Data: 25 maja 2021 Autor: Łukasz Kobierski

Chiny i konflikt izraelsko-palestyński

W niedziele 16 maja podczas spotkania otwartego Rady Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ) minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi wskazał cztery propozycje rozwiązania na nowo rozgorzałego konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Minister w swoim wystąpieniu wymienił konieczne działania oraz skrytykował Izrael i USA za brak chęci powstrzymania konfliktu.

ŹRÓDŁO: FLICKR

Wang Yi za pośrednictwem łącza internetowego przeprowadził otwartą debatę na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ). Tematem głównym spotkania był konflikt palestyńsko-izraelski. Oprócz stałych i niestałych członków RB ONZ w dyskusji wzięli udział dyplomaci Izraela, Algierii, Palestyny, Jordanii, Egiptu, przedstawiciel Ligi Państw Arabskich, Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i specjalny koordynator ONZ ds. Procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie Tor Wennesland.

Szef MSZ Chin powiedział, że tylko wtedy, gdy kwestia palestyńska zostanie rozwiązana kompleksowo, sprawiedliwie i trwale, Bliski Wschód może naprawdę osiągnąć trwały pokój i powszechne bezpieczeństwo . Yi zaproponował cztery propozycje rozwiązania omawianego problemu.

Po pierwsze, głównym priorytetem jest natychmiastowe zawieszenie broni i zaprzestanie przemocy. Pekin potępił akty agresji wobec ludności cywilnej i działań wojskowych. Minister zwrócił uwagę Izraelowi, aby zachował umiar w działaniach przeciwko Hamasowi.

Po drugie, konieczna jest pomoc humanitarna dla terenów objętych konfliktem. Wang wezwał Izrael do rzetelnego wypełniania zobowiązań wynikających z traktatów międzynarodowych, jak najszybszego zakończenia oblężenia Gazy i zniesienia wszelkich blokad. Ponadto, Wang Yi zwrócił się do izraelskiego przedstawicielstwa o zagwarantowanie bezpieczeństwa i praw ludności cywilnej na okupowanym terytorium palestyńskim oraz o zapewnienie dostępu do pomocy humanitarnej.

Po trzecie, obowiązkowe jest wsparcie międzynarodowe sprawy zakończenia konfliktu. RB ONZ musi podjąć energiczne działania w sprawie konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Chiny zaapelowały do Stanów Zjednoczonych o wzięcie na siebie należytej odpowiedzialności. Pekin wsparł również ONZ, Ligę Państw Arabskich, Organizację Współpracy Islamskiej i kraje, które mają istotny wpływ na region, aby odgrywały bardziej aktywną rolę w sporze.

Po czwarte, „rozwiązanie dwupaństwowe” jest podstawowym i długoterminowym sposobem na zakończenie sporu. Chiny wspierają obie strony we wznowieniu rozmów pokojowych opartych na „rozwiązaniu dwupaństwowym”. Celem miałoby być ustanowienie niepodległego państwa Palestyna, które posiadałoby nienaruszalną granicę administracyjną określoną w 1967 roku. Państwo te miałoby również otrzymać pełną suwerenność oraz stolicę we Wschodniej Jerozolimie.

Wang wspomniał też o wysuniętej przez chińskiego przewodniczącego Xi Jinpinga w 2017 roku „czteropunktowej propozycji” w sprawie rozwiązania kwestii palestyńskiej. Zaznaczył, że Chiny obejmując rotacyjne przewodnictwo w RB ONZ, priorytetowo traktowały reagowanie na obecne napięcia na Bliskim Wschodzie i wielokrotnie naciskały na RB ONZ, aby debatowała nad kwestią palestyńską.

Strona chińska w sprawie konfliktu jest bardziej przychylna stronie palestyńskiej. Wskazują na to adresowane do izraelskiego przedstawicielstwa ponaglenia do wypełniania zobowiązań międzynarodowych. Zwrócono również uwagę, że Stany Zjednoczone opóźniają starania RB ON o wydanie publicznego oświadczenia w sprawie eskalacji napięć między Izraelem a Palestyńczykami. 18 maja, podczas konferencji prasowej rzecznika MSZ, Zhao Lijian oskarżył USA o ,,podsycanie napięć” oraz ,,stanie po przeciwnej stronie sumienia i moralności ludzkości” . Chińska Republika Ludowa jest aktualny rotacyjnym przewodniczącym RB ONZ i szczególnie zależy im na pokazaniu swojej aktywności wśród tego gremium, jak i na świecie w ogóle, jako mocarstwo dążące do stabilizacji i rozwiązywania konfliktów. Często Chiny porównują się do USA, pokazując je jako potęgę, która kieruje się złymi wartościami zorientowanymi na podtrzymanie konfliktów. Pekin próbuje zbudować wizerunek wiarygodnego mediatora na Bliskim Wschodzie, co ma znaczenie dla ich rosnącego zaangażowania gospodarczego oraz trendu relokacji wojsk USA z tego regionu, gdzie lukę częściowo, choć raczej długoterminowo, mogłyby wypełnić Chiny.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top