BALTIC MONITOR

Data: 14 grudnia 2018

Szczyt Litwa – Ukraina. Dalszy rozwój współpracy

Prezydent Litwy, Dalia Grybauskaitė, na początku grudnia odbywała wizytę w Kijowie. Najważniejszym wydarzeniem było spotkanie z prezydentem Ukrainy, Petrem Poroszenką, które miało na celu podpisanie szeregu porozumień pomiędzy państwami. Litwa i Ukraina wzmocniły współpracę w sferze politycznej, militarnej i ekonomicznej. Tematem rozmów były również aspiracje Ukrainy wobec struktur Euroatlantyckich. Podpisane dokumenty regulują wzajemne relacje między Litwą i Ukrainą, a także definiują kierunki współpracy na następne lata. Ustalenia porządkują strategiczne kwestie relacji i współpracy dwustronnej na najbliższe dwa lata.

ŹRÓDŁO: WIKIMEDIA.ORG

Wśród wymienionych w porozumieniu obszarów jest: bezpieczeństwo i obronność, współpraca ekonomiczna oraz kwestie polityki zagranicznej. W sferze bezpieczeństwa i obronności oceniono, że kluczowym celem jest podtrzymanie dotychczasowej współpracy pomiędzy państwami, przez co rozumiane jest między innymi: dostarczanie Ukrainie amunicji, wymiana doświadczeń, czy wysyłanie nad Dniepr instruktorów z Litwy. Obecne porozumienia zakładają więc przede wszystkim poszerzenie litewskiego wsparcia dla Ukrainy. Na bazie ustaleń zwiększy się więc też liczba funkcjonujących nad Dnieprem litewskich ekspertów od wojskowości z 20 do 60. Drugim priorytetem jest wsparcie litewskich specjalistów od cyberbezpieczeństwa, których zadaniem jest przede wszystkim realne wsparcie ukraińskich partnerów w trakcie nadchodzących wyborów.

Sfera współpracy ekonomicznej regulowana jest m.in. nową umową, która ma na celu ułatwienie migracji i podejmowanie pracy przez Ukraińców na Litwie. Dla Litwy Z ekonomicznego punktu widzenia jest to dla Litwinów jedno z ważniejszych porozumień podpisanych w Kijowie. Ze względu na problemy demograficzne, Litwa potrzebuje napływu pracowników na rynku pracy – i wykwalifikowanych, i tych niekoniecznie. Litewskie władze liczą, że napływ ukraińskiej siły roboczej w najbliższej przyszłości pozytywnie wpłynie na litewską ekonomię.

Pozostałe dokumenty dotyczyły mniej kluczowych aspektów współpracy dwustronnej. Dwa główne, wymienione wyżej, można odebrać jako rodzaj transakcji między Kijowem, a Wilnem. Poszerzenie dotychczasowej kooperacji w sferze bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej dla Ukrainy, za korzystną dla Litwy kooperacje ekonomiczną.

Te porozumienia są zaledwie jednym z aspektów szerszej strategii politycznej Litwy wobec Ukrainy. Od wybuchu konfliktu na Ukrainie, Litwa aktywnie wspiera ukraińskie zmagania z rosyjską agresją oraz wysiłki Kijowa w integracji z Zachodem. Intensyfikacja dotychczasowej współpracy obu państw nie jest jedyną reakcją Litwy na eskalację konfliktu na morzu Azowskim. Litwa skierowała też swoje decyzje w kierunku Rosji, obciążając ją sankcjami personalnymi. Lista osób nie mających wjazdu na Litwę została rozszerzona o 20 Rosjan, głównie związanych z sferą wojskową.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top