WYDARZENIA

Bilateralna i multilateralna współpraca Węgier i Polski – rozmowa z Ambasador Węgier w RP Panią Orsolyą Zsuzsanną Kovács

12 maja 2021 r. Warsaw Institute wraz z redakcją kwartalnika The Warsaw Institute Review mieli zaszczyt przeprowadzić kolejne wydarzenie internetowe z cyklu Diplomacy Talks Series. Tytułem dyskusji, moderowanej przez prezesa Warsaw Institute Tomasza Kijewskiego, była „Bilateralna i multilateralna współpraca Węgier i Polski”. Ambasador Orsolya Zsuzsanna Kovács przedstawiła widzom Warsaw Institute swoje osobiste związki z Polską oraz historyczną i współczesną współpracę polsko-węgierską.

Na początku rozmowy Pani Ambasador opowiedziała o swoich personalnych związkach z Polską. István Kovács – ojciec naszego gościa – był silnie związany z Polską m.in. poprzez współpracę z polską opozycją czasów PRL-u, ale również z racji wykonywania zawodu Konsula Generalnego w Krakowie od 1994 do 1995 roku oraz od 1999 do 2003 roku. W drugim segmencie rozmowy Ambasador wspomniała o historycznym rysie współpracy polsko-węgierskiej i inicjatywach umożliwiających wielopłaszczyznowy rozwój obecnej relacji. Wspomniano zarówno o inwestycjach i programach infrastrukturalnych, takich jak szybka kolej w ramach inicjatywy V4 Warszawa-Budapeszt, ale również naukowych czy technologicznych.

Ambasador Kovács wskazała również na kulturalny wymiar współpracy bilateralnej. Między 2016 a 2017 rokiem w Polsce odbył się Rok Kultury Węgierskiej w ponad 70 polskich miastach, m.in. w Gdańsku czy Szczecinie, czyli regionach znacznie oddalonych geograficznie od Węgier, nie tak bliskich jak np. Kraków, gdzie świadomość o Węgrach jest zapewne wyższa.
Omówiono ponadto integrację gospodarczą. Jednym z wymienionych elementów współpracy jest zawiązana w 2020 roku Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza https://www.plhucc.com/. W ramach uzupełnienia, prezes Warsaw Institute Tomasz Kijewski zauważył, że Węgry i Polska posiadają jedne z lepszych wskaźników bezrobocia w całej Unii Europejskiej, a ponadto perspektywy rozwoju społecznego i gospodarczego w tych krajach są niezwykle obiecujące.

Jednym z ostatnich spośród poruszanych tematów były wyzwaniach bezpieczeństwa i obrony krajów V4 skupionych w NATO. Pani Ambasador podkreśliła, że Węgry są stałym sojusznikiem NATO i współpraca ta jest absolutnie nierozerwalna.

Ostatnia cześć wywiadu dotyczyła Grupy Wyszehradzkiej (V4) i inicjatywy Trójmorza. Polska i Węgry w ramach V4 ściśle współpracują, zarówno między sobą, jak i Czechami i Słowakami. V4est to inicjatywa polityczna, która zrodziła się dzięki podobnemu spojrzeniu uczestniczących w niej państw członkowskich na wiele kwestii , stwierdziła Pani Ambasador. W kwestii perspektywy rozwoju V4 ciężko określić kierunek, wszystko uzależnione jest od wydarzeń w Europie, działań w ramach Unii Europejskiej, a co za tym idzie, m.in. zmian migracyjnych i demograficznych w ogóle.

Ambasador Kovács podkreśliła znaczenie V4 w finansowaniu różnych projektów w naszej części Europy, w tym wymian studenckich. Zwróciła również uwagę na znaczenie Funduszu Wyszehradzkiego, który w ciągu ostatnich 20 lat finansował wiele ważnych inicjatyw społecznych i kulturalnych.

Trójmorze z kolei jest inicjatywą głównie gospodarczą i infrastrukturalną, uzupełniającą dla V4 i jednocześnie szerszą, należy do niej aż 12 państw, łączących Morze Bałtyckie, Czarne oraz Adriatyckie.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną rozmową i obserwowania naszej dalszej działalności!

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top