AKTUALNOŚCI

Data: 2 kwietnia 2020

Zmiany we władzach Fundacji Warsaw Institute

Z końcem marca 2020 we władzach Fundacji Warsaw Institute doszło do zmian kadrowych. Nową Prezes Fundacji została Pani Julia Grzybowska – pełniąca dotychczas funkcję Wiceprezes. Na stanowisko nowego Wiceprezesa wyznaczono Pana Alexandra Wielgosa. Dotychczasowy Prezes Fundacji Pan Krzysztof Kamiński zakończył swoje obowiązki na tym stanowisku, stając się jednocześnie członkiem Rady Fundacji Warsaw Institute. Władze i współpracownicy Fundacji pragną podziękować za dotychczasową współpracę Panu Krzysztofowi Kamińskiemu, który miał kluczowy wkład w budowę Warsaw Institute na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Pan Krzysztof Kamiński – Członek Rady Fundacji Warsaw Institute
Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent kursu w Institute of World Politics w Waszyngtonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w branży energetycznej i sektorze pozarządowym. Menedżer kilkudziesięciu projektów krajowych i zagranicznych, koordynator międzynarodowych zespołów projektowych. Od kwietnia 2017 r. do marca 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Wykonawczego w Fundacji Warsaw Institute. Główne obszary jego zainteresowań to geopolityka, energetyka oraz public affairs.

 

Pani Julia Grzybowska – Prezes Zarządu Fundacji Warsaw Institute
Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w zakresie europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka i absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji o specjalizacji Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sektorze rządowym, pozarządowym oraz w mediach. Związana z Fundacją od maja 2019 r. W okresie od stycznia do marca 2020 r. pełniła Funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

 

Pan Alexander Wielgos – Wiceprezes Zarządu Fundacji Warsaw Institute
Pan Alexander Wielgos jest absolwentem studiów magisterskich na Lancaster University w Wielkiej Brytanii. Jego zainteresowania badawcze obejmują dynamiki geopolityczne na Bliskim Wschodzie i północnej Afryce oraz procesy pokojowe na świecie. Wcześniejsze doświadczenie zdobywał m.in. na stażu w ONZ w Nowym Jorku i placówkach dyplomatycznych. W latach 2019-2020 pełnił rolę doradcy w redakcji anglojęzycznego kwartalnika geopolitycznego „The Warsaw Institute Review”. Związany z Fundacją od kwietnia 2019 r.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top