AKTUALNOŚCI

Data: 20 czerwca 2019

Wizyta studyjna bułgarskich dziennikarzy w Warszawie

Przedstawiciele Warsaw Institute oraz The Warsaw Institute Review poprowadzili prelekcję podczas studyjnej wizyty bułgarskich dziennikarzy w Warszawie. Dziennikarze byli w Polsce na zaproszenie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Wykład dotyczył sytuacji geopolitycznej w regionie Europy Środkowo Wschodniej oraz takich projektów jak Inicjatywa Trójmorza, Partnerstwo Wschodnie, czy Proces Berliński.

Dziennikarze biorący udział w konkursie pochodzili z renomowanych mediów bułgarskich, w tym: Pani Ekaterina Dandarova-Katratcheva (Radio Darik), Pani Marta Mladenova (Bułgarskie Radrio Narodowe), Pan Lyudmil Iliev (Sega) i Pani Marina Staneva (Tygodnik Capital). Prelekcję poprowadził Pan Krzysztof Kamiński (Warsaw Institute) oraz Pan Alexander Wielgos (The Warsaw Institute Review).

Wykład i dyskusja obejmowały obszerne i dogłębne wyjaśnienia dotyczące infrastruktury, energetyki oraz aspektów geopolitycznych w Europie Środkowo Wschodniej. W szczególności nacisk został położony na objaśnienie zależności w ramach Unii Europejskiej oraz innych, uzupełniających formatów regionalnych. Prowadzący prelekcje wymienili najważniejsze różnice wynikające z prezentowanych obecnie koncepcji integracji europejskiej, które pokrótce można scharakteryzować jako „poszerzenie” lub „pogłębienie” integracji Wspólnoty. Następnie omówiono najważniejsze założenia Inicjatywy Trójmorza (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry) oraz potrzeby inwestycyjne regionu w zakresie energetyki, infrastruktury fizycznej i cyfrowej, które estymowane są na ok 570 mld euro. Omówiono też ostatnio ogłoszone założenia Funduszu Inicjatywy Trójmorza, który zainicjowany został przez Polskę i Rumunię, a jego wartość w najbliższych latach ma wzrosnąć do poziomu 3-5 mld euro. Podczas spotkania obszernie zaprezentowano Partnerstwo Wschodnie, które zostało zapoczątkowane przez Polskę i Szwecję. W tym roku przypada 10 lat od pierwszego szczytu tej inicjatywy, mającej na celu zbliżenie Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanu do UE. Ostatnim omówionym tematem był Proces Berliński, który jest platformą ułatwiającą integrację państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Obecnie Polska sprawuje prezydencję w tej inicjatywie, a najbliższy jej szczyt odbędzie się już w lipcu 2019 r. w Poznaniu. Spotkanie było okazją do zaprezentowania bułgarskim dziennikarzom efektów ostatniej konferencji “Western Balkans: Infrastructure and Energy from a Geopolitical Perspective” [więcej informacji TUTAJ] oraz okazją do zaprezentowania programu polskiej prezydencji w Procesie Berlińskim i samego szczytu w Poznaniu.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top