Data: 29 maja 2023 Author: Grzegorz Kuczyński

Depaszportyzacja utrudni ucieczkę przed służbą w wojsku Rosji

Duma Państwowa przyjęła poprawki, które przewidują odbieranie paszportów osobom powołanym do wojska lub do służby zastępczej. To ma zapobiec masowej emigracji poborowych i jest kolejnym legislacyjnym krokiem uszczelniającym system ewidencji wojskowej i poboru. Ze względów proceduralnych, nowe prawo nie zdąży jednak wejść w życie przed jesiennym poborem.

ŹRÓDŁO: duma.gov.ru

Niższa izba parlamentu Federacji Rosjskiej znowelizowała ustawę regulującą tryb wjeżdżania i wyjeżdżania z Rosji. Nowe przepisy dotycząc poborowych w wieku 18-27 lat, którzy nie znajdują się w rezerwie i wobec których zapada decyzja o wezwaniu do wojska. Przyjęte poprawki przewidują m.in., że osoby, które zostaną powołane do wojska lub do służby zastępczej, będą zobowiązane do zdeponowania w ciągu pięciu dni paszportu w wydziale migracyjnym MSW lub Centrum Wielofunkcyjnym (MFC). Poborowi, którzy otrzymali wezwanie z komisariatu wojskowego, nie będą zobowiązani do oddania paszportów, dopóki komisja poborowa nie podejmie decyzji w ich sprawie. Niewykluczone jednak, że paszporty będą odbierane poborowym zaraz po posiedzeniu komisji poborowej. Jeśli obywatel, którego prawo do wyjazdu z kraju zostało ograniczone, nie zdeponuje paszportu bez uzasadnionej przyczyny, dokument zostanie unieważniony. Odebrać dokument z urzędu można będzie po zakończeniu służby. Projekt ustawy został wprowadzony do Dumy w sierpniu 2021 roku. Pierwsze czytanie odbyło się w październiku 2021 roku, a drugie 18 maja 2023 roku. Jeśli poprawki zostaną ostatecznie przyjęte, po akceptacji wyższej izby parlamentu i podpisie prezydenta, wejdą one w życie po 180 dniach od oficjalnej publikacji. Dlatego też nowe przepisy prawdopodobnie nie będą dotyczyć jesiennej kampanii poboru do wojska. 14 kwietnia 2023 prezydent Władimir Putin podpisał ustawę, która proponuje utworzenie jednolitego rejestru osób zobowiązanych do służby wojskowej i wprowadzenie nakazów elektronicznych. Rejestr rejestracji wojskowej będzie zawierał dane osobowe osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, w tym ich miejsce zamieszkania i specjalizację rejestracji wojskowej. Informacje będą wprowadzane do bazy danych automatycznie z powiązanych zasobów państwowych.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top