WYDARZENIA

Data: 9 kwietnia 2021

BREXIT i jego znaczenie dla Europy i licznej Polonii w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | Diplomacy Talks Series

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Warsaw Institute Diplomacy Talks Series z Ambasadorem Polski w Wielkiej Brytanii — dr hab. Arkadym Rzegockim.

14 kwietnia 2021, godz. 17:00

Fundacja Warsaw Institute oraz redakcja kwartalnika The Warsaw Institute Review mają zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Warsaw Institute Diplomacy Talks Series:

„BREXIT i jego znaczenie dla Europy i licznej Polonii w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”

Gość specjalny:

Dr hab. Arkady Rzegocki

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej


Kiedy: 14 kwietnia (środa), godz. 17:00 CET

Gdzie: wszystkie platformy Warsaw Institute – Facebook, Twitter, YouTube

Forma: wywiad online prowadzony w języku polskim

Zachęcamy do rejestracji, aby otrzymać przypomnienie oraz bezpośredni link do streamu 10 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

W trakcie wywiadu poruszone zostaną kwestie takie jak:

  • Bilateralne stosunki w erze post-brexitowej.
  • Rosnące zagrożenia militarne w regionie Bałtyku i koła podbiegunowego.
  • Współpraca wojskowa w ramach NATO.
  • Londyn a Europa Centralna – wspólne interesy i narzędzia współpracy.
  • Polonia w UK – szanse dla imigrantów edukacyjnych i możliwości powstrzymania drenażu mózgów.

Przewidziana została również sesja Q&A, w której Ambasador postara się odpowiedzieć na pytania zadawane przez widzów.

UDZIAŁ WEZMĄ

Gość specjalny:

Dr hab. Arkady Rzegocki

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Dr hab. Arkady Rzegocki od 2016 r. pełni obowiązki Ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Ambasador Rzegocki jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, politologiem zajmującym się polską i angielską myślą polityczną, pojęciem racji stanu, a także zagadnieniem soft power. Studiował m.in. na University College Dublin, prowadził badania m.in. w Denver, Oksfordzie, Cambridge, Londynie, Florencji, pracował jako Visiting Scholar w Sidney Sussex College na Uniwersytecie w Cambridge.

Od wielu lat działa na rzecz promocji wiedzy o Polsce w Wielkiej Brytanii zarówno wśród Polaków, jak i Brytyjczyków, a szczególnie w angielskim świecie akademickim. W latach 2011-16 był profesorem Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, jest również pomysłodawcą i pierwszym kierownikiem Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, który działa od 2011 r. W 2014 r. został członkiem Rady Miasta Krakowa, gdzie przewodniczył Komisji Innowacji i Funduszy Europejskich. Ambasador Rzegocki jest członkiem wielu organizacji akademickich i obywatelskich, między innymi EpsNet, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Ośrodka Myśli Politycznej oraz Klubu Jagiellońskiego.

Moderator:

Tomasz Kijewski

Prezes Warsaw Institute

Tomasz Kijewski ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim (stypendium w Centrum Studiów Transatlantyckich w Maastricht, Holandia) oraz studia podyplomowe na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Absolwent m.in. programu studyjnego w zakresie bezpieczeństwa narodowego (PASS) w Europejskim Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem im. gen. Marshalla (Garmisch-Partenkirchen / Washington DC). Ukończył kurs w Międzynarodowej Agencji Energii (Paryż) oraz był doradcą ds. energetycznych w Calgary. Pełniąc obowiązki dyplomatyczne, przez szereg lat aktywnie działał na rzecz Polski i Polonii w Ameryce Północnej. Obszary zainteresowań: nowe formy konfliktów międzynarodowych (wojna hybrydowa, konflikty asymetryczne), przeciwdziałanie terroryzmowi, bezpieczeństwo energetyczne. Przygotowuje rozprawę doktorską.

Zachęcamy do rejestracji i do zobaczenia!

Zapraszamy!

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top