OPINIE

Data: 6 czerwca 2022 Autor: Anna Radziwonka

World Economic Forum – Davos 2022

World Economic Forum zostało założone w 1971 roku przez niemieckiego profesora biznesu Klausa W. Schwaba. To forum wymiany opinii i dyskusji o największych (nie tylko ekonomicznych) problemach współczesnego świata. W spotkaniach tych biorą udział czołowi biznesmeni, politycy i naukowcy. Zazwyczaj odbywa się ono w styczniu, jednak wyjątkowo w tym roku zostało ono przełożone ze względów na pandemię Covid-19.

ŹRÓDŁO:Flickr

W tym roku Forum odbywało się pod hasłem „Historia w punkcie zwrotnym – polityka rządów i strategie biznesowe”. Klaus Shwab przed rozpoczęciem wydarzenia powiedział, że ono najbardziej aktualne i doniosłe od czasu założenia Forum ponad 50 lat temu. Również na oficjalnej stronie Forum zaznaczano, że odbywa się ono w trakcie jednego z największych napięć geopolitycznych jak i ekonomicznych na świecie. Odnoszono się tam m.in. do wojny na Ukrainie oraz do kryzysu humanitarnego będącym jej konsekwencją kryzysem humanitarnym. Podkreślano też, że „Jasność wizji i jedność celów będą kluczowe dla dalszego rozwoju w bezprecedensowo złożonym, wielobiegunowym świecie”. Na oficjalnej liście gości nie znalazł się żaden przedstawiciel Rosji. Jej prezes Borge Brende powiedział, że wykluczenie Rosji z Forum w Davos było słuszną decyzją. Klaus Schwab dodał, że „rosyjska agresja będzie w przyszłości opisywana jako złamanie powojennego, postzimnowojennego porządku”, i że Forum w Davos zrobi wszystko, co konieczne, aby wesprzeć Ukrainę.

Wojna na Ukranie

Tematem, który zdominował posiedzenia w Davos, była wojna na Ukrainie. Gościem specjalnym Forum był Wołodymyr Zełenski. Apelował on o dalszą pomoc finansową, potrzebną do obrony i odbudowy kraju. Prosił też o dalsze sankcje wobec agresora. Większość przywódców, zapewniało o swoim wsparciu oraz wyraziło jedność z Ukrainą.

Pojawiło się jednak zdanie odrębne byłego sekretarza stanu USA – Henry’ego Kissinger’a. Wyraził on pogląd, że wojna nie może dłużej trwać, Rosja zawsze była gwarantem równowagi sił w Europie, dlatego Ukraina musi liczyć się z utratą pewnych terytoriów. Słowa te wywołały wiele negatywnych opinii na całym świecie.

Gospodarka

Znaczna część wystąpień, dyskusji na Forum, poświęcona była światowej gospodarce, kwestii jej ożywienia po pandemii, zadłużeniom na świecie, inflacji, światowym handlu, płacach.

Pandemia Covid-19, inwazja na Ukrainę to wydarzenia, które mocno poruszyły fundamenty globalizacji takiej jaka znaliśmy. Czy zastąpią ją regionalizacja, rozdzielenie gospodarcze, samowystarczalność? Z drugiej strony, potrzeba wspólnego przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom (np. kolejnej pandemii, utraty źródeł utrzymania, kryzysom humanitarnym) przemawia za globalizacjom, choć może w innej, bardziej regionalnej formie.

Jednym z priorytetów uczestników forum było bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne. Paliwa kopalne nadal dostarczają ponad 80 proc. światowej energii. Pandemiczne ograniczenia łańcuchów dostaw, niestabilność gospodarcza, geopolityczna, spory handlowe – wskazują na konieczność przyspieszenia transformacji energetycznej dla zapewnienia dostarczania bezpiecznej i przystępnej cenowo energii dla wszystkich. Ograniczenie produkcji i dostaw zbóż z Ukrainy, a także objętej sankcjami Rosji sygnalizuje wieloletni kryzys żywnościowy grożący ludności całego świata, zwłaszcza obszarów nagminnie dotykanych głodem.

Interesującymi okazują się być doniesienia o poszukiwaniu alternatywnych źródeł pokarmu np. niebieskiej żywności czyli produktów pochodzenia wodnego.

Z kryzysem energetycznym wiąże się klimatyczny. Nie można jednak między nimi wybierać. Rola biznesu, przedsiębiorców we współczesnym świecie, była omawiana na wielu sesjach Forum. Liderzy całego świata omawiali co robią dla planety i ludzi w dobie zagrożeń, zwłaszcza wywołanych zmianami klimatycznymi. Bardzo ciekawą i ważną jest globalna inicjatywa The First Movers Coalition (FMC), którą tworzy ponad 50 firm. Wyjątkowość ich podejścia polega na zobowiązaniach zakupowych w sektorach przemysłu ciężkiego i transportu dalekobieżnego, odpowiedzialnych za 1/3 globalnych emisji. By owe sektory dekarbonizowały się z odpowiednią dla dobra planety prędkością, wymagają niskoemisyjnych technologii. Niestety nie są one jeszcze konkurencyjne do istniejących rozwiązań wysokoemisyjnych. Aby pobudzić rynek, przyspieszyć jego transformacje, członkowie koalicji zobowiązują się do zakupu części potrzebnych materiałów przemysłowych i transportu dalekobieżnego od dostawców stosujących rozwiązania o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla, pomimo wysokich kosztów. Współpracują również w celu usuwania przeszkód na drodze zapewnienia rozwoju i dostaw technologii niskoemisyjnych. Uczestnicy Forum apelowali o nową formę kapitalizmu ekologicznego, w którym wszystkie firmy zaczną polegać wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. Koniecznych do tego jest bardzo wiele inwestycji w czyste technologie i innowatorów, którzy technologie ekorozwiązań opracowują. Podkreślano,  iż narzędzia do zmian obecnie już posiadamy, jednak brakuje woli politycznej. Niejako podsumowującymi ów temat były słowa, które padły na jednej sesji ,,Działania polityczne i technologia mogą pomóc, ale to czego naprawdę potrzebujemy to zmiana naszego stosunku do naszej planety i jej ludzi. Kiedy zmieniamy nasze systemy gospodarcze, musimy szanować całe życie na Ziemi. Współczucie musi odgrywać kluczową role w naszych decyzjach.”

