AKTUALNOŚCI

Data: 2 września 2020

Forum Ekonomiczne 2020

W dniach 8-10 września odbędzie się tegoroczna edycja największego w Europie Środkowo-Wschodniej Forum Ekonomicznego. Wydarzenie w tym roku wyjątkowo przeniesione zostało do Karpacza. Warsaw Institute jest jednym z partnerów medialnych.

ŹRÓDŁO: ARCHIWUM FORUM EKONOMICZNEGO

Główny temat forum w tym roku brzmi „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota”, w ramach którego goście dyskutować będą o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów związanych z pandemią COVID-19 oraz ma na celu przedstawić konkretne rozwiązania i innowacyjne idee w tym zakresie.

Forum zostało podzielone na 17 ścieżek programowych, co pokazuje duży zasięg i różnorodność omawianych tematów. Określają one wszystkie zagadnienia, które zostaną poruszone.  Tematyce działań na rzecz rozwoju krajów oraz relacji partnerskich Polski z poszczególnymi państwami zostaną poświęcone forum „Europa i Świat”, Forum Regionów, Forum Ukraińskie, Forum Polska-Węgry, Forum „Państwo i Reformy” oraz forum „Polityka Międzynarodowa”.

Tematyka gospodarcza omówiona zostanie w ramach Forum Zarządzania, Forum Energetyczne, Forum „Biznes i Inwestycje”, Forum „Zrównoważony Rozwój”, Forum „Nowa Gospodarka”. Istotnymi będą też fora na tematy innowacyjne, m. in. Forum Innowacji czy Forum Cyfryzacji. Oprócz wspomnianych ścieżek tematycznych odbędą się również wydarzenia specjalne.

Forum Ekonomiczne to nie tylko sesje plenarne czy panele dyskusyjne, lecz również liczne prezentacje, rozmowy oraz warsztaty. Dla uczestników wydarzenia przygotowane zostały też eventy kulturalne, które obejmują spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmów. W drugim i trzecim dniu forum gościom przedstawione zostaną atrakcje turystyczne i historyczne regionu.

Udział w forum wezmą ponad 2500 gości z Europy, Azji Centralnej oraz Stanów Zjednoczonych. Spośród polskich polityków i przedstawicieli rządu swój udział zapowiedzieli m.in. Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju i Wiceprezes Rady Ministrów; Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;  Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Tadeusz Kościński – Minister Finansów; Małgorzata Jarosińska-Jedynak szefowa resortu Funduszy i Polityki Regionalnej; Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa; Michał Kurtyka – Minister Klimatu; prof. dr hab. Zbigniew Rau – Minister Spraw Zagranicznych oraz Jacek Sasin – Minister Aktywów Państwowych i Wiceprezes Rady Ministrów. Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, a lat głównym partnerem pozostaje Województwo Małopolskie.

Szczegółowe informacje na temat programu wydarzeń zostały umieszczone na stronie: forum-ekonomiczne.pl w zakładce „Forum Ekonomiczne 2020”.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: migration crisis, NATO, Belarus, Russia

 

Powiązane wpisy
Top