Data: 17 lipca 2020 Autor: Paweł Paszak

Brytyjska sieć 5G bez udziału Huawei

14 lipca brytyjski rząd podjął decyzję o wykluczeniu chińskiego koncernu Huawei z możliwości współtworzenia krajowej sieci telekomunikacyjnej 5G. Zgodnie z nowymi przepisami od 31 grudnia 2020 r. zakup urządzeń 5G marki Huawei będzie całkowicie zakazany, a do końca 2027 r. ma natomiast nastąpić wyeliminowanie wszystkich komponentów, które zostały zakupione w okresie nieobjętym sankcjami.

ŹRÓDŁO: PARLIAMENT.UK

Decyzja zapadła na posiedzeniu Narodowej Rady Bezpieczeństwa (NSC) po przewodnictwem premiera Borisa Johnsona w oparciu o rekomendacje Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC). Oficjalnym uzasadnieniem jest nałożenie przez USA nowych sankcji na chiński koncern, skutkujących pozbawieniem go dostępu do kluczowych technologii, bez których niemożliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa sieci. Nowe obostrzenia ogłoszone 15 maja 2020 r. dotyczą już nie tylko sprzedaży mikroprocesorów bezpośrednio z USA, ale również tych produkowanych w innych państwach, jednak wykorzystujących amerykańskie technologie. Względy bezpieczeństwa stanowią ważny element debaty jednak kluczowe znaczenie ma presja ze strony Stanów Zjednoczonych, będących najważniejszym sojusznikiem Wielkiej Brytanii. Wpływ na decyzję Londynu mogło mieć również wprowadzenie Prawa o Bezpieczeństwie Narodowym w Hongkongu, stanowiące naruszenie zobowiązań przyjętych przez Chiny w umowie z Wielką Brytanią. Nowe przepisy doprowadzą do faktycznej likwidacji opozycji demokratycznej w Hongkongu, co budzi dodatkowe zastrzeżenia etyczne odnośnie współpracy z powiązanym z rządem koncernem Huawei.

Przyjęte 14 lipca rozwiązania stanowią wyraźną zmianę w porównaniu ze wstępną decyzją podjętą 28 stycznia przez władze Zjednoczonego Królestwa. Ówczesne stanowisko zakładało, że Huawei nie będzie mógł dostarczać sprzętu dla rdzeniowej części infrastruktury cyfrowej, a jego udział w mniej wrażliwych częściach sieci zostanie ograniczony do 35%. Kompromisowe rozwiązanie spotkało się z jednoznaczną krytyką administracji Donalda Trumpa, która zagroziła możliwością ograniczenia współpracy wywiadowczej, jeżeli Huawei otrzyma dostęp do rynku 5G w Wielkiej Brytanii.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Kierownictwo koncernu, jak i władze chińskie, od lat zabiegały by zbudować silną pozycję rynkową w Wielkiej Brytanii oraz nieformalne narzędzia nacisku poprzez inwestycje. W reakcji na zarzuty dotyczące bezpieczeństwa, w 2010 r. utworzono Huawei Cyber Security Evaluation Centre (HCSEC) w Banbury, gdzie brytyjscy urzędnicy mogli testować chińskie urządzenia pod kątem możliwych zagrożeń. W czerwcu 2020 r. władze lokalne zatwierdziły plan budowy centrum badawczo-rozwojowego w Cambridge, którego planowany koszt miał wynieść 1 mld GBP. W latach 2000-2019 wg danych MERICS Wielka Brytania pozostawała najważniejszym odbiorcą chińskich inwestycji bezpośrednich w Europie, które osiągnęły wartość 50,3 mld EUR. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że władze chińskie podejmą działania odwetowe w stosunku do Wielkiej Brytanii, które przyjmą formę formalnych bądź nieformalnych sankcji wobec wybranych elementów relacji gospodarczych. Dla Chin działania Wielkiej Brytanii stanowią niebezpieczny precedens mogący wytyczyć drogę dla podobnych rozwiązań w innych państwach Unii Europejskiej. Pekin będzie zatem dążył do udowodnienia, że taka decyzja wiązać się będzie z wysokimi kosztami politycznymi i ekonomicznymi.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top