AKTUALNOŚCI

Data: 3 października 2019

Strategic Cyber Forum – CyberDefence24 Day

Przedstawiciele Warsaw Institute uczestniczyli w pierwszej edycji „Strategic Cyber Forum”, które odbyło się 1 października 2019 r. w Warszawie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Grupę Defence 24, a jego celem było stworzenie platformy do dyskusji na temat cyberbezpieczeństwa w czasie globalnej rewolucji technologicznej pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej i biznesu, a także ekspertami i komentatorami rynku.

Termin wydarzenia nie był przypadkowy, ponieważ październik z inicjatywy Komisji Europejskiej, a dokładnie Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) został wybrany na Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa. W tym miesiącu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej organizowane sąwydarzenia mające na celu wzmocnienie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Po stronie polskiej koordynatorem wydarzenia był Państwowy Instytut Badawczy NASK, a patronatu honorowego nad całym projektem udzielił Prezes Rady Ministrów oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwo Cyfryzacji.
„Strategic Cyber Forum” składało się z dwóch paneli dyskusyjnych skupiających kilkadziesiąt zainteresowanych osób. Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w przemówieniu otwierającym podkreślił jak ważna jest międzynarodowa koordynacja krajowych analiz dot. cyberprzestrzeni.. Do właściwych praktyk zaliczone zostały działania podejmowane przez Grupę Wyszehradzką, Inicjatywę Trójmorza, czy też tzw. Bukaresztańską Dziewiątkę. Wspomniano również o potrzebie stworzenia Europejskiego Jednolitego Rynku Cyfrowego, w którego to budowie Polska aktywnie uczestniczy.
Podczas sesji dyskusyjnych wskazano również, że Polska dąży do federacyjnego modelu zarządzania cyberbezpieczeństwem, czego nieodzwonym czynnikiem jest ściślejsza współpraca administracji państwowej z sektorem biznesowym. Wszystkie wymienione aspekty są zawarte w najnowszym projekcie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2024 .
„Strategic Cyber Forum” było okazją, aby poruszyć wyzwania przed którymi stoi obecnie sektor bezpieczeństwa. Dotyczą one m.in. ochrony infrastruktury krytycznej, konieczności współtworzenia ekosystemu cyberbezpieczeństwa oraz niezbędnej współpracy administracji państwowej z sektorem prywatnym.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top