WYDARZENIA

Dokąd zmierzają relacje USA i Niemiec: energetyka, bezpieczeństwo, UE, Rosja, NATO | Diplomacy Talks Series

Ukończenie Nord Stream 2 będzie skutokować zbyt dużym gospodarczym i politycznym wpływem Federacji Rosyjskiej na Europę, zwłaszcza Środkową i Wschodnią, jak ocenił były szef ds. wywiadu USA i ambasador Stanów Zjednoczonych w Niemczech Richard Grenell w rozmowie z Warsaw Institute. Wydarzenie z 23 czerwca 2021 r. zorganizowane przez think-tank Warsaw Institute w ramach cyklu Diplomacy Talks Series.

• W USA dostrzegane są negatywne aspekty polityki Niemiec, które są ważnym członkiem NATO, ale często nie dają przykładu sojuszniczej integralności – zarówno w kwestii wkładu w rozwój zdolności obronnych (znaczenie poniżej 2% PKB), partnerstw bilateralnych, jak i omawianego gazociągu Nord Stream 2 szkodzącemu bezpieczeństwu energetycznemu państw NATO oraz Ukrainy.
• Nord Stream 2, w ocenie R. Grenella, generuje zbyt duże wpływy Federacji Rosyjskiej na Europę Środkową i Wschodnią.
• W kwestiach bezpieczeństwa energetycznego nie można kierować się emocjami, ale nauką i kalkulacjami, stąd nielogiczne wydają się niemieckie działania ukierunkowane na wykluczenie atomu z mixu energetycznego.
• Rząd niemiecki i jego polityka w ostatnich latach są źródłem poważnych zagrożeń dla trwałości Sojuszu Północnoatlantyckiego. Istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuacji niekorzystnej dla spójności NATO polityki rządu Angeli Merkel po zbliżających się wrześniowych wyborach.

 

Pierwsze pytanie skierowane do Richarda Grenella dotyczyło tego, czy działania administracji Joe Bidena w kwestii Nord Stream 2 były słuszne, zezwalając Rosjanom na dokończenie rurociągu. Gość Warsaw Institute odpowiedział, że o ile Nord Stream 1 był słuszną odpowiedzią na wymaganą dywersyfikację energetyczną w Europie, tak Nord Stream 2 nie ma uzasadnienia i jest zbyt dużym wpływem Federacji Rosyjskiej na Europę Środkową i Wschodnia. Ponadto, zatrzymanie budowy Nord Stream 2 powinno być priorytetem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego jako kolektywu, włączając w to Niemcy. Dziwi fakt, że niemieckie władze ignorują tak duże rozszerzenie wpływów rosyjskich względem Niemiec i Europy w ogóle. W USA dostrzegana są negatywne aspekty polityki  Niemiec, które są ważnym członkiem NATO, ale często nie dają przykładu sojuszniczej integralności – zarówno w kwestii składek członkowskich (znaczenie poniżej 2% PKB), wkładu w rozwój zdolności obronnych, swoich partnerstw bilateralnych, jak i omawianego gazociągu szkodzącemu bezpieczeństwu energetycznemu państw NATO oraz Ukrainy.

Następne pytanie dotyczyło bezpieczeństwa regionalnego przy uwzględnieniu działań niemieckich. Richard Grenell wskazał na niespójną politykę Niemiec. Z jednej strony uważają się za ważnego członka NATO, z drugiej jednak identyfikują zagrożenia odmiennie, niżeli m.in. Stany Zjednoczone. Wpływy chińskie czy rosyjskie nie są dla niemieckiego rządu tak problematyczne i destabilizujące, jak dla USA. Zdaniem gościa, rząd niemiecki i jego polityka generują  zagrożenia  dla wizerunku oraz trwałości Sojuszu. R. Grenell mając na uwadze długą historię współpracy amerykańsko-niemieckiej liczy, że już wkrótce Niemcy zdecydują się na debatę nad problemem ukierunkowania polityki zagranicznej na taką, która nie godzi w interesy NATO.

Kolejnym z poruszonych wątków była ciągłość polityki niemieckiej, pomimo zmieniających się rządów. Zdaniem ambasadora Grenella istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuacji zgubnej dla NATO polityki rządu Angeli Merkel po zbliżających się wrześniowych wyborach. Z wypowiedzi polityków poszczególnych ugrupowań można wywnioskować, że nadal będą dominowały działania szkodliwe dla struktury i celów Sojuszu.

W dalszej części rozmowy prezes Warsaw Institute Tomasz Kijewski wspomniał o problemie postrzegania reformatorskich chęci byłego prezydenta USA Donalda J. Trumpa. Richard A. Grenell wyjaśnił, że większość opinii publicznej była pod wpływem często  nieprawdziwych przekazów medialnych. 45. prezydent USA nie skupiał się na ciągłości polityki, ale realnych wynikach, stąd m.in. nacisk na państwa skupione w Sojuszu, by te płaciły określone kwoty na swoje zdolności obronne, tj. min. 2% krajowego PKB. Zdaniem gościa cyklu Diplomacy Talks Series polityka wpływania na państwa Sojuszu prezentowana przez poprzedniego prezydenta USA była o wiele bardziej efektywna, niżeli Baracka Obamy i Joe Bidena.

