NOWOŚCI

Data: 12 października 2018

Artykuły The Warsaw Institute Review w Financial Times

Tony Barber z Financial Times przywołuje artykuł Krzysztofa Raka „Nowa europejska konstelacja” oraz artykuł Tomasza Grzegorza Grosse „Polska wobec zmian geopolitycznych w Europie Zachodniej”. Oba teksty pochodzą z najnowszego wydania kwartalnika the Warsaw Institute Review.

ŹRÓDŁO: WIKIMEDIA.ORG

W artykule „How Brexit may widen east-west divide” Tony Barber pisze:

„Budżet UE pokazuje, w jaki sposób Brexit może zaostrzyć podział na Wschód i Zachód. Wielka Brytania jest jednym z największych płatników finansowych netto w UE. Po jej wycofaniu, w budżecie UE będzie co roku dziura w wysokości około 10 mld euro.

Brexit zapewnia możliwość, a polityczna korupcja i antyliberalizm stanowią uzasadnienie dla żądań zmniejszenia płatności na rzecz Europy Środkowej i Wschodniej przez państwa zachodnie.

Jednak, jak pisze polski analityk Krzysztof Rak w The Warsaw Institute Review, wszelkie cięcia „byłyby niezrozumiałe dla zwykłych Polaków, Czechów i Węgrów […] Brukselskie elity nie mogą zrozumieć mentalności biedniejszych państw członkowskich UE. ”

Oburzenie może być jeszcze głośniejsze w Bułgarii i Rumunii, które są mniej zamożne niż Czechy, Węgry i Polska. W Europie Zachodniej już pojawiają się obawy o korupcję i utrzymanie rządów prawa m.in. w Bułgarii i Rumunii.

[…] Dla niektórych polskich myślicieli, takich jak Tomasz Grzegorz Grosse, Brexit stanowi znaczącą część tego obrazu. Uważają oni Brexit za jeden z kilku negatywnych wydarzeń, które sprawiają, że UE jest bardziej wadliwa i mniej zainteresowana i świadoma interesów Europy Środkowej i Wschodniej, niż kiedy otworzyła swoje drzwi dla tego regionu w 2004 roku.

Grosse mówi, że Brexit zwiększy znaczenie Francji i Niemiec w UE. Wzmocni on południowoeuropejskich „protekcjonistów” kosztem nordyckich, bałtyckich i Beneluxowych liberałów.

Jego implikacja jest jasna. W nowej, mniej przychylnej, pozbawionej Brytyjczyków UE, Polska i jej regionalni sąsiedzi muszą zintensyfikować wysiłki na rzecz obrony swoich narodowych interesów.”

Tony Barber – „How Brexit may widen east-west divide” – Financial Times – 9.10.2018

Krzysztof Rak – „Nowa europejska konstelacja” –  The Warsaw Institute Review – 1.07.2018

Tomasz Grzegorz Grosse – „Polska wobec zmian geopolitycznych w Europie Zachodniej” – The Warsaw Institute Review – 1.08.2018

 

TAGS: migration crisis, NATO, Belarus, Russia

 

Powiązane wpisy
Top