Trwający wciąż wpływ pandemii Covid-19, był elementem wielu dyskusji na Forum. Podkreślano konieczność wspólnego działania, przekazywania informacji w celu ochrony życia, zdrowia oraz źródeł utrzymania na wypadek kolejnej pandemii. Doświadczenia ostatnich lat uwypukliły różnice w równości zdrowia między krajami o niskich i wysokich dochodach, co skłoniło rozmówców do dyskusji nad sposobami przyspieszenia w uzupełnianiu owych luk. Niepewność ekonomiczna i społeczna, zagrożenia egzystencjonalne (konflikty zbrojne, zmiany klimatu, konieczność migracji) przyczyniają się do rosnących problemów ze zdrowiem psychicznym zwłaszcza wśród młodych ludzi. Próbowano więc określić sposoby w jaki liderzy mogą usprawnić systemy opieki zdrowotnej, także w obszarze zdrowia psychicznego, zapewnienia równego do nich dostępu.

Praca

Praca była kolejnym tematem dni Forum Ekonomicznego. Podkreślano, iż lata pandemii, zazębiające się kryzys gospodarczy, klimatyczny, działania wojenne pogrążyły w ubóstwie kolejnych ponad 200mln. ludzi na świecie. Upadek przedsiębiorstw, będący wynikiem pandemicznych lockdownów, przerwanych łańcuchów dostaw znacznie ograniczył rynki pracy. Zachodzące zmiany technologiczne, konieczność zielonej transformacji, migracje klimatyczne wymuszą konieczność przekwalifikowania się szkoleń nawet jak oszacowano miliarda ludzi. Stanowi dla świata palące wyzwanie społeczne i gospodarcze. Podkreślono konieczność inwestycji, zwłaszcza w uboższych regionach, zapewniający różnorodność, równość, integrację gospodarczą. Podczas debat kładziono nacisk na aktywizację kobiet, co by mogło przyczynić do łagodzenia niektórych demograficznych i kulturowych uprzedzeń w dystrybucji finansowania. Pandemia, zmiana sposobu pracy na zdalny, skłoniła uczestników forum do pochylenia się nad modelem pracy hybrydowej, a także nad czterodniowym tygodniem pracy, który jak wykazały przeprowadzone badania może zwiększyć produktywność, zmniejszyć koszty ogólne, poprawić samopoczucie, przyciągnąć, zatrzymać talenty. Modele te stwarzają również szanse na tworzenie nowych miejsc pracy.

Technologia

Rozwój technologii przyszłości był również jednym z wiodących tematów forum. Czas pandemii Covid-19 powodował, że coraz więcej osób wykorzystywało różne media i technologie, by zdobyć informacje, edukować się, bawić prowadzić interesy czy nawiązywać kontakty towarzyskie . Powstało nowe pojęcie – Metaverse. Niektórzy nazywają je „nową platformą społecznościową”, inni „nowym doświadczeniem internetowym, które łączy ze sobą wiele witryn i platform”.

To przyszłe trwałe i połączone ze sobą wirtualne środowiska, w którym elementy społeczne i ekonomiczne odzwierciedlają rzeczywistość. Użytkownicy będą mogli wchodzić z nim i ze sobą w interakcję jednocześnie na różnych urządzeniach oraz technologiach. Przyszłość metawszechświata będzie kształtowana głównie przez 3 technologie: rzeczywistość wirtualną, rzeczywistość rozszerzoną, interfejsy mózgowo- komputerowe.

Prawdziwą korzyścią z niego będzie możliwość integracji i nakładania treści cyfrowych z naszym fizycznym światem.

Przyniesie to korzyści twórcom, architektom, inżynierom, edukatorom, studentom i wielu aplikacjom (np. zakupowym).

Przedsiębiorstwom, firmom umożliwi współpracę działanie na większą skalę, szybciej. Zwiększy się produktywność, wydajność, usprawnią się szkolenia od wojskowych po naukowe (np. medyczne – dostarczanie danych wizualnych w czasie rzeczywistym w rozszerzonej sali operacyjnej).

Podkreślano konieczność tworzenia „kolejnej wersji Internetu” i cyfrowych doświadczeń z myślą o dzieciach i ich dobrostanie. Ważniejsza stanie się ochrona prywatności, bezpieczeństwa użytkowników, tworzenie regulacji eliminujących zastraszanie, dyskryminację, destrukcyjne stereotypy.

Wyżej przedstawiono tematy Forum Ekonomicznego w Davos, które obfitowało w panele dyskusyjne, spotkania. Miejmy nadzieje, że wnioski, do których doszli uczestnicy zostaną wprowadzone z korzyścią dla naszej planety jak i jej mieszkańców.

Bibliografia:

May 26, 2022 Gayle Markovitz – Business Editor, World Economic Forum

May 25, 2022 Will Kenton

 

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top