. W porozumieniu określono porządek stworzenia wspólnego przedsiębiorstwa mającego realizować projekt. Spółkę założyć mają podmioty zależne Gazpromu i Łukoilu: Gazprom Dobycza Krasnodar i Łukoil-Komi. Powstała spółka otrzyma licencję na złoża. W etapie przygotowawczym wykona ona też prace projektowo-poszukiwawcze oraz sporządzi dokumentację projektową zagospodarowania złóż i stworzenia infrastruktury do przygotowania i transportu węglowodorów do punktu odbioru ropy Łukoilu oraz wejścia do gazowego systemu przesyłowego Gazpromu. Wskazani zostaną też potencjalni wykonawcy i dostawcy sprzętu, przygotowane zostaną propozycje strategii kontraktowej oraz warunki finansowania projektu. Lokalizacja złóż w bezpośrednim sąsiedztwie działającego zakładu produkcyjnego Łukoilu da dodatkowy efekt synergiczny realizacji projektu i będzie wymagała stworzenia minimalnie niezbędnej infrastruktury. Łączne dostępne dla eksploatacji zapasy ciekłych węglowodorów złóż Wanejwisskiego i Łajawożskiego wynoszą 27,4 mln ton, gazu naturalnego – 225,3 mld m³. Porozumienie w sprawie współpracy w Nienieckim Okręgu Autonomicznym jest jednym ze wspólnych przedsięwzięć Gazpromu i Łukoilu, które są związane Generalną Umową o Partnerstwie Strategicznym 2014-2024. W ramach tego porozumienia Łukoil dostarcza gaz do gazowego systemu przesyłowego Gazpromu. Od 2015 roku do należącego do Gazpromu zakładu przetwarzania gazu (GPZ) w Sosnogorsku trafia gaz ropopochodny z północnej grupy złóż spółki Łukoil-Komi.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top