Data: 12 listopada 2023 Autor: Szymon Polewka

Ukraina coraz bliżej Unii Europejskiej. Komisja Europejska rekomenduje otwarcie negocjacji akcesyjnych

Wraz z początkiem listopada Komisja Europejska zarekomendowała zaproszenie Ukrainy do rozmów akcesyjnych po spełnieniu wymaganych reform. Decyzja podjęta została wraz z przedstawieniem sprawozdania ze stanu przygotowań Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Ewentualne zaproszenie po raz pierwszy zostanie skierowane do kraju ciągle znajdującego się bezpośrednio w stanie wojny.

ŹRÓDŁO: atlantic council

W zaprezentowanym raporcie zwrócono uwagę na sukcesy Ukrainy we wdrażaniu reform związanych z wolnością mediów, sądownictwem, trybunałem konstytucyjnym oraz walką z szarą strefą. Do najważniejszych warunków otwarcia rozmów członkowskich należy walka z korupcją. Komisja Europejska oczekuje zniesienia limitu kadrowego w Narodowym Biurze Antykorupcyjnym i zwiększenie możliwości jego działania. Kluczowe pozostaje też uregulowanie kwestii związanych z lobbingiem według unijnych standardów. Ukraina została też zobowiązania do respektowania i wzmocnienia praw mniejszości narodowych.

Decyzja co do zaleceń Komisji ma zostać podjęta przez przywódców UE na szczycie w grudniu. Dodatkowo rekomendacje zostały też wydane dla sąsiedniej Mołdawii warunkowo Bośni i Hercegowinie a w przypadku Gruzji rekomendacje do nadania statusu kraju kandydującego.

Rekomendacja komisji zbiega się w czasie z klęską kontrofensywy ukraińskiej, która podsumowana została w wywiadzie dla „The Economist” przez generała Wałerija Załużnym. Dodatkowo położenie Ukrainy w globalnej opinii publicznej zdewaluowane zostało przez intensyfikację konfliktu palestyńsko-izraelskiego na bliskim wschodzie. W narodzie, gdzie obecnie wsparcie dla członkostwa w UE wynosi ponad 80%, perspektywa akcesji w dużym stopniu wpływa pozytywnie na społeczeństwo, podnosząc morale w toczącej się walce z najeźdźcą. Z przeszkód wewnątrz unijnych, niepewne pozostaje stanowisko Węgier, w których Wiktor Orban podważa gotowość Ukrainy, odwołując się między innymi do sytuacji mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.
 
Źródła:

1. Komisja Europejska rekomenduje rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, Polska Agencja Prasowa, 08.11.2023. https://www.pap.pl/aktualnosci/komisja-europejska-rekomenduje-rozpoczecie-negocjacji-akcesyjnych-z-ukraina

2. Ukraina bliżej Unii Europejskiej. Jest stanowisko Komisji Europejskiej, Rzeczpospolita, 08.11.2023. https://www.rp.pl/polityka/art39376761-ukraina-blizej-unii-europejskiej-jest-stanowisko-komisji-europejskiej

3. President von der Leyen calls for Ukraine to join the EU and announces additional €25 million for civilians in Gaza, European Commission, 06.11.2023.
https://commission.europa.eu/news/president-von-der-leyen-calls-ukraine-join-eu-and-announces-additional-eu25-million-civilians-gaza-2023-11-06_en

4. Tobias Gerhard Schminke, Ukraine: 92% want EU membership by 2030, euractiv, 03.03.2023.
https://www.euractiv.com/section/politics/news/ukraine-92-want-eu-membership-by-2030/

5. Claudia Chiappa, Orbán: Ukraine not ready for EU membership talks, Politico, 10.11.2023.
https://www.politico.eu/article/viktor-orban-hungary-ukraine-is-not-ready-for-membership-talks/

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: economy, USA, Bliski Wschód 

Powiązane wpisy
Top