Data: 14 maja 2021

Autor: Łukasz Kobierski

Chiny przewodniczącym RB ONZ

W maju Chiny objęły przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ). Ambasador Zhang Jun, stały przedstawiciel Chin przy ONZ, przedstawił podczas konferencji plany aktywności Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) na forum RB ONZ. Także przewodniczący Komunistycznej Partii Chin (KPCh) odbył rozmowę z Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ Antonio Guterresem.

ŹRÓDŁO: CHINAMISSION.ORG.CN / ZHANG JUN’S TWITTER

3 maja Ambasador Zhang Jun, stały przedstawiciel Chin przy ONZ odbył konferencję prasową na temat prezydencji Chin w RB ONZ. Ambasador Zhang powiedział, że dzisiejszy świat jest pełen wyzwań. Rdzeń międzynarodowego mechanizmu bezpieczeństwa zbiorowego RB ponosi główną odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa .

Wśród priorytetów wskazano zdecydowane wspieranie i praktykowanie multilateralizmu. W jego ramach zostanie przeprowadzone spotkanie informacyjne wysokiego szczebla pt. ,,Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa: wspieranie multilateralizmu i międzynarodowego systemu skoncentrowanego na ONZ” , któremu przewodniczyć będzie minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi.
Kolejnymi kwestiami jest promowanie solidarności i współpracy w walce z pandemią oraz przywróceniu rozwoju na obszarach objętych konfliktami. Jak podaje ambasador Zhang Jun, konflikty w Afryce stanowią ponad połowę spraw w porządku obrad RB i 70% w zakresie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych. Chiny zamierzają również przeprowadzić debatę na temat zapewnienia pokoju i odbudowy Afryki.

Zapowiedziano ponad 20 spotkań dotyczących miejsc, gdzie tlą się lub trwają konflikty m.in. obejmujących Bośnię i Hercegowinę, Syrię, Bliski Wschód, Jemen, Irak, Somalię, Sudan. Spotkania te mają dotyczyć również ochrony ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych. Chiny wezwą do otwartej debaty na temat operacji pokojowych ONZ. Z inicjatywy ChRL, jak podkreślił ambasador, po raz pierwszy w historii RB ONZ, odbędzie się spotkanie na temat wpływu nowych technologii na międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo.
Ambasador Zhang, wspomniał o 50. rocznicy przywrócenia wszystkich praw dla ChRL w ONZ i potwierdzenia zasady jednych Chin. Chwalił ChRL, za wywiązywanie się z zobowiązań finansowych, ograniczenie ubóstwa, promowanie i ochronę praw człowieka, czy globalnej współpracy w dziedzinie klimatu. Zdaniem ambasadora RB ONZ monitoruje sytuację w Birmie (Mjanmie) i podejmuje odpowiednie działania. Birma nie znalazła się wśród listy planowanych tematów do omówienia w maju przez RB ONZ.

6 maja przewodniczący KPCh Xi Jinping, przeprowadził rozmowę telefoniczną z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem. Xi wskazał, że dążenie do multilateralizmu jest nierozerwalnie związane z ONZ i państwa powinny powstrzymywać się od jednostronnych interesów i hegemonizmu. Dodał, że Chiny zapewniły pomoc w zakresie szczepień ponad 80 krajom rozwijającym się i wyeksportowały szczepionki do ponad 50 krajów. Zapewniał o promocji współpracy Południe-Południe i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.
Chiny starają się aktywnie działać jako członek RB ONZ. Są drugim co do wielkości płatnikiem, zarówno wsparcia misji pokojowych, jak i składek członkowskich ONZ. Chińska Republika Ludowa jest także krajem wysyłającym najwięcej żołnierzy na misje pokojowe wśród stałych członków RB ONZ (ponad 40,000 żołnierzy na 25 misjach). W ramach miesięcznego przewodnictwa w RB można wskazać priorytety Państwa Środka – pomoc państwom rozwijającym się (głównie Afryka), walka z pandemią, rozwiązywanie konfliktów w Afryce i na Bliskim Wschodzie i wspieranie multilateralizmu. ChRL od dłuższego czasu buduje narracje państwa wspierającego biedniejsze kraje i otwartego na handel. Brak załączenia do obrad kwestii Birmy jest oznaką wsparcia dla junty wojskowej. Zaangażowanie Xi Jinpinga oraz Wang Yi wskazują, że pokazanie wysokiej aktywności Chin podczas omawianego przewodniczenia jest dla władz KPCh bardzo istotna. Dzięki niej zbudowany zostanie obraz energicznego państwa, które dobrze radzi sobie na arenie międzynarodowej, tak jak inne mocarstwa.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top