Data: 1 lipca 2020 Autor: Łukasz Kobierski

Trzeci tom Rządzenia Chinami…

Pod koniec czerwca, został opublikowany trzeci tom publikacji ,,Xi Jinping: Rządzenie Chinami”. Jest to kolejna część m.in. artykułów, przemówień i listów przewodniczącego Xi z ostatnich paru lat.

ŹRÓDŁO: FLICKR/PRACHATAI

Trzeci tom publikacji ,,Xi Jinping: Rządzenie Chinami” został wydany przez wydawnictwo Foreign Languages Press kontrolowane przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh). Aktualnie dostępne są dwie wersje językowe – chińska i angielska. Tom ma być również dostępny zagranicą.

Nowo opublikowany tom zawiera 92 artykuły. Wśród nich znajdziemy przemówienia, rozmowy, instrukcje i listy przewodniczącego Xi z okresu między 18 października 2017 r. a 13 stycznia 2020 r. Artykuły są podzielone na 19 tematów, a tom zawiera także 41 zdjęć Xi z powyższego okresu.

Aktualny tom został opublikowany przy współpracy Biura Informacyjnego Rady Stanu, Instytutu Historii i Literatury Partii Komitetu Centralnego KPCh oraz Chińską Międzynarodową Grupę Wydawniczą. Wcześniejsze dwa tomy zostały opublikowane odpowiednio w 2014 i 2017 roku.

Zgodnie z podanymi informacjami przez chińskie media, w ramach promowania zarządzania w nowej erze od XIX zjazdu KPCh, Xi dokonał szeregu ważnych prezentacji i przedstawił wiele ważnych koncepcji i pomysłów, dodatkowo wzbogacając, rozwijając i wprowadzając innowacje w aspektach teoretycznych funkcjonowania Partii.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Trzonem retoryki publikacji ma być ,,zjednoczenie i poprowadzenie całej Partii i Chińczyków ze wszystkich grup etnicznych, do poczynienia nowych i znaczących postępów w różnych działaniach Partii i kraju od XIX zjazdu KPCh”. Dodano także, że to ,,autorytatywna praca w pełni i systematycznie odzwierciedla myśl Xi Jinpinga na temat socjalizmu o chińskiej specyfice”. Wspomniano, że nowy tom ma pomóc społeczności międzynarodowej w lepszym zrozumieniu głównej treści myśli Komitetu Centralnego KPCh, marksizmu oraz wyżej wspomnianego socjalizmu w wersji chińskiej.

Biorąc pod uwagę treść poprzednich tomów oraz dostępne na stronach partyjnych m.in. list i przemówienia Xi, możemy przypuszczać, że będzie to kolejny manifest polityczny KPCh, przedstawiający przewodniczącego Partii, jako niezastąpionego lidera, który prowadzi Chiny do wielkiego renesansu i powrotu, do utraconej kiedyś pozycji mocarstwowej. Publikacja ma być również podbudową i wzmocnieniem propagowanej w Chinach ideologii socjalizmu.

Warto przypomnieć, że zgodnie z decyzją podjętą podczas wyżej wspomnianego XIX Zjazdu KPCh (od którego prace Xi są przedstawione w nowym tomie), do konstytucji partii wpisano myśli Przewodniczącego KPCh, uznając je za jedne z jej podstaw ideologicznych. Dokument ten mówi o nowej erze socjalizmu o chińskiej specyfice, który stoi na równi z marksizmem-leninizmem, myślą Mao Zedonga, teorią Deng Xiaopinga oraz zasadą „trzech reprezentacji” i „naukowego rozwoju”. Tym samym należy uznać, że każdy członek Partii powinien studiować myśl Xi Jinpinga. W przyszłości należy spodziewać się, że nowy tom zostanie przetłumaczony na kolejne międzynarodowe języki, jak było w przypadku poprzednich części.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top