WYDARZENIA

Bilateralna i multilateralna współpraca Węgier i Polski – rozmowa z Ambasador Węgier w RP Panią Orsolyą Zsuzsanną Kovács

12 maja 2021 r. Warsaw Institute wraz z redakcją kwartalnika The Warsaw Institute Review mieli zaszczyt przeprowadzić kolejne wydarzenie internetowe z cyklu Diplomacy Talks Series. Tytułem dyskusji, moderowanej przez prezesa Warsaw Institute Tomasza Kijewskiego, była „Bilateralna i multilateralna współpraca Węgier i Polski”. Ambasador Orsolya Zsuzsanna Kovács przedstawiła widzom Warsaw Institute swoje osobiste związki z Polską oraz historyczną i współczesną współpracę polsko-węgierską.

Na początku rozmowy Pani Ambasador opowiedziała o swoich personalnych związkach z Polską. István Kovács – ojciec naszego gościa – był silnie związany z Polską m.in. poprzez współpracę z polską opozycją czasów PRL-u, ale również z racji wykonywania zawodu Konsula Generalnego w Krakowie od 1994 do 1995 roku oraz od 1999 do 2003 roku. W drugim segmencie rozmowy Ambasador wspomniała o historycznym rysie współpracy polsko-węgierskiej i inicjatywach umożliwiających wielopłaszczyznowy rozwój obecnej relacji. Wspomniano zarówno o inwestycjach i programach infrastrukturalnych, takich jak szybka kolej w ramach inicjatywy V4 Warszawa-Budapeszt, ale również naukowych czy technologicznych.

Ambasador Kovács wskazała również na kulturalny wymiar współpracy bilateralnej. Między 2016 a 2017 rokiem w Polsce odbył się Rok Kultury Węgierskiej w ponad 70 polskich miastach, m.in. w Gdańsku czy Szczecinie, czyli regionach znacznie oddalonych geograficznie od Węgier, nie tak bliskich jak np. Kraków, gdzie świadomość o Węgrach jest zapewne wyższa.
Omówiono ponadto integrację gospodarczą. Jednym z wymienionych elementów współpracy jest zawiązana w 2020 roku Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza https://www.plhucc.com/. W ramach uzupełnienia, prezes Warsaw Institute Tomasz Kijewski zauważył, że Węgry i Polska posiadają jedne z lepszych wskaźników bezrobocia w całej Unii Europejskiej, a ponadto perspektywy rozwoju społecznego i gospodarczego w tych krajach są niezwykle obiecujące.

Jednym z ostatnich spośród poruszanych tematów były wyzwaniach bezpieczeństwa i obrony krajów V4 skupionych w NATO. Pani Ambasador podkreśliła, że Węgry są stałym sojusznikiem NATO i współpraca ta jest absolutnie nierozerwalna.

Ostatnia cześć wywiadu dotyczyła Grupy Wyszehradzkiej (V4) i inicjatywy Trójmorza. Polska i Węgry w ramach V4 ściśle współpracują, zarówno między sobą, jak i Czechami i Słowakami. V4est to inicjatywa polityczna, która zrodziła się dzięki podobnemu spojrzeniu uczestniczących w niej państw członkowskich na wiele kwestii , stwierdziła Pani Ambasador. W kwestii perspektywy rozwoju V4 ciężko określić kierunek, wszystko uzależnione jest od wydarzeń w Europie, działań w ramach Unii Europejskiej, a co za tym idzie, m.in. zmian migracyjnych i demograficznych w ogóle.

Ambasador Kovács podkreśliła znaczenie V4 w finansowaniu różnych projektów w naszej części Europy, w tym wymian studenckich. Zwróciła również uwagę na znaczenie Funduszu Wyszehradzkiego, który w ciągu ostatnich 20 lat finansował wiele ważnych inicjatyw społecznych i kulturalnych.

Trójmorze z kolei jest inicjatywą głównie gospodarczą i infrastrukturalną, uzupełniającą dla V4 i jednocześnie szerszą, należy do niej aż 12 państw, łączących Morze Bałtyckie, Czarne oraz Adriatyckie.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną rozmową i obserwowania naszej dalszej działalności!

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top