Prezes Warsaw Institute Tomasz Kijewski zapytał R. Grenella również o amerykańsko-niemieckie powiązania biznesowe i relacje handlowe. W odpowiedzi były ambasador wskazał na fakt, że zażyłość biznesowa i handlowa jest bardzo duża, takie niemieckie firmy, jak Lufthansa czy Bayer zatrudniają tysiące Amerykanów. Dane wskazują na ogromne inwestycje niemieckie na terenie USA, kilkukrotnie wyższe, niżeli amerykańskie w Niemczech. Skutkiem tych inwestycji jest około 900 000 miejsc pracy utworzonych przez niemieckie firmy na terenie Stanów Zjednoczonych.

Jednym z ostatnich wątków rozmowy był prognozowany sposób postrzegania gospodarczo-politycznej inicjatywy Trójmorza przez prezydenta Joe Bidena. Zdaniem gościa Warsaw Institute istnieje ponadpartyjne wsparcie w USA dla tej inicjatywy i będzie ona bardzo wspierana.

Rozmowa dotyczyła również amerykańsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym nuklearnego. Zdaniem byłego ambasadora USA w Niemczech aktualnie funkcjonujące założenia i zadania są realizowane w sposób efektywny i nie odczuwa wymogu ich zmiany.

Na koniec spotkania omówiono kwestię amerykańskiego bezpieczeństwa energetycznego. Richard A. Grenell omówił ewolucję amerykańskiej gospodarki energetycznej, zmianę z importera w ważnego eksportera zasobów energetycznych, takich jak np. gaz ziemny (LNG). Zdaniem amerykańskiego polityka w kwestiach energetyki nie można kierować się emocjami, ale nauką i kalkulacjami, stąd nielogiczne wydają się niemieckie działania ukierunkowane na wykluczenie atomu z mixu energetycznego.

Podsumowanie oświadczenia ambasadora Grenella:

Amerykanie uważają, że rzeczywisty udział Niemiec w NATO jest nieadekwatny do możliwości i znaczenia polityczno-ekonomicznego tego państwa – zarówno w kwestii składek członkowskich, wkładu w rozwój zdolności obronnych, swoich partnerstw bilateralnych, jak i omawianego gazociągu.

GOŚĆ SPECJALNY
Richard Allen Grenell

Pan Grenell jest amerykańskim dyplomatą, doradcą politycznym i konsultantem ds. mediów, który pełnił funkcję krajowego dyrektora wywiadu i ambasadora USA w Niemczech w latach 2018-2020. Od 2019 roku jest także specjalnym wysłannikiem prezydenta ds. negocjacji pokojowych w Serbii i Kosowie. Pan Grenell wyraził zainteresowanie kandydowaniem na gubernatorów 2021 w Kalifornii. W 2001 r. Pan Grenell został mianowany Dyrektorem ds. Komunikacji i Dyplomacji Publicznej Stałego Przedstawiciela Stanów Zjednoczonych przy ONZ w Nowym Jorku. Pełniąc tę funkcję do 2008 roku, doradzał czterem różnym ambasadorom USA. Podczas swojej kadencji Grenell ogłosił oficjalne stanowisko i strategię USA w kwestiach takich jak wojna z terroryzmem, globalne operacje pokojowe, rozprzestrzenianie broni jądrowej i skandal ONZ dotyczący korupcji ropy naftowej za żywność. Posiada tytuł magistra administracji publicznej Uniwersytetu Harvarda w John F. Kennedy School of Government.

MODERATOR
Tomasz Kijewski, prezes Warsaw Institute

Tomasz Kijewski ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim (stypendium w Centrum Studiów Transatlantyckich w Maastricht, Holandia) oraz studia podyplomowe na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Absolwent m.in. programu studyjnego w zakresie bezpieczeństwa narodowego (PASS) w Europejskim Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem im. gen. Marshalla (Garmisch-Partenkirchen / Washington DC). Ukończył kurs w Międzynarodowej Agencji Energii (Paryż) oraz był doradcą ds. energetycznych w Calgary. Pełniąc obowiązki dyplomatyczne, przez szereg lat aktywnie działał na rzecz Polski i Polonii w Ameryce Północnej. Obszary zainteresowań: nowe formy konfliktów międzynarodowych (wojna hybrydowa, konflikty asymetryczne), przeciwdziałanie terroryzmowi, bezpieczeństwo energetyczne. Przygotowuje rozprawę doktorską.

Zachęcamy do obserwowania nasze przyszłe inicjatywy wspierające budowanie współpracy państw Europy Środkowej!

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top