BALTIC MONITOR

Data: 14 grudnia 2018

Szczyt Litwa – Ukraina. Dalszy rozwój współpracy

Prezydent Litwy, Dalia Grybauskaitė, na początku grudnia odbywała wizytę w Kijowie. Najważniejszym wydarzeniem było spotkanie z prezydentem Ukrainy, Petrem Poroszenką, które miało na celu podpisanie szeregu porozumień pomiędzy państwami. Litwa i Ukraina wzmocniły współpracę w sferze politycznej, militarnej i ekonomicznej. Tematem rozmów były również aspiracje Ukrainy wobec struktur Euroatlantyckich. Podpisane dokumenty regulują wzajemne relacje między Litwą i Ukrainą, a także definiują kierunki współpracy na następne lata. Ustalenia porządkują strategiczne kwestie relacji i współpracy dwustronnej na najbliższe dwa lata.

ŹRÓDŁO: WIKIMEDIA.ORG

Wśród wymienionych w porozumieniu obszarów jest: bezpieczeństwo i obronność, współpraca ekonomiczna oraz kwestie polityki zagranicznej. W sferze bezpieczeństwa i obronności oceniono, że kluczowym celem jest podtrzymanie dotychczasowej współpracy pomiędzy państwami, przez co rozumiane jest między innymi: dostarczanie Ukrainie amunicji, wymiana doświadczeń, czy wysyłanie nad Dniepr instruktorów z Litwy. Obecne porozumienia zakładają więc przede wszystkim poszerzenie litewskiego wsparcia dla Ukrainy. Na bazie ustaleń zwiększy się więc też liczba funkcjonujących nad Dnieprem litewskich ekspertów od wojskowości z 20 do 60. Drugim priorytetem jest wsparcie litewskich specjalistów od cyberbezpieczeństwa, których zadaniem jest przede wszystkim realne wsparcie ukraińskich partnerów w trakcie nadchodzących wyborów.

Sfera współpracy ekonomicznej regulowana jest m.in. nową umową, która ma na celu ułatwienie migracji i podejmowanie pracy przez Ukraińców na Litwie. Dla Litwy Z ekonomicznego punktu widzenia jest to dla Litwinów jedno z ważniejszych porozumień podpisanych w Kijowie. Ze względu na problemy demograficzne, Litwa potrzebuje napływu pracowników na rynku pracy – i wykwalifikowanych, i tych niekoniecznie. Litewskie władze liczą, że napływ ukraińskiej siły roboczej w najbliższej przyszłości pozytywnie wpłynie na litewską ekonomię.

Pozostałe dokumenty dotyczyły mniej kluczowych aspektów współpracy dwustronnej. Dwa główne, wymienione wyżej, można odebrać jako rodzaj transakcji między Kijowem, a Wilnem. Poszerzenie dotychczasowej kooperacji w sferze bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej dla Ukrainy, za korzystną dla Litwy kooperacje ekonomiczną.

Te porozumienia są zaledwie jednym z aspektów szerszej strategii politycznej Litwy wobec Ukrainy. Od wybuchu konfliktu na Ukrainie, Litwa aktywnie wspiera ukraińskie zmagania z rosyjską agresją oraz wysiłki Kijowa w integracji z Zachodem. Intensyfikacja dotychczasowej współpracy obu państw nie jest jedyną reakcją Litwy na eskalację konfliktu na morzu Azowskim. Litwa skierowała też swoje decyzje w kierunku Rosji, obciążając ją sankcjami personalnymi. Lista osób nie mających wjazdu na Litwę została rozszerzona o 20 Rosjan, głównie związanych z sferą wojskową.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top